sindikat državnih službenika razgovarao s predsjednikom Vrhovnog suda o problemima službenika

Sindikat državnih službenika i namještenika priopćio je danas da je izvijestio predsjednika Vrhovnog suda Ivicu Crnića o neujednačenoj sudskoj praksi za državne službenike i namještenike pri ostvarivanju materijalnih prava iz kolektivnog ugovora, nedovoljnom sudskom vrednovanju kolektivnog ugovora, mogućnosti rasterećenja sudova postizanjem izvansudske nagodbe za božićnicu, dara za djecu i druga potraživanja službenika, te teškom materijalnom položaju sudskih službenika i namještenika.

Predsjednik sindikata Ivica Ihas zahvalio je Crniću na zauzimanju za rješavanje neodgovarajućeg materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu budući da je na sjednici Vrhovnog suda 27. veljače ukazano na neodgovarajući materijalni položaj sudskih savjetnika, službenika i namještenika, te se Hrvatskom saboru predlaže da obveže Vladu da razmotri pitanje plaća državnih službenika, ali i pitanje plaća u državnoj upravi u cijelosti.

Govoreći o statusu sudskih službenika i namještenika, Ihas je rekao kako su oni potplaćeni, a iz istupa dužnosnika i političara o rješavanju problema u pravosuđu apostrofiraju se jedino suci.

Voditelj pravne službe sindikata Nenad Vuković upozorio je da je zbog neodgovarajuće zakonske regulative zaštita materijalnih prava iz kolektivnog ugovora dovedena u pitanje, budući da se nakon presuda donijetih u prvom i drugom stupnju ne može podići zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Zakon o parničnom postupku omogućava pristup Vrhovnom sudu samo ako je vrijednost spora visoka, pa tako dolazimo u nelogičnu situaciju da se u slučaju neujednačene sudske prakse sindikat može obratiti jedino Europskom sudu za ljudska prava, zaključio je Vuković.

?Apsurdno je da se zaštita zakonitosti u sporu koji je vrijedan 400 ili 1.000 kuna, kao što je vrijednost sporova za božićnicu i dar za djecu, mora tražiti u Strasbourgu?, kazao je Vuković predloživši da se i u takvim sporovima omogući pristup Vrhovnom sudu.

Iako je Zakonom o parničnom postupku sucima županijskih sudova dana mogućnost da sami zatraže reviziju postupka i angažman Vrhovnog suda ako uoče nejednako postupanje, oni to u pravilu ne čine, premda su svjesni činjenice da se na drugim županijskim sudovima u istome predmetu sudi drugačije.

Sindikalna strana upozorila je i na potpuni neuspjeh uvođenja obveze mirenja u Zakonu o parničnom postupku, budući da u tri mjeseca njegove primjene ni jedan postupak mirenja pokrenut pred općinskim državnim odvjetništvima od strane sindikata nije rezultirao nagodbom.

Sindikat je razočaran što čak i Ustavni sud ne priznaje kolektivni ugovor, navodeći primjer rješenja Ustavnog suda koji je odbijajući zahtjev sindikata za pokretanjem postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i veza zaključio kako je Vlada pri njenom donošenju poštovala odredbu Zakona o radu o obvezi neposredne primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru.

Predsjednik Vrhovnog suda Ivica Crnić naglasio je kako sudski sustav ne može funkcionirati bez sudskog osoblja, dodavši kako je status službenika i namještenika neriješen na razini cijele državne uprave.

(Hina) pp/xmd ymd

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
;
Učitavanje komentara