Europska komisija: Što se od Hrvatske očekuje u idućih godinu dana

EUROPSKA komisija je u srijedu objavila drugo godišnje izvješće o napretku u zemljama Procesa stabilizacije i pridruživanja i u njemu istaknula prioritete na koje bi vlade pojedinih zemalja trebale usmjeriti pozornost u idućih godinu dana, od kojih one za Hrvatsku objavljujemo u cijelosti.

Izvješće za svaku od pet zemalja Procesa (Hrvatska, BiH, Srbija i Crna Gora, Makedonija i Albanija) podijeljeno je na šest poglavlja - sažetak - politička situacija, ekonomska situacija, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, financijska pomoć EU-a i percepcija EU-a.

Na kraju pojedinih poglavlja navode se prioriteti na koje se treba usmjeriti pozornost u narednih 12 mjeseci.

Prioritete u izvješću za Hrvatsku donosimo u cijelosti:

POLITIČKA SITUACIJA:

- osigurati punu suradnju s ICTY-jem.

Provedba nedavno usvojene strategije za reformu pravosuđa kroz konkretan akcijski plan i napredak u smanjivanju broja zaostalih slučajeva. Uspostava i provedba programa obuke za suce i tužitelje i ostalo pravosudno osoblje. Poduzeti mjere kako bi se osigurala odgovarjuća i puna provedba sudskih provedba.

- Osigurati provedbu nedavno usvojenog Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama; održati izdvojene izbore za nacionalne manjine za tijela lokalne uprave sukladno zakonu o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i regionalne samouprave.

- Osigurati u provedbi zakona o HRT-u da mu se dopusti neovisan rad. Usvojiti zakonodavstvo o televizijskoj i radio difuziji u europskim standardima.

- Izbjeglice: efikasna provedba usvojenog zakonodavstva kako bi se dovršio povratak imovine, donijeti administrativne odluke za sve zahtjeve za obnovom, izraditi operativni sustav za nadoknadu izgubljenog standardskog prava unutar i izvan područja od posebne državne skrbi, stvaranje socijalnih i gospodarskih uvjeta za poboljšanje ozračja za povratak te za prihvat izbjeglica u zajednicama u koje se vraćaju.

- Poboljšanje suradnje s pučkim pravobraniteljem uzimajući u obzir nalaze objavljene u njegovu godišnjem izvješću.

- Usvajanje izbornog zakona kako bi se redefiniralo predstavljanje dijaspore i osigurala odgovarajuća zastupljenost manjina.

Uspostava strategije za zaštitu i integraciju Roma.

- Zaključenje sporazuma o bilateralnoj regionalnoj konvenciji s Makedonijom. Raditi na iznalaženju konačnih rješenja za neriješena bilateralna pitanja, posebice sa Slovenijom.

- Pojačati napredak na području borbe protiv korupcije i provedbi Nacinalnog programa i zaknodavstva.

EKONOMSKA SITUACIJA

- Nastaviti fiskalnu konsolidaciju u 2003., za to će trebati striktna provedba proračuna za 2003. Posebnu pozornost trebat će usmjeriti na plaće i politiku zapošljavanja u javnom sektoru, uključujući i obrambeni sektor te na smanjivanje državne pomoći.

- Nastavak poboljšanja poslovnog okruženja uključujući donošenje novih zakona (poput novog zakona o tvrtkama i zakona o radu) te povećanje kapaciteta sudova.

- Ubrzanje privatizacije, posebice dovršetak djelomične privatizacije INA-e i pripreme za druge privatizacijske projekte, poput HEP-a i HPB-a te provedba operativnog plana HFP-a za dalje drastično smanjenje njegova portfelja u malim i srednjim poduzećima.

- Imenovati nove članove Upravnog odbora HFP-a kako bi se počeo privatizacijski proces.

PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

- Nastaviti približavanje zakonodavstvu EU-a, posebice zakonodavstva koje se ondosi na trgovinu te poglavito: usvajanje novog zakona o konkurentnosti i potrebnih zakona o reguliranju spajanja poduzeća. Povećati administrativne kapacitete Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja uključujući i bitno povećanje njezina osoblja. Usvajanje novog zakonodavnog okvira za državnu pomoć, uspostava neovisnog tijela odgovornog za kontrolu državne pomoći te sveobuhvatno ispitivanje politike o državnoj pomoći.

- Dovršiti usklađivanje zakonodavnog okvira za zaštitu podataka s acquis communautaireom.

- Usvajanje zakona o zaštiti autorskih prava i zavisnih prava, u potpunosti usklađenima s acquisom i dovršetak priprema za novi zaknodavni okvir o industrijskom vlasništvu.

- Dovršetak provedbe zakonodavstva na području javne nabave i uspostava personalnog dobro opremljenog Ureda za javnu nabavu.

- Poboljšanje zakonodavnog okvira zakona o tvrtkama i računovodstvu.

- Provedba nacionalne strategije o usklađenosti tehničkog zakonodavstva i usvajanje zakonodavnog okvira, uključujući i institucionalnu infrastrukturu, predviđenu u Strategiji.

- Usvajanje zakona o kvaliteti i sigurnosti hrane i zakona o zaštiti potrošača. Dovršetak i provedba nacionalnog programa za zaštitu potrošača.

- Daljnja izgradnja carinske službe kako bi se mogla nositi s režimom preferencijalne trgovine.

- Jačanje administrativnih kapaciteta i donošenje zakona na području zaštite okoliša.

- Usvajanje novog zakonodavnog okvira o azilu i migracijama u skladu s europskim standardima. Uspostava temeljnih standarda za prihvat migranata. Provedba postojećih sporazuma o readmisiji.

- Jačanje administrativnih i zakonodavnih kapaciteta postojećih tijela, koja se bave područjem pravosuđa i unutarnjih poslova, putem odgovarajuće popunjenosti osobljem, obukom i opremom.

- Provedba Nacionalnog programa o borbi protiv trgovine ljudskim bićima i Nacionalnog programa o zloporabi droga.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara