EU odlučila gdje će biti sjedište nove agencije za borbu protiv pranja novca

Ilustracija: Shutterstock

Predstavnici Vijeća EU i Europskog parlamenta danas su odlučili da će sjedište nove agencije EU za borbu protiv pranja novca biti u Frankfurtu, priopćilo je belgijsko predsjedništvo. Odluka o osnivanju Agencije za borbu protiv pranja novca (AMLA) donesena je 2021. kao dio većeg paketa o borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Devet europskih gradova natjecalo se da bude sjedište nove agencije: Beč, Rim, Vilnius, Riga, Frankfurt, Dublin, Madrid, Bruxelles i Pariz. AMLA će započeti s radom sredinom 2025. i imat će više od 400 zaposlenika.

Nova agencija predstavlja glavni element reforme okvira EU protiv pranja novca. AMLA će imati izravne i neizravne nadzorne ovlasti te ovlasti izricanja sankcija i mjera. Europska unija ranije nije imala zajedničko tijelo za kontrolu prljavog novca te se oslanjala na nacionalne regulatore, ali države članice nisu uvijek u potpunosti surađivale.

Pročitajte više