Vlada predložila ukidanje vodnog doprinosa

Ilustracija: Pixsell/Igor Soban

Vlada je s današnje sjednice u sabor uputila prijedlog za ukidanje vodnog doprinosa računajući da će time gospodarstvo uštedjeti 16.5 milijuna eura na godinu. Ukidanjem vodnog doprinosa jedinice lokalne samouprave ostaju bez 812.905 eura godišnje.

No zbog ukidanja proširit će se namjena korištenja prihoda od naknade za uređenje voda i za sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a mjere obrane od poplava nastavit će se financirati iz prihoda od naknade za uređenje voda.

Doprinos opterećivao investitore?

Procjenjuje se da će se ukidanjem vodnog doprinosa rasteretiti gospodarstvo za 16.5 milijuna eura na godišnjoj razini budući da je opterećivao investitore gradnje. Ukidanje vodnog doprinosa predlaže se u skladu s Akcijskim planom za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja u 2023. za 2024. godinu, koji je donesen u prosincu prošle godine, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan. 

Naglašava da zbog ukidanja vodnog doprinosa, predviđenog za 1. srpnja, neće biti ugrožena gradnja i održavanje objekata za obranu od poplave i sustava navodnjavanja. Vodni doprinos plaća investitor na gradnju građevina, a naplaćuju ga Hrvatske vode.

Sredstva od vodnog doprinosa koriste se za održavanje građevina oborinske odvodnje

Jedinicama lokalne samouprave pripada osam posto vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području, a sredstva od vodnog doprinosa koriste jedinice za gradnju i održavanje građevina oborinske odvodnje.

Prihod od vodnog doprinosa koristi se i za gradnju građevina za navodnjavanje te sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura i dr.

Pročitajte više