1.309 zaposlenih u HZZ-u plaćamo 122 milijuna kuna godišnje: Jesu li vam pomogli u traženju posla?

Foto: Index, HZZ

DVIJE milijarde kuna otišlo je ove godine iz državnog proračuna Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Od tog iznosa je za naknade nezaposlenima registriranima na burzi namijenjeno 1,3 milijarde kuna, oko pola milijarde kuna potrošeno je na mjere aktivne politike zapošljavanja, a oko 122 milijuna kuna odlazi na plaće 1.309 zaposlenika HZZ-a.

Hrvatski zavod za zapošljavanje se sastoji od Središnjeg ureda HZZ-a, 22 područna ureda i 97 ispostava diljem Hrvatske. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ima mjesečnu neto plaću od 12.726,36 kn (23.173,85 kn bruto), zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ima mjesečnu neto plaću od 12.103,89 kn (21.696,84 kn bruto), dok voditelji odjela imaju mjesečne plaće od 11.480,47 kuna neto (20.219,82 kn bruto). Prosječna mjesečna plaća u HZZ-u je 5.354,49 kn neto (7.458,73 kn bruto).

Koliko zaposlenika ukupno broji Hrvatski zavod za zapošljavanje?

"U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zaposleno je 1.309 radnika, a kvalifikacijska struktura je sljedeća: 986 (75,3%) radnika ima visoko i više obrazovanje, srednje obrazovanje i trogodišnju školu ima 288 (22%) radnika, a 35 (2,7%) radnika ima završenu osnovnu školu ili nezavršenu srednju školu", stoji u odgovoru iz HZZ-a na Indexov upit.

Koja je minimalna, koja je maksimalna, a koja prosječna plaća zaposlenih u HZZ-u?

"Plaće radnika Zavoda uređuju se Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta s koeficijentom složenosti poslova u Zavodu sukladno propisima o plaćama u javnim službama (Zakon o plaćama u javnim službama te Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova službenika i namještenika u javnim službama), a prosječna mjesečna plaća radnika HZZ-a je 5.354,49 kn neto (7.458,73 kn bruto)".

Koliko zaposlenih broji Središnji ured HZZ-a?

"U Središnjem uredu zaposleno je 164 radnika, od toga u Uredu za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije koji je nadležan za povlačenje i ugovaranje sredstava EU 55 radnika".

Koliko zaposlenih broji svaki od pojedinih područnih ureda HZZ-a?

"U područnim uredima zaposleno je kako slijedi: Bjelovar - 42 radnika, Čakovec - 32, Dubrovnik - 32, Gospić - 31, Karlovac - 42, Krapina - 27, Križevci - 36, Kutina - 21, Osijek - 99, Požega - 29, Pula - 42, Rijeka - 71, Sisak - 51, Slavonski Brod - 46, Split - 124, Šibenik - 39, Varaždin - 44, Vinkovci - 46, Virovitica - 34, Vukovar - 29, Zadar - 41, Zagreb - 187 radnika".

Kolike su plaće članova Upravnog vijeća HZZ-a?


"Članovi upravnog vijeća za svoj rad primaju mjesečnu novčanu naknadu u iznosu 1.000 kn neto (1.773,05 kn bruto)".

Od sredstava dobivenih iz proračuna, koliko otpada na plaće zaposlenika HZZ-a, koliko na ostale troškove, a koliko na naknade za nezaposlene i njihova doškolovanja?

"Od ukupno planiranih sredstava iz Državnog proračuna RH za 2013. godinu za Hrvatski zavod za zapošljavanje (1.996.994.715 kn) 90,1% iznosa namijenjeno je izravno nezaposlenim osobama, za naknade za nezaposlene i druga prava, te mjere aktivne politike zapošljavanja koje uključuju i mjeru obrazovanja nezaposlenih osoba:

 • naknade za nezaposlene i druga prava nezaposlenih osoba - 63,98% planiranih sredstava (1.277.751.000 kn);
 • mjere aktivne politike zapošljavanja 26,12% planiranih sredstava (521.637.767 kn);

Rashodi za zaposlene čine 6,1% planiranih sredstava (121.874.672 kn), nacionalno sufinanciranje Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala i druge projekte financirane iz sredstava EU iznosi 1,07% planiranih sredstava (21.561.367 kn), a ostali rashodi 2,71% planiranih sredstava (54.169.909 kn)".

Pogledajte strukturu birokracije HZZ-a! (za veći prikaz kliknite mišem na fotografiju)

Najveća naknada za nezaposlene isplaćena u 2012. godini je za tisuću kuna veća od minimalca!

Prema podacima koje je Index dobio iz HZZ-a, najviši iznos novčane naknade za nezaposlene isplaćen tijekom 2012. godine iznosio je 3.808,70 kuna, što je za oko tisuću kuna više od iznosa minimalca. Podsjetimo, minimalna plaća u 2012. godini je prema zakonu iznosila 2.814,00 kuna (od 1. lipnja 2013. godine podignuta je na 2.984,78 kuna).

Koliko je ukupno (različitih) korisnika novčane naknade bilo evidentirano u HZZ-u u 2012. godini? Koliko od toga su žene, a koliko muškarci?

"U HZZ-u je 2012. godine evidentirano prosječno mjesečno 74.171 korisnik novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a od toga 37.715 žena (50,8%) i 36.456 muškaraca (49,2%)".

Koliki je ukupni iznos novčanih naknada isplaćenih korisnicima u 2012. godini?

"Na ime novčanih naknada korisnicima u 2012. godini isplaćeno je ukupno 1.365.552.718 kuna".

Koliki je iznos minimalne, a koliki maksimalne naknade isplaćene u 2012. godini, te koliki je prosjek?

"Visina novčane naknade sukladno Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 80/08, 121/10, 25/12. i 118/12) ovisi o plaći koju je radnik ostvario u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa. Nadalje, Zakonom je propisano da najviši iznos novčane naknade ne može za prvih 90 dana biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme korištenja viši od 35% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku. Tako je najviši iznos novčane naknade tijekom 2012. godine iznosio 3.808,70 kuna. Prosječno isplaćena novčana naknada u 2012. godini iznosila je 1.617,21 kuna".

Nezaposlenost veća nego lani!

Krajem listopada 2013. godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje registrirane su bile 344.444 nezaposlene osobe. U usporedbi s rujnom 2013. broj nezaposlenih povećao se za 6,4% ili 20.661 osobu, a u odnosu na listopad 2012. godine broj nezaposlenih veći je za 3,3% ili 11.044 osobe. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

1. Grad Zagreb i Zagrebačka županija - Područni ured Zagreb

Krajem listopada 2013. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom uredu Zagreb registrirano je 66.327 nezaposlenih osoba što je za 3,8% više u odnosu na prethodni mjesec i za 7,0% više u odnosu na listopad 2012. Područni ured Zagreb prostorno pokriva dvije županije - Grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Krajem listopada 2013. u Gradu Zagrebu registrirano je 46.786 nezaposlenih osoba što je za 4,6% više u odnosu na prethodni mjesec i za 6,8% također više u odnosu na listopad 2012. Istovremeno, u Zagrebačkoj županiji bila je 19.541 nezaposlena osoba što je za 1,9% više u odnosu na rujan 2013. i za 7,5% također više u odnosu na listopad 2012. godine. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

2. Krapinsko-zagorska županija - Područni ured Krapina

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područnom uredu Krapina krajem listopada 2013. godine evidentirano je 8.397 nezaposlenih osoba, od čega u Ispostavi Donja Stubica 1.744 (20,8%), Klanjcu 731 (8,7%), Krapini 1.805 (21,5%), Pregradi 892 (10,6%), Zaboku 2.074 (24,7%) i Zlataru 1.151 (13,7%). Podaci o evidentiranoj nezaposlenosti u listopadu ukazuju na povećanje od 0,7% ili za 55 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 1,5% odnosno za 129 osoba u odnosu na kraj listopada 2012. godine. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

3. Sisačko-moslavačka županija

Područni ured Kutina

Krajem listopada 2013. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Kutina evidentirano je 5.889 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec (5.740 nezaposlenih u rujnu) nezaposlenost se povećala za 2,9%, kao i u odnosu na listopad prošle godine (5.724 nezaposlene osobe). Povećanje nezaposlenosti pripisuje se prijavi 528 novih nezaposlenih osoba. U Ispostavi Kutina (Grad Kutina) evidentirano je 2277 nezaposlenih osoba što znači povećanje nezaposlenosti za 3,5%. U Ispostavi Novska (Grad Novska i općine Lipovljani i Jasenovac) evidentirane su 2.122 nezaposlene osobe i povećanje broja nezaposlenih za 1,8%, a u Ispostavi Popovača (Grad Popovača i općina Velika Ludina) s evidentiranih 1.490 nezaposlenih osoba povećanje za 2,4%. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

Područni ured Sisak

U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područnog ureda Sisak, krajem listopada 2013. godine bilo je 14.574 nezaposlene osobe. Broj nezaposlenih, u odnosu na rujan 2013. godine, veći je za 2,8%, a u odnosu na listopad 2012. veći je za 1,1%. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

4. Karlovačka županija - Područni ured Karlovac

Na kraju listopada 2013. godine u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Karlovac evidentirano je 11.215 nezaposlenih osoba, što je u odnosu na protekli mjesec povećanje za 2,9% odnosno za 319 nezaposlenih osoba. U odnosu na listopad 2012. godine došlo je do smanjenja nezaposlenosti za 1,0% tj. za 116 nezaposlenih osoba. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

5. Varaždinska županija - Područni ured Varaždin

U Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Varaždin, krajem listopada 2013. godine evidentirane su 10.542 nezaposlenih osoba. U odnosu na prošli mjesec došlo je do povećanja broja nezaposlenih osoba za 1,6%, a u odnosu na isto razdoblje lani došlo je do smanjenja broja nezaposlenih osoba za 2,9%. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

6. Koprivničko-križevačka županija - Područni ured Križevci

Krajem listopada 2013. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Križevci evidentirano je 8.836 nezaposlenih osoba. U odnosu na mjesec rujan evidentirane su 184 osobe ili 2,1% više, dok je u odnosu na mjesec listopad prethodne godine evidentirano 445 osoba ili 5,3% više. U odnosu na prethodni mjesec u svim ispostavama je evidentiran rast broja nezaposlenih osoba, i to u Ispostavi Đurđevac za 128 osoba ili 5,4%, u Ispostavi Koprivnica za 15 osoba ili 0,4% te u Ispostavi Križevci za 41 osobu ili 2,0%. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

7. Bjelovarsko-bilogorska županija - Područni ured Bjelovar

Krajem listopada 2013. godine na području Bjelovarsko-bilogorske županije registrirane su 12.672 nezaposlene osobe. U usporedbi s rujnom 2013. broj nezaposlenih povećao se za 3,1% ili 376 osoba, a u odnosu na listopad 2012. godine broj nezaposlenih veći je za 5,0% ili 608 osoba. Udio nezaposlenih na području Bjelovarsko-bilogorske županije u nezaposlenosti Republike Hrvatske u listopadu 2013. godine je 3,7%. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

8. Primorsko-goranska županija - Područni ured Rijeka

Potkraj listopada 2013. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područni ured Rijeka bilo je evidentirano 19.458 nezaposlenih osoba, što je za 1.892 osobe više nego u prethodnome mjesecu i 160 osoba više nego u listopadu 2012. Dakle, u listopadu 2013. godine nezaposlenost je u usporedbi s prethodnim mjesecom povećana za 10,8%, a prema istom mjesecu 2012. godine povećana za 0,8%. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

9. Ličko-senjska županija - Područni ured Gospić

Krajem listopada 2013. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područnom uredu Gospić evidentirano je 3.385 nezaposlenih osoba, što predstavlja 284 osobe odnosno 9,2% više nego u prethodnom mjesecu i 107 osoba ili 3,3% više nego u istom mjesecu prošle godine. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

10. Virovitičko-podravska županija - Područni ured Virovitica

Krajem listopada u Zavodu za zapošljavanje - Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 10.414 nezaposlenih osoba. U odnosu na prošli mjesec (rujan 2013.) evidentirano je 4,2% ili 423 osobe više, a u odnosu na prošlu godinu (listopad 2012.) nezaposlenost je veća za 1,6% ili 161 nezaposlenu osobu. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

11. Požeško-slavonska županija - Područni ured Požega

Krajem listopada 2013. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područnom uredu Požega registrirano je 6.937 nezaposlenih osoba. U odnosu na rujan 2013. broj nezaposlenih veći je za 4,1% ili 275 osoba, a u odnosu na listopad 2012. godine broj nezaposlenih veći je za 5,0% ili 333 osobe. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

12. Brodsko-posavska županija - Područni ured Slavonski Brod

Krajem listopada 2013. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje registrirane su 17.693 nezaposlene osobe na području Područnog ureda Slavonski Brod, što je za 752 osobe više nego u prethodnom mjesecu i za 53 osobe više nego u listopadu 2012. godine. Dakle, u listopadu 2013. godine nezaposlenost je povećana u usporedbi s prethodnim mjesecom za 4,4%, dok je u usporedbi s istim mjesecom 2012. godine povećana za 0,3%. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

13. Zadarska županija - Područni ured Zadar

Krajem listopada 2013. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područni ured Zadar evidentirano je 11.143 nezaposlenih osoba što je za 13,7% više nego u rujnu ove godine (9.619 ) te 0,6% više nego u listopadu prošle godine (11.074)

Napomena: Detaljnijeg izvješća nema jer ga se nitko od 41 zaposlenog u Područnom uredu Zadar nije potrudio javno objaviti na za to predviđenoj internetskoj stranici (Područni ured Split i Područni ured Zadar jedini mjesecima ne objavljuju izvješća na internetskim stranicama, za razliku od ostalih koji to čine redovno, svakog mjeseca). Podaci su izvučeni iz mjesečnih priopćenja HZZ-a.

14. Osječko-baranjska županija - Područni ured Osijek

Krajem listopada 2013. godine u Područnom uredu Osijek evidentirano je 36.778 nezaposlenih osoba, odnosno 1.506 osoba (4,3%) više nego prethodna mjeseca i 1.382 osobe (3,9%) više nego u listopadu 2012. godine. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

15. Šibensko-kninska županija - Područni ured Šibenik

Na kraju listopada 2013. godine u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje - Područnom uredu Šibenik bilo je registrirano 8.277 nezaposlenih osoba, što je za 1.256 osoba više nego prethodnog mjeseca i za 126 osobe više nego u listopadu 2012. Dakle, u listopadu 2013. godine, nezaposlenost je povećana za 17,9% u usporedbi s prethodnim mjesecom, a povećana za 1,5% u usporedbi s istim mjesecom 2012. godine. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

16. Vukovarsko-srijemska županija

Krajem listopada 2013. godine u Vukovarsko-srijemskoj županiji bilo je evidentirano 21.540 nezaposlenih osoba, što je u odnosu na rujan više za 1.077 osoba ili 5,3%. I u odnosu na listopad 2012. godine bilježi se povećanje broja nezaposlenih za 1.398 osoba ili 6,9%.

Područni ured Vinkovci

Krajem listopada 2013. godine u Područnom uredu Vinkovci evidentirana je 15.451 nezaposlena osoba. U odnosu na rujan nezaposlenih je više za 721 osobu ili 5,0%. Na međugodišnjoj razini, tj. u odnosu na listopad 2012. godine nezaposlenost je povećana za 791 nezaposlenu osobu ili 5,4%. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

Područni ured Vukovar

Potkraj listopada 2013. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje evidentirano je 6.089 nezaposlenih osoba na području Područnog ureda Vukovar, što je za 346 osoba više nego u prethodnome mjesecu i 607 osoba više nego u listopadu 2012. godine. Dakle, u listopadu 2013. godine nezaposlenost je povećana u usporedbi s prethodnim mjesecom za 6,0% dok je u usporedbi s istim mjesecom 2012. godine povećana za 11,1%. Na području Ispostave Vukovar u listopadu je evidentirana 5.371 nezaposlena osoba, što je za 10,3% više nego u listopadu 2012., dok je u odnosu na prethodni mjesec nezaposlenost povećana za 5,9%. U Ispostavi Ilok u listopadu je evidentirano 718 nezaposlenih osoba, što je za 16,9% više nego u listopadu 2012., dok je u odnosu na prethodni mjesec nezaposlenost povećana za 6,8%. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

17. Splitsko-dalmatinska županija - Područni ured Split

Krajem listopada 2013. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područni ured Split evidentirano je 45.975 nezaposlenih osoba što je za 11,1% više nego u rujnu ove godine (41.394) te 2,5% više nego u listopadu prošle godine (44.839)

Napomena: Detaljnijeg izvješća nema jer ga se nitko od 124 zaposlena u Područnom uredu Split nije potrudio javno objaviti na za to predviđenoj internetskoj stranici (Područni ured Split i Područni ured Zadar jedini mjesecima ne objavljuju izvješća na internetskim stranicama, za razliku od ostalih koji to čine redovno, svakog mjeseca). Podaci su izvučeni iz mjesečnih priopćenja HZZ-a.

18. Istarska županija - Područni ured Pula

U evidenciji nezaposlenih osoba Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Puli, koncem listopada 2013. prijavljeno je bilo 9.076 osoba. Usporedimo li s prethodnim mjesecom (rujan 2013.g.) broj nezaposlenih osoba povećao se za 26,9% (1.925 nezaposlenih osoba više), a u odnosu na isto razdoblje protekle godine (listopad 2012.), broj nezaposlenih veći je za 7,8%, tj. 658 nezaposlenih osoba više. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

19. Dubrovačko-neretvanska županija - Područni ured Dubrovnik

Krajem listopada 2013. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područnog ureda Dubrovnik bilo je evidentirano ukupno 7.626 nezaposlenih osoba, što u usporedbi s istim mjesecom prošle godine znači povećanje od 3,3% (Dubrovnik 2874 ili 3,4% manje, Korčula 1378 ili 2,4% više, Lastovo 55 ili 21,4% manje, Metković 2587 ili 12,8% više i Ploče 732 ili 5,0% više nego u listopadu 2012. godine). U odnosu na prošli mjesec (rujan 2013. godine) nezaposlenih je u listopadu bilo više za 1.199 što znači povećanje od 18,7%. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

20. Međimurska županija - Područni ured Čakovec

Krajem listopada u evidenciji Područnog ureda Čakovec evidentirano je 7.690 nezaposlenih osoba - 92 osobe manje nego prethodni mjesec (-1,2%) te 59 (0,8%) osoba više nego u listopadu 2012. godine. Detaljnije izvješće pročitajte ovdje.

Stvarna brojka nezaposlenih nepoznanica, mjesečno s burze "nestaje" u prosjeku 10.000 ljudi

Crna brojka nezaposlenih svakim je danom sve veća. Stvarna brojka nezaposlenih je nepoznanica, jer puno je onih koji nisu prijavljeni HZZ-u ili su izgubili pravo biti na burzi. Zanimljivo je da na mjesečnoj bazi iz evidencije "nestane" prosječno 10.000 ljudi! To nisu izlasci iz evidencije zbog pronalaska posla, već izbacivanje s burze zbog, kako navodi HZZ, "ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. neredovitoga javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.".

Samo ove godine je oko 100.000 ljudi na taj način izbrisano s burze:

 • u siječnju 2013. godine 9.355 osoba
 • u veljači 2013. godine 8.349 osoba
 • u ožujku 2013. godine 7.057 osoba
 • u travnju 2013. godine 8.767 osoba
 • u svibnju 2013. godine 9.575 osoba
 • u lipnju 2013. godine 8.738 osoba
 • u srpnju 2013. godine 10.781 osoba
 • u kolovozu 2013. godine 10.881 osoba
 • u rujnu 2013. godine 10.895 osoba
 • u listopadu 2013. godine 11.157 osoba

Bit će i gore...

Bit će i gore. Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić nedavno je kazao kako je za očekivati daljnji rast nezaposlenosti: "Činjenica je da samo porast BDP-a iznad 2 posto barem dva tromjesečja može osigurati značajniji pad broja nezaposlenih. Obzirom da se to nije dogodilo, jasno da će onda broj nezaposlenih rasti".

Tijekom ljetnih mjeseci došlo je do privremenog smanjenja broja nezaposlenih zahvaljujući sezonskim poslovima. No, s dolaskom jeseni lista na burzi se opet vrtoglavom brzinom krenula puniti.

Porazne brojke pokazuju i porazan učinak Vladinih mjera poticanja zapošljavanja. Vlada ne samo da nije uspjela smanjiti nezaposlenost, već nije uspjela ni zaustaviti njen rast. Podsjetimo, Zakon o poticanju zapošljavanja stupio je na snagu 31. svibnja prošle godine, a Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja 8. studenog prošle godine. Koliko su ti zakoni "urodili plodom" najzornije prikazuju sljedeće brojke - Hrvatski zavod za zapošljavanje je krajem svibnja prošle godine registrirao 306.056 nezaposlenih, dok ih je danas na burzi 50 tisuća više nego tad.

Crni rekord iz siječnja 2002. bi ove zime mogao biti oboren

Prije nešto manje od 12 godina Hrvatska je obarala rekorde u nezaposlenosti. Na Zavodu je krajem siječnja te 2002. godine bilo 411.415 nezaposlenih osoba. S obzirom da se prošle zime brojka nezaposlenosti opasno približavala granici od 400 tisuća, a ove se zime očekuju još poraznije brojke, taj crni rekord bi mogao biti i nadmašen.

Nastavi li nezaposlenost rasti ovim tempom, Hrvatska će u 2014. godinu ući s oko 400 tisuća registriranih nezaposlenih! Prosječno dnevno bez posla ostaje više od tisuću ljudi.

Broj nezaposlenih registriranih u HZZ trenutno iznosi 356.565, a slobodnih radnih mjesta ima svega 5.015.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara