Tri korisnika državnog proračuna s nepovoljnim mišljenjem revizije

OD 56 korisnika državnog proračuna svega njih sedam poslovalo je 2003. godine bez nepravilnosti, kod njih 46 bilo je nepravilnosti koje nisu značajno utjecale na iskazivanje financijskih i poslovnih aktivnosti, dok su tri korisnika o svom poslovanju dobila nepovoljno mišljenje Državnog ureda za reviziju.

Pokazuju to podaci iz opsežnog izvještaja Državnog ureda za reviziju o provedenim revizijama financijskih izvještaja i poslovanja korisnika državnog proračuna za 2003. godinu, upućenog Hrvatskom saboru.

Nepovoljno mišljenje Državnog ureda za reviziju dobili su Hrvatski olimpijski odbor, Državni hidrometeorološki zavod i Središnji registar osiguranika (Regos).

Bez nepravilnosti su pak poslovali Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, ministarstva europskih integracija, prosvjete i športa, te vanjskih poslova, Državni zavod za zaštitu obitelji, Hrvatski zavod za zapošljavanje, te Ured za ozon.

Za ostale je korisnike, njih oko 82 posto, državna revizija dala uvjetno mišljenje.

Državna revizija provodi se već deset godina, revizori procjenjuju da je broj nepravilnosti sve manji, ali su one ipak još uvijek brojne, a poneke se ponavljaju iz godine u godinu.

Tri su osnovne grupe nepravilnosti: računovodstveno poslovanje, prihodi i rashodi posebno u dijelu planiranja sredstava i nenamjenskog trošenja te javne nabavke.

Tri su institucije za rad u 2003. dobile nepovoljno mišljenje državnih revizora. Tako je kod Hrvatskog olimpijskog odbora utvrđen niz nepravilnosti - od onih vezanih za putne naloge sa službenih putovanja do dugovanja prema dobavljačima, a istodobnog iskazivanja viška prihoda.

Revizori su utvrdili da su obveze HOO-a prema dobavljačima na dan 20. siječnja 2004. iznosile 5,53 milijuna kuna, a odnosile su se najvećim dijelom na obveze iz 2001. i 2002. Istodobno je HOO za 2003. godinu ostvario višak prihoda u iznosu od 10,5 milijun kuna, a nije podmirio obveze iz ranijih godina.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

HOO je za obje godine otpisao ukupna potraživanja od 535,9 tisuća kuna koja se nisu mogla naplatiti (iz razdoblje 1998.- 2002.), a najveći se dio odnosi na akontacije za službena putovanja koja nisu pravdana računima.

Pojedini su putni nalozi za službena putovanja u zemlji pravdani i nekoliko mjeseci nakon putovanja, a ona u inozemstvo i godinu dana od službenog puta.

Revizori su između ostaloga utvrdili i da nije osigurana redovna naplata članarine, pa tri članice poola duguju više od milijun kuna, da se stipendije nadarenim sportašima podmiruju sa zakašnjenjem i po nekoliko mjeseci.

Nepravilnosti kod Državnog hidrometeorološkog zavoda (za 2002. i 2003.) odnose se primjerice na planirana znatno veća sredstva za obranu od tuče, za nabavu raketa, nego je utrošeno.

Tako je 2002. planirano 10 milijuna kuna, a izvršeno 5 milijuna, a 2003. za nabavu raketa planirano je 15,1 milijun, a izvršeno tek 5 milijuna kuna.

Zavod nije na jedinstveni račun Državni riznice uplaćivao ni sva sredstva od vlastitih prihoda, 2002. nije uplatio gotovo 6 milijuna kuna, a 2003. nešto više od milijun kuna.

Prigovor revizije odnosi se i na kafić - krajem 2003. Zavod je od tri zaposlenika koji su vodili kafić potraživao oko 156 tisuća kuna.

Regosu revizija zamjera nerealno planiranje, uz ostalo i rashoda za outsourcing usluge FINA-e. Tako je 2003. za to bilo planirano 36,9 milijuna kuna, a izvršeno je 106,3 milijuna, od čega je plaćeno 40 milijuna, a razlika od 69,7 milijuna evidentirana je kao potraživanje prema Ministarstvu financija.

Revizori su također zamijetila i da Regos neopravdano plaća zakup jednog parkirališnog mjesta 4,4 puta više nego drugo - za jednu parkirališnu lokaciju plaća se 56 tisuća kuna, a za drugu 12,5 tisuća kuna.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara