Hrvatske autoceste: Nismo odgovorni za poplavu u Općini Lekenik

Hrvatske autoceste: Nismo odgovorni za poplavu u Općini Lekenik

Foto: FAH

IZ HRVATSKIH autocesta danas je medijima odaslano priopćenje u kojemu su se iz HAC-a osvrnuli na poplave na području području Općine Lekenik te na izjave načelnika Općine Lekenik i generalnog direktora Hrvatskih voda o tome da su Hrvatske autoceste odgovorne za nastale poplave.

Priopćenje Hrvatskih autocesta u nastavku prenosimo u cijelosti.

"Hrvatske autoceste sve radove na izgradnji dionice Buševec-Lekenik na  autocesti Zagreb-Sisak  izvele su  sukladno građevinskoj i lokacijskoj dozvoli uzimajući u obzir Studiju utjecaja na okoliš te sukladno uvjetima Hrvatskih voda.

Za predmetnu dionicu autoceste u postupku ishođenja lokacijske dozvole izdani su vodopravni uvjeti u skladu s kojima je projektant izradio projekt vanjske odvodnje. Nadležni iz Hrvatskih voda su na
taj projekt izdali suglasnost u postupku ishođenja građevinske dozvole. Dio radova koji su izvedeni po projektu i zahtjevu Hrvatskih voda, a nalaze se unutar granice zahvata po lokacijskoj dozvoli su izvedeni.

Izgradnjom autoceste nije prekinut niti jedan vodni tok

Vezano za navode o poremećaju u odljevnim tokovima, želimo naglasiti da izgradnjom autoceste nije prekinut niti jedan vodni tok jer su svi vodni tokovi na ovom području premošteni u obliku propusta ili mostova. Također je važna i činjenica da su svi kanali u pojasu autoceste uređeni i očišćeni, međutim kanali koji se nalaze izvan pojasa autoceste i koji nisu u našoj nadležnosti, većim dijelom su obrasli i zapušteni što može biti uzrok plavljenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Zbog traženja Hrvatskih voda prilikom izdavanja uvjeta po lokacijskoj dozvoli da se urede dispozicije voda do krajnjih recipijenata, za radove koje treba izvesti van granica obuhvata autoceste, projektant je izradio izvedbene projekte.

Postojeći vodotoci nisu iskazani kao javno vodno dobro

Također uvidom u izrađene parcelacijske elaborate postojećih vodotoka koji služe za dispoziciju voda iz sustava odvodnje autoceste, a na kojima je traženo od Hrvatskih autocesta da se provede čišćenje i profiliranje, jasno je vidljivo da postojeći vodotoci nisu iskazani kao javno vodno dobro, već su  u značajnom dijelu u privatnom vlasništvu.

Obzirom na navedeno jasno je da nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, a slivno područje kao i postojeći vodotoci nije regulirano, gotovo svi postojeći vodotoci su značajno zapušteni, a značajan je i problem povratnog vodnog vala  iz recipijenta Odranskog polja.

Hrvatske autoceste nemaju pravne osnove za rješavanjem imovinsko pravnih odnosa na tim česticama jer se nalaze izvan zahvata autoceste", zaključuju iz HAC-a.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara