Priopćenje sa zatvorene sjednice Vlade

HRVATSKA Vlada na današnjoj je zatvorenoj sjednici zaključila da se za nešto više od 203,5 milijuna kuna na Računu financiranja smanje primici od financijske imovine i zaduživanja, čime je izvršeno usklađenje sa smanjenjem rashoda predloženog proračuna za iduću godinu, a koje je Vlada utvrdila svojim amandmanima.

Vlada je na prošlotjednoj sjednici utvrdila amandmane na prijedlog proračuna za iduću godinu, a nakon prve rasprave u Saboru. Tim je amandmanima, Vlada uz ostalo, predložila smanjenje rashoda u iznosu od 203,5 milijuna kuna. Sukladno tome, za isti se iznos smanjuju primici od financijske imovine i zaduživanja na Računu financiranja.

Vlada je korigirala i svoj amandman o smanjenju sredstava za izgradnju osnovne škole u Barbanu. Naime, bilo je predloženo da se ta stavka smanji za 500.000 kuna, ali kako je naknadno utvrđeno da se radi o prioritetnoj izgrdnji, Vlada je odustala od toga smanjenja, a za tih 500.000 kuna smanjit će se rashodi planirani za informatizaciju osnovnih škola.

Donesena je i odluka o sklapanju nagodbe s 1639 dužnika koji državi duguju 187.755.261,18 kuna.

Vlada je iz tekuće proračunske zalihe Kliničkoj bolnici Dubrava odobrila 1.207.000,00 kuna, za pokriće troškova dodatne opreme radi osposobljavanja spalionice otpada za mogućnost konačnog  zbrinjavanja opasnog otpada iz ostalih zdravstvenih ustanova, poglavito s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

To je potrebno zato što se prestankom rada spalionice ´PUTO´ u Zagrebu u zdravstvenim ustanovama počeo gomilati otpad.

Vlada je društvu Đuro Đaković Montaža d.d. Slavonski Brod odobrila iznos od 1.463.307,63 kuna, za sufinanciranje obnove mosta Šamac na rijeci Savi.

Vlada je Hrvatskom saboru uputila negativno mišljenje u svezi s Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera, koji je predložio Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke. Vlada nije podržala izmjene, kojima se predlaže da se iznimno upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, odnosno inženjera može odobriti i geodetskim tehničarima uz uvjet da imaju najmanje osam godina radnog iskustva u struci.

Negativno mišljenje Vlada je Saboru uputila i na predložene izmjene i dopune Zakona o državnoj izmjeri i katastru, koje je također podnio Klub zastupnika HSS-a, kao i na predložene dopune Zakona o područjima županija, gradova i općina koje je podnio zastupnik Stjepan Dehin (HSS).

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Zaključkom Vlade prihvaćen je materijal ´Gradnja i održavanje javnih cesta u Republici Hrvatskoj´, koji će se dostaviti Hrvatskom saboru. Sabor je zatražio od Vlade odgovarajući materijal, kako bi se u dnevni red mogla uvrstiti točka - Gradnja i održavanje javnih cesta u Hrvatskoj.

Vlada je donijela Odluku kojom je odredila Energetski institut Hrvoje Požar za pripremu i obavljanje stručnih poslova za potrebe

Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti. Također je donesen zaključak u kojem se zadužuju Nadzorni odbor i Uprava energetskog instituta da provedu potrebne radnje kojim bi se institut preregistrirao iz društva s ograničenom odgovornošću u ustanovu.

Donesene su odluke o prodaji dionica društva BTI - Baranjska tekstilna industrija d.d., Beli Manastir i društva MK Slavonija

d.d., Osijek pod posebnim uvjetima. Budući da se radi o društvima s područja od posebne državne skrbi, na kojem je od posebnog državnog interesa zadržati svaki oblik gospodarske aktivnosti i održati zaposlenost, predloženo je da Hrvatski fond za privatizaciju raspiše natječaj za prodaju svih dionica oba društva iz portfelja HFP-a i dionica koje će Ministarstvo financija steći nagodbom, sukladno Zakonu o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava, pod posebnim uvjetima, po cijeni od 1 kune, s tim da kupac preuzme namirenje svih obveza društava prema državi za 2001. uz popust od 90 posto. Dugovanja za 2002. moraju biti podmirena.

Prioritet pri otkupu dionica imaju zaposlenici društava.

Vlada je dala suglasnost na Statut Hrvatskog centra za razminiranje (HCR). Osnovni je razlog donošenja novog Statuta realizacija koncepcije nove organizacije i ustroja HCR-a.

Vlada je prihvatila izmjene i dopune odluke o osnivanju poduzeća ´RH-ALAN´ koje se prvenstveno odnose na predmet poslovanja Agencije.

Na sjednici je prihvaćen zahtjev kojim će Vlada pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti Odluke o promjeni imena naselja Gvozd u Vrginmost i Odluke o izmjeni imena ulica i trgova u naselju Gvozd, koje je donijelo Općinsko vijeće Općine Gvozd.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara