Vlada Hrvatskim autocestama odobrila jamstva za zaduženje

Vlada Hrvatskim autocestama odobrila jamstva za zaduženje
VLADA je na današnjoj zatvorenoj sjednici donijela odluku o namjeni zaduženja u visini od 760 milijuna kuna po plasmanu obveznica Republike Hrvatske na domaćem tržištu kapitala.

Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna za 2003., a procjenjujući da će se tako ostvariti povoljniji uvjeti zaduživanja, Vlada je za dio ukupnog deficita financiranja iskazanog u Financijskom planu Hrvatskih autocesta d.o.o. plasirala obveznice Republike Hrvatske na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 760 milijuna kuna.

Sredstva koja će Hrvatskim autocestama biti odobrena koristit će se za financiranje izgradnje autocesta Bosiljevo-Split, Zagreb-Goričan i Rupa-Rijeka, u okviru planiranih investicijskih ulaganja u 2003.

Državno jamstvo Vlada je dala Hrvatskim autocestama za kreditno zaduženje kod grupe banaka (Deutsche Bank AG, Singapore Branch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Mizuho Corporate Bank Ltd.) uz osiguranje Nippon Export and Investment Insurance.

Kredit iznosi 250 milijuna eura, a koristit će se za financiranje radova na projektu autoceste Bosiljevo-Split, za dovršenje dionica od Zadra II do Prgometa u ukupnoj dužini od 86,34 km, čije se puštanje u promet planira do lipnja 2005.

Vlada je s zatvorene sjednice Hrvatskom saboru u drugo čitanje uputila Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Zakonom se predlaže urediti povećanje praga za nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkih društava s 25 na 30 posto, rješavanje pitanja dodjele dionica pojedinih društava radnicima tih društava, brisanje odredbe koja bitno ograničava mogućnost ugovaranja prodaje i prijenosa dionica i koja uvodi pravnu nesigurnost, uskraćivanje prava glasa samo iz novostečenih dionica koje pripadaju ponuditelju te novostečenih dionica osoba koje s njim zajednički djeluju, izbjegavanje eventualne zlouporabe, odnosno manipulacije cijenom, u situaciji kad se očekuje preuzimanje nekog javnog dioničkog društva.

Vlada je prihvatila i Konačno izvješće o izvršenju Zakona o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava. Zaduženo je Ministarstvo financija - Porezna uprava da, prema dužnicima koji svoje obveze utvrđene ugovorom o nagodbi po Zakonu o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza, carina i državnih jamstava ne podmiruju, pokrene postupke sukladno odredbama Zakona o platnom prometu i Stečajnog zakona.

Porezna uprava je zadužena da s dužnicima čiji su prijedlozi za nagodbu prihvaćeni, a još imaju dug iz 2001. i 2002. i ako ga ne namire najkasnije do 31. prosinca 2003., raskine ugovor o nagodbi i pokrene odgovarajuće postupke.

Ministarstvo financija će u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvom turizma, Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Ministarstvom pomorstva, prometa i veza te drugim nadležnim državnim tijelima (HZMO, HZZO, HZZ, HFP, DAB i HBOR) u roku od 15 dana izraditi i Vladi dostaviti kriterije i moguće varijante rješenja za trgovačka društva za koja nije postignuta nagodba o naplati potraživanja, a koja zapošljavaju veći broj radnika, imaju veći regionalni značaj i veće izglede za nastavak poslovanja.

Vlada je prihvatila i konačno Izvješće o provedbi otkupa seljačke pšenice roda 2003. te zadužila Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva da naknadu troškova otkupa i skladištenja isplati i onim tvrtkama koje su ugovorile proizvodnju pšenice roda 2003. sa seljačkim gospodarstvima i prije nego je Vlada 18. lipnja ove godine donijela zaključke.

Vlada je dala suglasnost za zaduženje općinama Sveti Lovreč i Veliko Trojstvo te gradovima Velikoj Gorici, Slatini i Rovinju.

Vlada je prihvatila Nacrt sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske udruge poslodavaca o načinu podjele troškova rada Instituta za razvoj managementa u dijelu prostora trgovačkog društva Kumrovec d.o.o.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara