Zaštićeni kompleks riječke Dječje bolnice bit će prenamijenjen za zdravstveni turizam

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

ARHITEKTONSKI vrijedan kompleks riječke Dječje bolnice, koja će se s atraktivne lokacije na Kantridi preseliti u novu bolnicu na Sušaku, bit će prenamijenjen razvijanju zdravstvenog turizma, otkrila je riječka Gradska uprava.

Dovršetkom nove bolnice na Sušaku, namijenjene u prvom redu pedijatriji, ginekologiji i porodništvu, počet će preseljavanje Dječje bolnice te će taj prostor čekati novu namjenu, a riječ je o djelatnosti koja spaja turizam i zdravstvo, rekli su Hini u upravi Grada.

To je područje površine oko tri hektara neposredno uz more, na zapadnom ulazu u Rijeku, generalnim urbanističkim planom određeno kao turistička zona. U tu površinu nije uračunat morski pojas jer je riječ o pomorskom dobru. 

Kompleks proglašen kulturnim dobrom

Cijeli je kompleks stavljen pod preventivnu zaštitu kao kulturno dobro i za bilo kakve zahvate nužno je zadovoljiti konzervatorske uvjete.

U tom smislu Grad Rijeka je morao napraviti konzervatorske elaborate za svaki objekt koji se nalazi u kompleksu te za utvrđivanje hortikulturne vrijednosti, odnosno istraživanja perivojne arhitekture.

Oba elaborata su dovršena i očekuje se da će Grad Rijeka do kraja listopada dobiti očitovanje konzervatora u kojem će biti utvrđeno koji će zahvati biti mogući u cijelom kompleksu, ali i na svakoj pojedinačnoj građevini.

Bez obzira na uvjete konzervatora preinake u tom prostoru su nužne, poput novog prometnog ulaza, ali i odgovarajućeg parkirališta unutar kompleksa. Usporedno se procjenjuje vrijednost kompleksa.

Preseljenje bolnice u drugoj polovici godine

Što se tiče dinamike stavljanja ovog prostora u novu funkciju, ona prvenstveno ovisi o dinamici iseljenja bolnice, izvijestili su iz Grada Rijeke.

Nova bolnica na Sušaku objedinit će sve sadržaje iz sadašnje Dječje bolnice te Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka, kao i središnje laboratorije, zavode za transfuzijsku medicinu, mikrobiologiju i patologiju i druge medicinske sadržaje.

Objekt je površine 45 tisuća četvornih metara na devet etaža. Građevinski radovi su dovršeni, a slijede nabava opreme i opremanje. Prema planovima, postupno useljenje u novu bolnicu počinje u drugoj polovici ove godine.

Bolnica osnovana 1924. godine

Dječja bolnica je osnovana 1924. godine kao dječja primorska kolonija za oporavak i liječenje siromašnije djece u prostorima bivše nadvojvodske vile. Primala je slabo uhranjenu, distrofičnu, rahitičnu djecu te male bolesnike s TBC-om. 

Nakon Drugog svjetskog rata postaje Dječja bolnica i ustanova za liječenje koštano-zglobnog dječjeg TBC-a. Od početka 60-ih godina prošlog stoljeća tu djeluju i ostali bolnički odjeli za liječenje djece.

Tu je desetak većih i manjih zgrada, okruženih primorskim raslinjem.

Pročitajte više

 

Pročitajte više