Pavao Vujnovac osnovao holding

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pavao Vujnovac osnovao je krovni investicijski holding Sustainable Solutions Holding (SSH), koji će upravljati udjelima u kompanijama u kojima je dosad imao izravno vlasništvo kao fizička osoba, izvijestila je u PR agencija Alpheus.

Riječ je o privatnom investicijskom holdingu koji isključivo konsolidira vlasništvo, a među kompanijama s prilagođenom vlasničkom strukturom i dalje neće biti financijske kroskolaterizacije ili slične kreditne povezanosti, kaže se u priopćenju.

Jedini vlasnik i predsjednik uprave je Pavao Vujnovac

Jedini vlasnik i predsjednik uprave SSH-a je Pavao Vujnovac, koji ostaje porezni rezident u Republici Hrvatskoj.

Nova vlasnička struktura, odnosno prilagodba s vlasništva fizičke osobe na investicijski holding, omogućit će daljnju internacionalizaciju portfelja te jednostavniji pristup međunarodnim financijskim tržištima, kaže se u priopćenju.

Dodaje se kako je riječ o nastavku najavljenog korporativnog restrukturiranja, kojim se Pavao Vujnovac povlači iz operativnog poslovanja kompanija u kojima ima vlasništvo te preuzima ulogu financijskog investitora.

SSH je registriran u Švicarskoj te će funkcionirati kao investicijski holding kroz koji će, kako se najavljuje, u prvoj fazi ulagati u državama šireg okruženja, a kasnije "diljem Europe."

Investicijski fokus ostaje na energetici, logistici, proizvodnji hrane i pića, maloprodaji te nekretninama, navodi se.

Ističe se da je "pristup nekima od najvećih europskih financijskih institucija ključan razlog u prilagodbi vlasničke strukture."

Time se, kako se navodi, ponajviše smanjuje rizik za hrvatsko financijsko tržište na kojem dominiraju banke, a time i stroga regulatorna pravila oko kapitalne izloženosti prema istoj vlasničkoj strukturi, bez obzira na činjenicu da je riječ o kompanijama koje uspješno zasebno funkcioniraju.

"Kako je u Hrvatskoj ipak riječ - u europskim okvirima - o relativno malenom financijskom tržištu i financijskim institucijama, prilagođena vlasnička struktura omogućit će vlasniku pristup dugoročnom i održivom financiranju za sve projekte te lakše investiranje u inozemstvu", kaže se u priopćenju.

Izvještava se da je prilagodba vlasničke strukture u društvima u kojima Pavao Vujnovac izravno drži udjele započela u dijelu društava te će trajati minimalno godinu dana, ali neće imati nikakvog utjecaja na operativno funkcioniranje i poreznu rezidentnost kompanija u kojima će se prilagodba provesti.

Kompanije će nastavljati zapošljavati i plaćati sva porezna davanja u zemljama u kojima imaju sjedište, ističe se.

Komentare možete pogledati na ovom linku.

Pročitajte više

 
Komentare možete pogledati na ovom linku.