Sve o temi: Rodiljni, roditeljski i srodni dopusti i potpore u Hrvatskoj

Foto: Shutterstock

Rodiljne i roditeljske potpore

Rodiljne i roditeljske potpore su vremenske i novčane, a ostvaruju ih majka i otac djeteta, posvojitelj, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je stupio na snagu 1. travnja 2011. promiču kvalitetno roditeljstvo, sigurno i odgovorno podizanje željenog broja djece, ravnopravnost spolova te mogućnost većeg sudjelovanja očeva u skrbi za djecu.

Vrste potpora

Rodiljne i roditeljske potpore su vremenske i novčane. Vremenske potpore su:

• dopusti  

• poštede od rada propisano vrijeme za brigu o djetetu.

Novčane potpore su:

• naknada plaće

• novčana naknada  

• novčana pomoć  

• jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete.

Potpore ostvaruje majka i otac djeteta, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj. Zakon se pod jednakim uvjetima primjenjuje na bračnu ili izvanbračnu zajednicu.

Rodiljni i roditeljski dopusti

Zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno zaposlena ili samozaposlena majka pravo na obvezni rodiljni dopust koristi u neprekidnom trajanju od 98 dana, od kojih 28 dana prije dana očekivanog poroda te 70 dana nakon rođenja djeteta.Nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta, zaposlena ili samozaposlena majka ima pravo na dodatni rodiljni dopust do navršenih šest mjeseci života djeteta, koji može svojom pisanom izjavom prenijeti na oca djeteta, uz njegovu prethodnu suglasnost u cijelosti ili u vremenski ograničenom trajanju.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od 6 ili 30 mjeseci, ovisno o broju rođene djece i načinu njegova korištenja.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od:

• 6 mjeseci, za prvo i drugo dijete  

• 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Ako djetetov otac koristi ovo pravo u trajanju od najmanje tri mjeseca, roditeljski dopust produžuje se za dva mjeseca.

Zaposleni roditelji

Zaposlenim roditeljima se omogućuje fleksibilno korištenje roditeljskog dopusta do osme godine života djeteta prema međusobnom dogovoru i to u obliku skraćenog radnog vremena, istovremeno od strane oba roditelja ili naizmjenično.

Nezaposleni roditelji

Korisnik potpore može biti i nezaposleni roditelj i roditelj izvan sustava rada uz ispunjavanje zakonskih uvjeta.Tko se smatra nezaposlenim roditeljem, a tko roditeljem izvan sustava rada, određeno je člankom 7. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Ostvarivanje prava

Pravo se ostvaruje temeljem rješenja područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema mjestu stanovanja. Popis područnih ureda i pripadajućih ispostava s kontakt podacima nalazi se na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Po odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 34/11) prava roditelja pripadaju majci i ocu djeteta, posvojitelju, skrbniku, udomitelju ili drugoj fizičkoj osobi kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.

Pomoć za opremu novorođenog djeteta

Jednokratnu pomoć u iznosu od 2.328,20 kuna isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a pravo na nju imaju sve zdravstveno osigurane osobe.
Pomoć za opremu novorođenog djeteta je jednokratna novčana pomoć koju mogu koristiti sve zdravstveno osigurane osobe, bilo da su same nositelji osiguranja (osiguranici) ili su osigurane preko člana obitelji (osigurane osobe).

Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta imate i ako je:

• dijete rođeno u roku od deset mjeseci od dana smrti osiguranika, odnosno nakon razvoda braka s osiguranikom kome pripada ova pomoć

• dijete rođeno izvan braka, ako je očinstvo utvrđeno na osnovi priznanja ili sudskog ustanovljenja

• dijete posvojeno do njegova dvanaestog mjeseca života i ako za to dijete pomoć nije već ranije isplaćena.

Iznos pomoći je 2.328,20 kuna.

Podnošenje zahtjeva


Za dobivanje pomoći trebate podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Uz zahtjev, koji možete dobiti u ispostavi HZZO-a, trebate priložiti:

• djetetov izvod iz matice rođenih  

• svoju osobnu i zdravstvenu iskaznicu (preslike).

Ako je majka nezaposlena, a zdravstveno osigurana preko oca djeteta, molbi se prilaže osobna i zdravstvena iskaznica oca, kao nositelja osiguranja.

Osim ove pomoći na državnoj razini, pojedini gradovi i općine isplaćuju naknadu za opremanje novorođenog djeteta i iz lokalnog proračuna. O tome se raspitajte u svom gradu ili općini.

Dodatno se informirajte:

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 

Ispravak Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Obiteljski zakon

Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona

Zakon o izmjeni Obiteljskog zakona 

Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Ministarstvo socijalne politike i mladih (Podrška obitelji)

Izvori: MSPM, navedni zakoni

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara