Sve o temi: Doplatak za djecu

Foto: Shutterstock

PRAVO na doplatak za djecu možete ostvariti ako prosječni dohodak po članu vašeg kućanstva ne prelazi 1.663,00 kune mjesečno.

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku na djecu radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Pravo na doplatak za djecu možete ostvariti ako prosječni mjesečni dohodak po članu vašeg kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 50 posto proračunske osnovice. Proračunska osnovica za 2012. godinu iznosi 3.326,00 kuna. Pravo na doplatak za djecu ostvaruje se putem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Tko može ostvariti pravo na doplatak za djecu?

Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne  skrbi, dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava, pod uvjetima  utvrđenim zakonom. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju.

Doplatak za djecu pripada za djecu rođenu u braku, izvan braka, za posvojenu djecu ili pastorčad, za uzdržavanu unučad i drugu djecu bez roditelja.
 
Doplatak za djecu pripada do navršene 15.  godine života djeteta, odnosno do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 15 godina života, a nakon toga ako je razlog pohađanja osnovne škole nakon 15. godine života kasniji upis u prvi razred osnovne škole ili gubitak razreda iz zdravstvenih razloga, odnosno duže bolesti.

Doplatak pripada za dijete u srednjoj školi do završetka tog školovanja, ali najduže do  kraja školske godine u kojoj dijete  navršava 19 godina života. Izuzetak je predviđen za djecu s  oštećenjem zdravlja, utvrđenim prema propisima iz socijalne skrbi, za koju doplatak pripada i nakon navršene 19. godine, ali  najduže do 21. godine života. Pravo na doplatak za djecu koja nisu završila školu u predviđenom roku zbog bolesti produžuje se i preko godina do kojih im pripada doplatak, a najduže do 21. godine života. Doplatak se dobiva i za vrijeme u kojem je dijete spriječeno redovito pohađati školu zbog bolesti.

Doplatak za djecu ne pripada korisniku:
 
• za vrijeme dok se dijete nalazi na školovanju u inozemstvu osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno,
• za dijete koje je stalno smješteno u ustanovi u kojoj ima uzdržavanje na teret proračuna
 
Pravo na doplatak za djecu prestaje stupanjem djeteta u brak.

Ostvarivanje prava

Postupak za ostvarivanje prava na doplatak za djecu pokrećete pisanim zahtjevom nadležnom područnom uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta. Popis područnih službi i pripadajućih ispostava možete pronaći na stranicama Zavoda www.hzmo.hr.

Upute o uvjetima stjecanja prava, obrazac zahtjeva za priznavanje prava i popis dokumenata koje treba priložiti nalaze se na stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu

Zakonom o doplatku za djecu  navedeni su sljedeći uvjeti za stjecanje prava na doplatak:

a) da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom, te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva

b) da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta u pogledu državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske.,

c) da ukupni dohodak, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini, po članu kućanstva, mjesečno ne prelazi 50%  proračunske osnovice,

d) da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu  s djetetom

Pronatalitetni dodatak

Na stranicama HZMO-a možete pogledati kako se utvrđuje ukupni dohodak kućanstva i  visina doplatka za djecu, te kako ostvariti pravo na pronatalitetni dodatak koji, uz utvrđeni iznos doplatka za djecu, pripada korisniku za treće i četvrto dijete.

Dodatno se informirajte:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (Doplatak za djecu)

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (Podnošenje zahtjeva za doplatak za djecu)

Zakon o doplatku za djecu

Izvori: HZMO, MSPM, nadležni zakoni

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara