DZS objavio potpune podatke: BDP u trećem tromjesečju manji za 0,6 posto

Foto: DZS

PROCJENA tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) Državnog zavoda za statistiku (DZS) za treće tromjesečje 2013. godine ne razlikuje se od prve procjene objavljene 29. studenoga 2013. godine. Bruto domaći proizvod (BDP) u trećem tromjesečju 2013. realno je manji za 0,6%, dok je bruto dodana vrijednost (BDV) realno manja za 0,5% u odnosu na isto tromjesečje 2012.

U odnosu na prvu procjenu, ova procjena tromjesečnog BDP-a donosi detaljniji obračun i bazira se na podacima koji ranije nisu bili dostupni. Sukladno propisanoj revizijskoj politici, prethodno objavljeni tromjesečni podaci za razdoblje od prvog tromjesečja 2011. do drugog tromjesečja 2013. su usklađeni prema preliminarnom godišnjem obračunu BDP-a za 2012. i konačnom godišnjem obračunu BDP-a za 2011. godinu.

Prema proizvodnoj metodi, na realni rast BDV-a utjecao je rast bruto dodane vrijednosti u djelatnostima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (za 0,5%), Trgovina, prijevoz i skladištenje te smještaj, priprema i usluživanje hrane (za 1,1%), Informacije i komunikacije (za 0,2%), Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (za 1,2%), Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (za 0,1%) te Ostale uslužne djelatnosti (za 0,3%) u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

Realni pad bruto dodane vrijednosti ostvaren je u ovim djelatnostima: Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije (za 3,6%), Građevinarstvo (za 4,2%), Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (za 0,3%) te Poslovanje nekretninama (za 0,3%) u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

Prema rashodnoj metodi, izdaci za potrošnju kućanstava porasli su za 0,2%, izdaci za potrošnju neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima porasli su za 2,3%, dok je rast bruto investicija u fiksni kapital iznosio je 0,3%.

Izvoz roba i usluga pao za 1,3%

Izdaci za potrošnju države pali su za 0,9%. Izvoz roba i usluga, (ponajprije zbog pada robnog izvoza za 3,9%) pao je za 1,3%. Uvoz roba i usluga pao je za 1,6%, (dok je uvoz roba pao za 1,0%).

Doprinos domaće i neto inozemne potražnje ostvarenoj stopi promjene obujma BDP-a bio je negativan.

Sukladno revizijskoj politici, Državni zavod za statistiku izmijenio je prethodno objavljene podatke o bruto domaćem proizvodu za 2011. i 2012. godinu.(procjene za prethodne godine, tako da je BDP za 2011. godinu realno manji za 0,2% u odnosu na 2010. godinu (prethodno objavljena procjena iznosila je 0,0%), dok je BDP za 2012. godinu realno manji za 1,9% u odnosu na 2011. godinu (prethodno objavljena procjena iznosila je -2,0%).

Razlika između prethodno objavljenih podataka proizlazi iz razlike u metodi obračuna, koja se pri godišnjem obračunu osim na statističkim istraživanjima nositelja službene statistike bazira i na podacima iz godišnjih financijskih izvještaja te godišnjih podataka porezne uprave. U ovom priopćenju objavit će se i broj stanovnika prema reviziji procjene broja stanovnika za razdoblje 2000. - 2010. (međupopisno razdoblje). Stoga će BDP po stanovniku za ovo razdoblje biti izmijenjen u odnosu na prethodna priopćenja.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara