Kalendar
25. svibnja
Sveta Liga jedan je od prvih velikih vojnih saveza - osnovana je radi Osmanlija

Osnovana Sveta liga

1571
PAPA Pio V. okuplja kršćanske monarhije u Svetu Ligu kako bi se napokon obračunao s islamskim neprijateljem.