Vatikan: Više ne priznajemo papinske bule koje su odobrile porobljavanje domorodaca

Sveta Stolica danas je objavila dokument kojim je osudila zlodjela počinjena prema domorodačkim narodima i "ne priznaje" papinske bule iz 15. stoljeća u kojima se odobrava njihovo porobljavanje, napose u Americi.

Dokument smjera na strašne kampanje prisilnih obraćenja koje je Katolička Crkva provodila nakon dolaska Europljana na američki kontinent.

Tekst će na posebno zanimanje naići u Kanadi, gdje je između kraja 19. stoljeća i 1990-ih oko 150.000 domorodačke djece bilo izdvojeno iz svojih obitelji i prisilno odvedeno u 139 internata kojima je većinom upravljala Katolička Crkva, a u kojima su djeca bila lišena vlastitog jezika i kulture. 

"Bulama su pokušali opravdati nemoralne radnje"

U dokumentu koji su danas zajedno objavili dikasteriji (ministarstva) za kulturu i za cjelovit ljudski razvoj, Sveta Stolica spominje tri papinske bule koje su u 15. stoljeću izdali Nikola V. i Aleksandar VI.

Vatikan smatra te bule "političkim dokumentima kako bi se opravdale nemoralne radnje" i ocjenjuje da one "nikad nisu bile izraz katoličke vjere".

Sveta Stolica ujedno priznaje da papinske bule "nisu na primjeren način odražavale jednako dostojanstvo i prava domorodačkih naroda".

"Katolička Crkva stoga odbacuje ona shvaćanja koja ne priznaju temeljna ljudska prava domorodačkih naroda, uključujući ono što je postalo pravno i politički poznato kao "doktrina otkrića“.

"Mnogi kršćani su činili zlodjela protiv autohtonih naroda"

U dokumentu se priznaje da su "mnogi kršćani počinili zlodjela protiv autohtonih naroda za koja su pape u novije vrijeme zatražili oprost u mnogim prigodama".

Katolička Crkva, nastavlja se, svjesna je "njihove patnje, prošle i sadašnje, zbog oduzimanja zemlje (...) i politike prisilne asimilacije".

Kanadska biskupska konferencija (CECC) izrazila je u priopćenju "zahvalnost" Svetoj Stolici zbog objavljivanja ovog teksta.

"Taj mentalitet po kojemu smo mi bolji, a domorodački narodi nisu važni, opasan je. Zato moramo raditi u tom smislu. Moramo se vratiti unatrag i popraviti sve što je loše učinjeno, ali ujedno moramo biti svjesni da isti kolonijalizam još živi", poručio je papa Franjo u zrakoplovu kojim se iz Kanade vraćao u Italiju.

Pročitajte više

 

Pročitajte više