Zagreb trenutno ima peti najzagađeniji zrak na svijetu

Foto/screenshot: Pixsell/Emica Elvedji/

PREMA podacima sa stranice IQair koja prati kvalitetu zraka u svjetskim gradovima, Zagreb trenutno ima peti najzagađeniji zrak na svijetu.

Gori od glavnog grada Hrvatske po zagađenosti zraka trenutno su tek tri grada - Biškek u Kirgistanu, indijski grad Delhi, Karachi u Pakistanu, a Zagreb je po zagađenosti zraka izjednačen s Rijadom u Saudijskoj Arabiji i Lahoreom u Pakistanu.

Stranica IQair svjetske gradove rangira po indeksu AQI (Indeks kvalitete zraka) u realnom vremenu, što znači da se poredak gradova mijenja relativno brzo.

Što je AQI?

Prije svega ovdje treba razjasniti što znači indeks kvalitete zraka (AQI). To je "sumarni pokazatelj" onečišćenja. Pri izračunu indeksa koristi se više pokazatelja kvalitete zraka (koncentracija onečišćujućih tvari) i u ovisnosti o iznosima izmjerenih koncentracija tome pokazatelju se pripisuju odgovarajuće vrijednosti. Što je vrijednost indeksa veća, kvaliteta zraka je nepovoljnija.

Pritom treba znati da je kvaliteta zraka dobra ako se AQI kreće 0 do 50. Takva kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a zagađenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik.

Umjereni AQI kreće se od 51 do 100. Kvaliteta takvog zraka je prihvatljiva, ali kod prisutnosti nekih zagađivača može postojati umjerena briga za zdravlje vrlo malog broja ljudi. Aktivna djeca i odrasli te osobe s dišnim bolestima, kao što je astma, trebaju ograničiti boravak na otvorenom.

Kada se AQI kreće između 101 i 150, zrak se smatra nezdravim za osjetljive skupine. Aktivna djeca i odrasli te osobe s dišnim bolestima, kao što je astma, trebaju ograničiti boravak na otvorenom.

Zrak je u Zagrebu trenutno nezdrav

Zrak je nezdrav kada se AQI kreće između 151 i 200. Na takvom zraku svi mogu osjetiti zdravstvene probleme, a osjetljiviji ljudi ozbiljnije. Aktivna djeca i odrasli te osobe s dišnim bolestima kao što je astma trebaju izbjegavati duži boravak na otvorenom. Svi ostali, a osobito djeca, trebaju ograničiti aktivnosti na otvorenom.

S obzirom na to da AQI u Zagrebu trenutno iznosi 174, to znači da je zrak u Zagrebu nezdrav.

I DHMZ-ove postaje pokazuju da je zrak u Zagrebu trenutno loš

I dvije mjerne postaje DHMZ-a, čija mjerenja u realnom vremenu objavljuje Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, pokazuju da je kvaliteta zraka u Zagrebu trenutno loša. Radi se o postajama u Vukovarskoj ulici i u novozagrebačkom naselju Dugave. 


Podaci s mjerne postaje u Vukovarskoj


Podaci s mjerne postaje u Dugavama

Podaci s mjerne postaje u Vukovarskoj pokazuju relativno visoke koncentracije čestica koje se opisuje oznakom PM10.

Radi se o lebdećim finim česticama promjera 10 ili manje mikrometara koje predstavljaju najopasniju vrstu zagađenja i spadaju u kategoriju potvrđenih kancerogena A1 jer prodiru duboko u pluća i krvotok. 

Povećana koncentracija tih čestica povezuje se s grijanjem na fosilna goriva, ali i na drva.

Pročitajte više

 

Pročitajte više