Zakon o liječništvu uskoro pred Vladom

ZAKON o liječništvu, koji bi se uskoro trebao naći pred Vladom, u Hrvatskoj se po prvi puta uređuju ustroj, izobrazba i uvjeti za obavljanje liječničkog zvanja te prava i dužnosti 10.000 liječnika.

Liječnik sve postupke liječenja mora provoditi tako da očuva ljudsko dostojanstvo, integritet osobe i prava bolesnika, a posebno pravo na informiranost i samostalno odlučivanje.

No, liječnik ima pravo na priziv savjesti ako time ne uzrokuje trajne posljedice na zdravlje ili ne ugrožava život pacijenta. On neće biti odgovoran za tijek i ishod liječenja ako bolesnik navede neistinite podatke, ne postupa u skladu s liječničkim uputama te namjerno ili iz nehaja dovede do pogoršanja svojega zdravstvenog stanja.

Po predloženom zakonu, liječnik može odbiti pružanje pomoći osobi koja ga grubo vrijeđa, prijeti ili je fizički agresivna. U tom slučaju liječnik je dužan pružiti neophodnu pomoć ako mu je osigurana zaštita policije.

Dužnost je svakog liječnika da sve što zna o pacijentu čuva kao liječničku tajnu koju može otkriti samo uz odobrenje pacijenta, roditelja ili skrbnika za malodobne osobe. U slučaju pacijentove psihičke nesposobnosti ili smrti, tajnu može otkriti uz odobrenje uže obitelji, skrbnika ili zakonskog zastupnika pacijenta.

Liječnik je dužan voditi medicinsku dokumentaciju koju smije predočiti pacijentu na njegov zahtjev, te na zahtjev ministra zdravstva, Hrvatske liječničke komore (HLK) ili sudbene vlasti.

U prijedlogu zakona o liječništvu predviđene su i kazne za one koji se ogriješe o pravila struke.

Za teže disciplinske povrede liječniku se može izreći ukor, javni ukor, novčana kazna od 1.000 do 10.000 kuna, te privremeno oduzeti licencu na rok od mjesec do godine dana, ili pak trajno oduzeti odobrenje za samostalni rad.

Zakon predviđa kazne za fizičke osobe u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna ako liječničku pomoć pružaju bez ispunjavanja općih uvjeta za to. Istim rasponom novčane kazne može biti kažnjen liječnik obavlja li djelatnosti izvan opsega određenog odobrenjem za samostalni rad, uskrati liječničku pomoć, ne poštuje čuvanje liječničke tajne ili ne vodi i ne čuva medicinsku dokumentaciju.

Radi osiguranja kvalitete pružene zdravstvene skrbi, liječnik je dužan stručno se usavršavati, pratiti razvoj medicinske znanosti i stjecati nova znanja i vještine.

Liječnik može započeti s radom nakon upisa u imenik HLK-a. Svi liječnici dužni su učlaniti se u HLK koji im izdaje licencu koju će morati obnavljati, kao i dosad, svakih šest godina.

HLK je glavna strukovna udruga koja čuva i unapređuje ugled liječničkog zvanja, organizira i nadzire njihovo usavršavanje, zastupa liječnike prilikom sklapanja ugovora s HZZO-om te predlaže mrežu osnovne zdravstvene djelatnosti.

Jedna je od najvažnijih zadaća HLK-a donošenje kodeksa medicinske etike i deontologije, tj. pravila kojih se liječnici moraju pridržavati pri obavljanju svojega zvanja.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara