Španjolska osniva fond za 440.000 žrtava koje su seksualno zlostavljali svećenici

Foto: EPA

Španjolska će osnovati fond koji će najvećim dijelom financirati Katolička crkva za isplatu odštete za oko 440.000 žrtava više desetljeća dugoga seksualnog zlostavljanja koje su počinili katolički svećenici, njima blisko osoblje i učitelji, objavio je  ministar pravosuđa.

440.000 žrtava

Izvješće španjolskoga pučkog pravobranitelja u listopadu je donijelo takvu procjenu nakon ankete provedene među 8000 ljudi.

Tada je preporučeno formiranje državnog fonda, a Crkva je optužena za izostanak suradnje i nastojanje da "taj fenomen što više umanji". 

Ministar pravosuđa Felix Bolanos novinarima je kazao da Crkva, koja je bila iznimno utjecajna u španjolskom društvu i politici do i po završetku desničarske diktature 70-ih godina prošlog stoljeća, desetljećima nije uspjela udovoljiti zahtjevima za odštetom te da su njezine reakcije na izvješće varirale ovisno o biskupiji. 

"Želimo djelovati da bismo spriječili, popravili i pokušali nadoknaditi dug koji naše društvo ima prema žrtvama", rekao je Bolanos.

"Nadoknaditi dug koje društvo ima prema žrtvama"

Vladinim planom, koji bi se trebao provesti do 2027., predviđena je još uvijek nedefinirana formula kojom bi se od Crkve tražila "isplata cijele odštete ili njezina većeg dijela, kao i jamstvo ostalih elemenata simbolične naknade". Bolanos je rekao da će njegovo ministarstvo pregovarati s biskupima o doprinosu koji je Crkva voljna uplatiti u fond te da ima dojam da je svećenstvo spremno na suradnju.

No istodobno je Španjolska biskupska konferencija objavila da ne može prihvatiti plan koji isključuje žrtve seksualnog zlostavljanja u ostalim organizacijama jer to "predstavlja osudu cijele Crkve, a pokriva samo dio problema". Crkva je u studenome prvi put objavila da kani obeštetiti žrtve čak i u slučajevima koji nisu do kraja riješeni jer je svećenik počinitelj u međuvremenu umro.

Bolanos je rekao da će neovisno stručno tijelo proučiti slučajeve u kojima je zlostavljač umro, one za koje je nastupila zastara ili koji nikada nisu uspjeli doći do suda.

Pročitajte više