Naglasci Glavne skupštine dioničkoga društva Ericsson Nikola Tesla

DIONIČKO društvo Ericsson Nikola Tesla održalo je 8. svibnja 2003. godine svoju Glavnu skupštinu. Skupštinu dioničara vodio je dr. Rajko Pfaff, zamjenik predsjednika kompanije za odnose s investitorima.

Nakon imenovanja Verifikacijske komisije i utvrđivanja prisutnoga kapitala potvrđeno je da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati.

Dioničarima se prvo obratio Åke Enell, direktor Društva, podnijevši izvještaj o poslovanju Društva u 2002. godini.

Na Skupštini su, obrazlažući svijetle točke prošlogodišnjega poslovanja, također govorili i Josip Jakovac, potpredsjednik ETK i direktor Izvoza 1 te Gordana Kovačević, potpredsjednica ETK i direktorica Centra za komunikacijska rješenja, usluge i logistiku.

Riječ je o rekordnom izvozu kompanije u 2002.,osnivanju Ericsson Mobility World centra u Hrvatskoj te vrlo važnoj činjenici da je Ericsson Nikola Tesla dobio vodeću ulogu u Centru izvrsnosti Srednja Europa, jednom od ukupno tri takva centra u Ericssonovoj regiji Europa, Srednji Istok i Afrika.

Izvještaj Nadzornoga odbora Društva podnio je Zvonimir Jelić, a izvješće i mišljenje o prošlogodišnjem poslovanju prezentirao je predstavnik Arthura Andesena, revizora Društva.

Na temelju materijala i iznesenih izvještaja punomoćnici za Skupštinu su tajnim glasanjem donijeli odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja za 2002., uporabi dijela kumuliranoga zadržanog dobitka ostvarenoga do kraja 2000. i uporabi dobitka ostvarenoga u financijskoj 2002. godini, davanju razrješnice direktoru Društva te predsjedniku i članovima Nadzornoga odbora Društva.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Glavnoj je skupštini, također, donesena odluka o smanjenju temeljnoga kapitala smanjenjem nominalnoga iznosa dionica i s tim povezane izmjene Statuta Društva.

Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 399.495.000 na iznos od 266.330.000 kuna. Na taj način nominalna vrijednost dionice Društva smanjena je s 300 na 200 kuna.

Dano je obrazloženje da je predloženo smanjenje temeljnoga kapitala razumno imajući u vidu prihode (dobit) i pozitivan novčani tok iz prijašnjih godina. Na taj način jednokratno će se svim dioničarima isplatiti dio ulaganja.

Nadalje, donesene su odluke o izmjeni i dopuni Statuta, nagradi za rad članova Nadzornoga odbora te opozivu Björna Hemstada, dosadašnjega člana Nadzornoga odbora, te izboru prof. dr. Ignaca Lovreka i Darka Marinca za sadašnje članove Nadzornoga odbora Društva.

Za novoga revizora Ericssona Nikole Tesle za 2003. godinu imenovan je KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba.

Treba istaći da su dobro iskorištene nove poslovne prilike, udružene s povećanom unutarnjom efikasnošću, kompaniji na kraju 2002. godine donijele dobit prije oporezivanja od 168 milijuna kuna.

Punomoćnici za Skupštinu prihvatili su prijedlog da dividenda po dionici iznosi 14 kuna.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara