Ministarstvo o kamenolomu u Parku prirode: Ne treba studiju utjecaja na okoliš

Foto: PIXSELL/Patrik Macek, Faktograf

KAMENOLOM koji se nalazi u srcu Parka prirode Velebit i treba uskoro započeti s radom ne treba studiju utjecaja na okoliš. To je šokantno tumačenje Ministarstva gospodarstva koje vodi ministar Davor Filipović, do kojeg smo došli nakon što smo ih upitali gdje je studija utjecaja na okoliš za kamenolom ispod Tulovih greda, unutar Parka prirode. 

U istom odgovoru Ministarstvo gospodarstva je potvrdilo kako postoji Zakon o zaštiti prirode, u kojem je propisano da su u parku prirode dopuštene gospodarske i druge djelatnosti te zahvati kojima se ne ugrožava izgled zaštićenog krajolika. No nisu nam znali objasniti na koji to način kamenolom neće narušiti izgled tog kraja. 

>> Otvara se kamenolom usred Parka prirode Velebit

No krenimo redom. Portal Faktograf objavio je ovog tjedna informaciju kako u Parku prirode Velebit, na području koje je dio ekološke mreže Natura 2000, s radom počinje kamenolom. Riječ je o eksploataciji polja Romanovac, koje se nalazi ispod Tulovih greda, na području općine Jasenice.  

Dalić odobrila kao šefica Povjerenstva za imovinu pa onda dala koncesiju kao ministrica 

Sve je krenulo 2017. godine, kada je Ministarstvo državne imovine odnosno Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH donijelo odluku o osnivanju prava služnosti na šumi/šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralne sirovine na EP-u Romanovac. Povjerenstvom je tada predsjedala Martina Dalić, bivša potpredsjednica vlade RH za gospodarstvo i ministrica gospodarstva.

U toj odluci koju je potpisala Dalić stoji da će država kao vlasnik sklopiti ugovor s trgovačkim društvom Kamen d.o.o, u skladu s Rješenjem republičkog komiteta za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo od 22. rujna 1989. godine, te Glavnim rudarskim projektom kamenoloma "Romanovac" od lipnja 1989., kojem je prethodilo uvjerenje Općine Obrovac od travnja 1988. godine. 

Pola godine nakon što je Dalić u ime Povjerenstva potpisala Odluku, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kojem je ona bila ministrica, u listopadu 2017. godine donijelo je Odluku o davanju koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju arhitektonsko-građevnog kamena Romanovac.

Vlasnici tvrtke Kamen iz Obrovca postali su češki državljani Tomáš Nerad i Jakub Štěpaník te Milijan Marinović, a dugi niz godina tvrtku su vodili Nikola i Vjekoslav Sorić, koji su vodili i tvrtku Sonik d.o.o., poznatiju po istoimenom bivšem zadarskom lancu trgovina. 

Osamdesetih godina nije trebala studija utjecaja na okoliš pa ne treba ni danas!?

Rad kamenoloma u izravnoj je suprotnosti sa Zakonom o zaštiti prirode u parku prirode, koji dopušta samo one djelatnosti i zahvate kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i svojstva. Naime, eksploatacija kamena to svakako predstavlja. 

Isto tako, razvidno je kako na stranicama Ministarstva gospodarstva nije objavljena studija utjecaja na okoliš. Naime, studija bi prema važećim zakonima trebala biti obavezna, kao što je i Ministarstvo obavezno objaviti tu studiju. Ministarstvo smo upitali gdje je studija utjecaja na okoliš, no dobili smo iznenađujući odgovor prema kojem obavezna studija utjecaja na okoliš ovdje nije potrebna. 

"Eksploatacija mineralne sirovine na eksploatacijskom polju arhitektonsko-građevnog kamena Romanovac nije nova eksploatacija mineralne sirovine, budući da je eksploatacijsko polje odobreno još 1987., a izvođenje rudarskih radova odobreno 1989. godine", stoji u odgovoru koji smo dobili iz Filipovićevog ministarstva, u kojem se dodaje da prema tadašnjim procedurama nije postojala obveza izrade studije procjene utjecaja na okoliš. 

Ministarstvo: Odluka iz 2017. godine nije sporna

Obveza je bila zadovoljiti uvjete uređenja prostora te je RO "Kamen" Obrovac ishodio uvjerenje o njihovom ispunjenju 1988. godine, tumače u Ministarstvu. 

"Prema danas važećim propisima, procjena utjecaja na okoliš provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, odnosno prije podnošenja zahtjeva za lokacijsku dozvolu za provedbu zahvata. Budući da je navedeno eksploatacijsko polje odobreno 1987. godine i od tada je kontinuirano aktivno, te ista tvrtka neprekidno ima koncesiju, nije bilo obvezno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš", tumače iz Ministarstva gospodarstva. 

Također, Ministarstvo gospodarstva tvrdi kako njihova odluka iz 2017. godine o davanju koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Romanovac nije nimalo sporna. 

Kako kamenolom neće ugroziti bitna obilježja Parka prirode?

"Zbog činjenice da su se morali riješiti imovinsko-pravni odnosi na zemljišnim česticama unutar eksploatacijskog polja Romanovac, KAMEN d.o.o. Obrovac ishodio je odluku Ministarstva državne imovine 27. travnja 2017. kojim su se priznala stečena prava trgovačkom društvu KAMEN d.o.o. Obrovac. Na temelju riješenih imovinsko-pravnih odnosa, rješenje o izvođenju rudarskih radova zamijenjeno je odlukom o davanju koncesije 2017. godine", objašnjavaju nam iz Ministarstva i dodaju kako je vrijednost koncesije procijenjena na 11 milijuna kuna. 

Ministarstvo navodi i da u slučaju kamenoloma unutar Parka prirode treba poštovati i važeće zakone.

"Vezano za lokaciju eksploatacijskog polja unutar parka prirode, ukazujemo na čl. 115 Zakona o zaštiti prirode u kojem je propisano da su u parku prirode dopuštene gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga", stoji u odgovoru Ministarstva u kojem su izbjegli objasniti na koji način kamenolom neće narušiti izgled zaštićenog područja.

Pročitajte više

 

Pročitajte više