EPH dostavio izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja: Traže otpis kamata i dokapitalizaciju od 60 milijuna kuna

 Foto: Lider

NA STRANICAMA Financijske agencije danas je objavljen izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja i novi prijedlog nagodbe kojim Europapress Holding (EPH) predlaže dokapitalizaciju u visini od 60 milijuna kuna, pripajanje svih tvrtki u svom vlasništvu, reprogram obveza prema dobavljačima i kreditorima te načine smanjivanja zaduženosti.

> Stigao još jedan prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o predstečajnoj nagodbi

 
 
EPH je dostavio je 20. rujna Nagodbenom vijeću izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja i novi prijedlog nagodbe, usklađen s rješenjem o utvrđenim tražbinama 11. rujna.
 
Ukupne obveze EPH, na ročištu održanom 11. rujna utvrđene su u iznosu od 1,78 milijardi kuna, uz obvezu prema financijskim institucijama koje su prijavile razlučno pravo u iznosu od 416,25 milijuna kuna. Od ukupno utvrđenih tražbina, iznos od 1,7 milijardi kuna odnosi se na jamstva povezanih društava za kredite čiji je korisnik EPH.
 
Najveća potraživanja imaju tvrtke iz sastava EPH
 
Najveće tražbine imaju vjerovnici iz samog Europapress Holdinga. Tako 4 Media EPH potražuje od EPH-a 396,17 milijuna kuna, EPH Medija 383,3 milijuna, EPH Magazini 361,2 milijuna kuna, Gloria grupa 238,77 milijuna kuna te Media Nexus, s potraživanjem od gotovo 204 milijuna kuna. Sve su te tvrtke također su u postupku predstečajne nagodbe.
 
Među razlučnim vjerovnicima, koji imaju ovršne isprave i potražuju od EPH-a 416,25 milijuna kuna, najveće potraživanje ima Hypo Leasing Kroatien, od 157,4 milijuna, potom Zagrebačka banka, 121 milijun, pa Hypo Alpe Adria Bank International, gotovo 83 milijuna kuna.
 
Predlaže se dokapitalizacija od minimalno 60 milijuna kuna, u gotovini
 
Izmijenjenim planom financijskog restrukturiranja ponovno se predlaže dokapitalizacija uplatom u novcu od minimalno 60 milijuna kuna koja osigurava 80 posto vlasničkih prava i udjela. Uvjete i postupak planirane dokapitalizacije zajednički bi utvrdili vlasnici i vjerovnici.
 
Plan restrukturiranja predviđa i pripajanje tvrtki u potpunom vlasništvu EPH, ukidanje svih jamstava za kredite koje su dala povezana društva, izuzev u dijelu založnog osiguranja. Obveze prema povezanim društvima u 100-postotnom vlasništvu nestale bi provedbom pripajanja.
 
Također, predlaže se financijsko restrukturiranje obveza prema kreditnim institucijama te reguliranje neizmirenih obveza prema državi i dobavljačima.
 
Traži se otpis kamata
 
Za sve vjerovnike predviđa se otpis kamata. Reprogram postojećeg duga prema Ministarstvu financija na ime poreza i doprinosa obuhvaća otpis 40 posto duga na ime poreza i doprinosa, dok bi se ostatak podmirio u roku od 4 godine bez kamata, uz poček od 12 mjeseci od dana sklapanja nagodbe.
 
Na isti način predlaže se i reprogram duga prema ostalim dobavljačima, dok bi se reprogram obveza prema RPO i autorskim honorarima proveo na način da se dug otplati u godinu dana, bez kamata od dana sklapanja nagodbe. Podmirenje obveza prema zaposlenima predviđa se u cijelosti.
 
EPH predlaže da se restrukturiranje obveza prema financijskim institucijama i kreditorima, u visini od 416,25 milijuna kuna, provede na način da se 10,88 milijuna kamata i naknada otpiše, 118,6 milijuna (kredit Hypo Leasinga) naplati iz imovine, 199,78 milijuna kuna riješi putem hibridnog financijskog instrumenta, mezanina, a 86,98 milijuna kuna postaje senior dug, koji bi se otplatio tijekom 8 godina, uz poček od 18 mjeseci.
 
 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara