Kolakušić: Ovo je mojih sedam koraka za potpunu reformu trgovačkog pravosuđa

Infografika: Mihaela Kristić / Index

"ZA PRIVLAČNOST ili odbojnost pojedinog tržišta nije od utjecaja hoće li poduzetnik koji je prevario drugog poduzetnika nakon višegodišnjeg sudskog postupka 'guliti krumpire ili neće', važna je brza i efikasna naplata potraživanja, vlasničke parnice i radni sporovi, brzo ostvarivanje prava u upravnom postupku; zakonito utvrđenje poreza, izdavanje dozvola za gradnju, koncesija i ostalih dozvola, zaštita tržišnog natjecanja, postupci javne nabave, brzina upisa u zemljišne knjige i eliminacija nepoštenih poduzetnika s tržišta prije nego povuku u propast poštene poduzetnike te ukupna pravna zaštita poštenih i sposobnih poduzetnika", kaže sudac Trgovačkog suda Mislav Kolakušić koji je dobro uzdrmao političku, ali i gospodarsku scenu ne samo kritikama Predstečajnog zakona nego i odbijenicama pojedinim tvrtkama u nagodbi.

Svi zakoni trebali bi trajati najmanje četiri godine

Naime, Kolakušić je izradio vlastiti prijedlog reforme trgovačkog pravosuđa, a novina njegove reforme u sedam koraka svakako je ona što bi pravna strana u ovom slučaju u potpunosti pratila aktualni trenutak na gospodarskoj i financijskoj sceni Hrvatske. Kolakušić u uvodu svoje reforme kaže da je ona korak prema ispravljanju niza nepravdi, ali pruža i i pravu satisfakciju građanima. Sudac Trgovačkog suda predlaže niz promjena zakona, prije svega u Zakonu o porezu na dohodak. Reformu je podijelio u sedam točaka.

"Prvi je zapravo zahtjev na nepromjenjivost zakonske regulative u razdoblju od najmanje 4 godine upravo zbog poduzetnika koji ne mogu pratiti konstantnu izmjenu propisa. Druga točka predstavlja mehanizam za transparentni postupak donošenja svih zakona s istinskom javnom procedurom pripreme zakona, objave svih nacrta, prigovora i prijedloga",. objašnjava Kolakušić u svojim prijedlozima reforme.

U pripremu zakona uvesti i ekonomiste

Naime, Kolakušić tvrdi da je prilikom izrade svakog zakona šireg područja djelovanja nužno sudjelovanje i koordinacija Ministarstva pravosuđa, gospodarstva i financija. Trenutno pojedina ministarstva samostalno izrađuju zakone bez sudjelovanja ekonomista ili pravnika i ne uvažavaju se mišljenja praktičnih stručnjaka koji jedini mogu predvidjeti posljedice primjene propisa, osobito u pogledu procesnih normi.

Treća točka predstavlja potpunu transparentnost poslovanja poduzetnika, a ona podrazumijeva objavu javnog registra svih poduzetnika koji su poslovali s RH, Županijama i lokalnim samoupravama, pravnim osobama u njihovom vlasništvu i vrijednosti tih poslova. To bi se uredilo po slovenskom primjeru. Zatim tu je javna objava podataka o raspolaganju imovinom građana kroz HBOR te objava javnog registra svih stečajnih i predstečajnih postupaka s naznakom vlasničke i upravljačke strukture. Naime, pojedinci su doveli do stečaja desetke trgovačkih društava i konstantno se pojavljuju na tržištu kao ometajući faktor, smatra Kolakušić.

Javni registri za kontrolu prljavih poduzetnika i korumpiranih sudaca

Svakako najzanimljivija bila bi javna objava svih prvostupanjskih i višestupanjskih odluka sudova bez anonimizacije tako da da svaki građanin i poduzetnik može usporediti primjenu prava u svom predmetu s drugim predmetom s istim ili sličnim činjeničnim stanjem, te je li uistinu postoje "povlašteni" pojedinci ili poduzetnici kojima sude uvijek isti suci ili na koje se pravo primjenjuje na "drugačiji način".

Tu je i jedinstveni javni registar o dostavi sudskih i upravnih pismena u kojima svaka fizička i pravna osoba prema svojem OIB-u može utvrditi vodi li se protiv njega neki ovršni ili drugi postupak, te je li mu upućeno kakvo pismeno te ga pravovremeno osobno preuzeti.

Četvrta točka predstavlja smanjenje nelikvidnosti i zatvorenog kruga neplaćanja na način da bi se zakonski regulirao rok plaćanja do 60 dana i to bez iznimaka. 

Fiskalizacija svih računa

"Fiskalizacija svih računa poslovnih subjekata kao i evidencija svih oblika negotovinskog prometa (prijeboji, cesije), a ne samo prometa gotovinom (porezna uprava može pratiti ponašanje poduzetnika na tržištu i urednost u plaćanju obveza te pravovremeno reagirati, trgovački sporovi i ovrhe ubrzavaju se nekoliko puta)", stoji u Kolakušićevom prijedlogu reformi.

No, najviše će prijepora biti oko pete točke ili koraka u reformama a koja se tiče ovršnih i stečajnih postupaka. Većina trgovačkih parničnih i ovršnih postupaka radi isplate mora biti riješena i provedena naplata u roku do 6 mjeseci. Sam stečajni postupak mora ići u četiri pravca.

Četiri moguća pravca u stečajevima

"Prvi je brzo i učinkovito uklanjanje s tržišta poduzetnika koji čine smetnju na tržištu (očito nepošteni ili nesposobni poduzetnici) prije nego odvedu u propast poslovne partnere - brzi stečajni postupak i prije blokade računa radi neurednosti u plaćanju obveza po uzoru na Englesku. Drugi je brzo omogućavanje nastavka poslovanja tvrtki koje su ispunile stečajne uvjete, ali postoji interes za nastavak poslovanja, prodaja stečajnog dužnika kao cjeline poput Imunološkog zavoda. Treći je brza prodaja imovine i namirenje vjerovnika u slučaju nemogućnosti nastavka  poslovanja, a svi postupci stečajnog dužnika moraju se voditi isključivo pred nadležnim trgovačkim sudom, a ne kao danas pred općinskim sudovima što ponekad traje i do nekoliko godina. Četvrti je pravac omogućavanje ugovorne i prisilne predstečajne nagodbe poštenim poduzetnicima i tvrtkama od posebnog društvenog značaja prije ili eventualno u prvih 8 dana blokade poslovnog računa", objašnjava Kolakušić.

Ovršni postupci također se, smatra Kolakušić moraju voditi pred Trgovačkim sudom, a ne preko Fine i Javnih bilježnika.

Ovrha nema što trajati godinama

"Donošenje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave zahtjeva svega nekoliko minuta rada i ne predstavlja nikakvo opterećenje sudovima (svega nekoliko javnih bilježnika donijelo je desetine tisuća ovršnih rješenja svake godine), sudska pristojba ide u državni proračun i postupak je od početka do završetka u Ustavom određenoj nadležnosti sudova, ne gubi se vrijeme u dostavljanju spisa od javnih bilježnika do nadležnih sudova povodom prigovora ovršenika)", smatra Kolakušić.

Nužno je, smatra ovaj sudac, drastično pojednostavljenje procesnih odredbi i uvođenje stroge
procesne discipline i potpuna promjena regulacije sudskih pristojbi.

Nije suđenje tu da bi se izbjeglo plaćanje

"Trenutno sudac u tijeku jednog parničnog postupka donosi brojna rješenja protiv kojih su dopušteni pravni lijekovi čak i ako su u korist te stranke. Pravni lijekovi podliježu plaćanju sudske pristojbe, protiv rješenja o pristojbi dopušteno je pak izjaviti prigovor pa sud mora donijeti rješenje o prigovoru, nakon čega je propisano pravo žalbe i tako u nedogled, umjesto da se o svim odluka suda tijekom postupka odlučuje povodom žalbe na konačnu odluku suda. Suci i do 30% vremena troše na u većini slučajeva bezuspješnu naplatu sudskih pristojbi te unosu podataka u sustav ICMS", smatra Kolakušić dodajući da je potrebno onemogućiti da trgovačko sudovanje bude legalni oblik izbjegavanja plaćanja, odnosno "parakreditna institucija", za nesporno isporučenu robu i usluge.

Šesta točka reformi je da se odgovornost osnivača trgovačkih društava prebaci cjelokupnom imovinom do iznosa temeljenog kapitala znatno bi olakšalo tržištu i poduzetnicima odlučiti žele li poslovati s trgovačkim društvima koja imaju temeljni kapital 10 kuna,  20 tisuća kuna ili 1.000.000,00 kuna.

Što smo naučili u slučaju Franak?

Sedma točka tiče se smanjenja ukupnog broja sudskih predmeta.

"Usko je vezano uz donošenje zakona čije odredbe neće producirati nove sudske postupke u tisućama ili će olakšati primjenu odluka povodom kolektivnih tužbi npr. predmet „FRANAK“ ili povreda prava iz kolektivnih ugovora. Nužno je regulirati da u slučaju pravomoćne odluke povodom kolektivnih tužbi pojedinci koji su obuhvaćeni pravom iz tih odluka nisu dužni pokretati pojedinačne postupke već da su tuženici pojedinci, trgovačka društva, kreditne institucije itd. dužni postupiti sukladno odluci suda uz prijetnju iznimno visokih novčanih kazni", smatra Kolakušić. 

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara