Djeca će se moći sama žaliti Odboru za prava djeteta UN-a

Ilustracija: Shutterstock

UNICEF je priopćio kako se priključuje borcima za dječja prava širom svijeta pozdravljajući novi Protokol uz Konvenciju o pravima djece po kojem će odsad i djeca, individualno ili u grupi, moći Odboru za prava djeteta Ujedinjenih naroda podnositi pritužbe o kršenjima svojih prava.

Iz UNICEF-a pojašnjavaju kako treći Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbe jasno štiti pravo djece da se i njihov glas čuje. Protokol će postati pravno važeći u travnju ove godine. Hrvatska je potpisala ovaj Fakultativni protokol 27. prosinca 2013., a dosad su ga ratificirale Albanija, Bolivija, Gabon, Njemačka, Crna Gora, Portugal, Španjolska, Tajland, Slovačka i Kostarika.

Protokol podrazumijeva da će dijete samo ili grupa djece moći podnijeti pritužbu o specifičnim kršenjima njihovih prava iz Konvencije o pravima djeteta, Fakultativnom protokolu o djeci u oružanim sukobima i Fakultativnom protokolu o prodaji djece, dječjoj pornografiji i dječjoj prostituciji.

Sve zainteresirane strane na koje se odnosi Konvencija o pravima djeteta i njegovih triju fakultativnih protokola moraju osigurati dostupnost tih mehanizama svoj djeci, posebno najranjivijim skupinama, osobito isključenim i marginaliziranim kao što su djeca s teškoćama u razvoju i djeca pripadnici nacionalnih manjina i domorodačkog stanovništva.

Odbor za prava djeteta može poduzeti mjere zaštite djece koja ulože pritužbu od odmazde, zahtijevajući od dotične zemlje da poduzme privremene mjere zaštite djeteta ili grupe djece. U slučaju da se utvrdi da su u dotičnoj zemlji prekršene odredbe Konvencije, država će imati obvezu provesti preporuke Odbora.

Odbor o pravima djeteta čini 18 međunarodnih neovisnih stručnjaka u ljudskim pravima koji nadziru provedbu Konvencije i Fakultativnog protokola.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara