Udruga Franak: Sud odlučio da banka mora vratiti obrtniku 32.000 eura

Foto: PIXSELL/Josip Regovic

Visoki trgovački sud (VTS) u Zagrebu preinačio je presudu riječkog Trgovačkog suda i odlučio da Addiko banka mora vratiti 32.000 eura obrtniku u poslovnom kreditu od 106.000 eura, izvijestila je Udruga Franak.

VTS je preinakom utvrdio da je ništetna odredba članka poslovnog ugovora o kreditu u kojoj je ugovoreno da će Addiko banka mijenjati kamatnu stopu svojom odlukom ili drugim aktom banke te je vratio postupak na Trgovački sud u Rijeci radi vještačenja iznosa obeštećenja na temelju obračuna anuiteta po fiksnoj kamatnoj marži i po promjenama vrijednosti Euribora.

"Radi se o uobičajenoj prevari"

Vještačenje će se u ponovljenom postupku na riječkom Trgovačkom sudu utvrditi iznos obeštećenja koji je preliminarno utvrđen u iznosu od 16.500 eura, a sa zateznim kamatama Addiko će morati isplatiti obrtniku oko 32.000 eura za poslovni kredit u iznosu od 106.000 eura.

Ukupni iznos obeštećenja u konkretnom slučaju iznosi oko 30 posto plasiranog kredita, ističe Udruga Franak.

''Radi se o uobičajenoj prevari koju su na identičan nezakoniti način organizirale sve banke i sva leasing društva u velikom broju ugovora ugovorenih prije 10. siječnja 2013., kako potrošačkih tako i poslovnih kredita'', ocjenjuje Udruga Franak.

Udruga pojašnjava da su banke i leasing kuće ugovarale u većini sličnih ugovora o kreditu u jednom od članaka pravilnu kamatu stopu, na način da se ona sastoji od fiksne kamatne marže i promjenjivog parametra Euribora ili Libora pa bi osim te pravilno ugovorene kamatne stope, u samom ugovoru ili u općim uvjetima bila dodana i "padobran" odredba da će banka svojom diskrecijskom odlukom mijenjati kamatnu stopu, ako banci to odgovara.

Iz Udruge objasnili što je banka radila da održi kamatu visokom

Za slučaj kada je rasla vrijednost Euribora ili Libora, nastavlja Udruga Franak, banka bi primjenjivala odredbu o Euriboru ili Liboru jer je ona uzrokovala rast kamate, a kada su vrijednosti tih parametara padale, zbog čega je morao padati i iznos kamata, onda bi banka koristila "padobransku" odredbu o diskrecijskoj odluci banke.

Tako, nadodaje udruga, kamatna stopa je stalno održavana na visokoj razini uz manipuliranje fiksnom maržom koja je bila ugovorena u fiksnom iznosu, ali je banka maržu ipak nezakonito i izvanugovorno povećavala.

Komentare možete pogledati na ovom linku.

Pročitajte više

 
Komentare možete pogledati na ovom linku.