Linić poslao pismo Milanoviću: Sve je kriva bivša šefica Porezne!

Foto: Patrik Maček/Pixsell

NAKON što je na stranicama Ministarstva financija objavljena kronologija o Spačvi, Linić je objavio i pismo koje je poslao Zoranu Milanoviću u kojemu još jednom za sve krivi donedavnu šeficu Porezne i svoju pomoćnicu Nadu Čavlović Smiljanec.

Milanović je u priopćenju koje je medijima poslao Ured za odnose s javnošću Vlade RH potvrdio da je od Linića zatražio očitovanje o tijeku predstečajne nagodbe Spačve. Potvrdio je da je od Linića dobio traženo očitovanje, te poručio da će "razmotriti sve podatke iz ministrovog očitovanja kako bi imao cjelovitu informaciju o predstečajnoj nagodbi Drvne industrije Spačva".

Pismo koje je Linić poslao Milanoviću prenosimo u cijelosti:

"Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,

Vezano za dopis Vašeg predstojnika Ureda, Klasa:022 -03/14-08/17, Ur.broj:50302/02-14-1 od 2. svibnja 2014. dostavljam Vam Promemoriju o predmetu Spačva d.d. sa potrebnim prilozima (u privitku dopisa), a u nastavku dajem osvrt na postupanje službenika Porezne uprave u navedenom predmetu.

Uvidom u Informacijski sustav Porezne uprave utvrđeno je da je dug poreznog obveznika Spačva d.d. na dan 31. prosinca 2011. godine iznosio je 15.276.483,53 kn (u privitku knjigovodstvene kartice poreznog obveznika) Predstečajna nagodba otvorena je dana 21. prosinca 2012. Na dan otvaranja predstečajne nagodbe ukupni dug iznosio je 28.729.710,69 kn.

Iz navedenog je razvidno da je dug u razdoblju od 1 . siječnja 2012. do 21. prosinca 2012. narastao za 13.453.227,16 kn. Ispostava Vinkovci (u nadležnosti Područnog ureda Vukovar) u razdoblju od 1.1.-21.12.2012. nije poduzimala nikakve mjere naplate, izdala je samo opomenu dana 1.10.2012. po kojoj je naplaćeno 400.000,00 kn. Dug je za 13.453.227,16 kn narastao po redovnom zaduženju poreznog obveznika. Ovršne mjere i mjere poduzete radi osiguranja naplate današnjeg duga kod poreznog obveznika nisu poduzimane te tako Ministarstvo financija, Porezna uprava nema upisana založna prava na nekretninama obveznika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od mjera poduzetih sa ciljem naplate duga obvezniku je upućena opomena dana 1. listopada 2012. godine po kojoj je naplaćeno 400.000,00 kuna. Rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, S redišnjeg ureda, Klasa: UP/I-410-01/12- 01/3150; Urbroj: 513-07-21-06/12-3 od 11. listopada 2012. godine odbijen mu je zahtjev za obročnom otplatom duga. Rješenje od 11. listopada 2012. kojim se odbija zahtjev za obročnom otplatom poreznom obvezniku Spačva d.d. potpisao je po ovlaštenju ravnateljice Zlatko Fabijančić , zamjenik ravnateljice, iz čega proizlazi da je ravnateljica trebala biti upoznata sa stanjem duga poreznog obveznika.

Sukladno kriterijima Ministarstva financija Spačva d.d. je, obzirom da se radi o prerađivačkoj industriji te da ima preko 600 zaposlenih, mogla do biti otpis u visini od 70% ukupnog potraživanja odnosno naplatilo bi se 8,6 mil kn od ukupnog duga, a otpisalo 20,1 mil kn. Dana 25. siječnja 2013. ministar financija održao je sastanak s predstavnicima banaka i vlasnika Spačve d.d. na kojem je donesen zaključak da se mora promijeniti vlasnička struktura i da banke trebaju sudjelovati u postupku jer postojeći vlasnici ne mogu dalje upravljati društvom koje je napravilo tolike dugove. Na ročištu održanom 22. ožujka 2013. glasovalo se o planu koji su predložili tadašnji vlasnici Spačva d.d. a isti nije bio izmijenjen sukladno dogovoru sa sastanka održanog 25. siječnja 2013. te je Ministarstvo financija kao i ostali vjerovnici glasovalo protiv.

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnim nagodbama za izradu novog izmijenjenog plana prijavili su se većinski vjerovnici HPB d.d., Čvor d.o.o. i Tomislav Konjevod. Svu reviziju financijskih izvještaja i sve dokumentacije koja je korištena u postupku predstečajne nagodbe izradilo je društvo KM revizija d.o.o. na zahtjev H PB d.d. i dužnika. Dana 5. travnja 2013. glasovalo se o izmijenjenom planu restrukturiranja (usklađen sa zaključcima sa sastanka održanog 25. siječnja 2013.) te je isti prihvaćen s 98,11% glasova ZA. Nakon toga, pred Trgovačkim sudom u Osijeku sklopljena je 15. svibnja 2013. predstečajna nagodba u kojoj između ostalog kao način namirenja Ministarstva financija stoji preuzimanje nekretnine (k.o. Vinkova č ko Novo Selo k. č . br. 687/1 površine 52 899 m 2 ) te je sukladno istoj Ministarstvo financija kao i bilo koji drugi vjerovnik dužno postupati po istoj.

Temeljem navedenog ministar financija je dana 25. studenog 2013. potpisao kupoprodajni ugovor o preuzimanju nekretnina koje su bile predmet nagodbe sklopljene pred Trgovačkim sudom. Nepoznato je zašto je Nada Čavlović Smiljanec, ravnateljica Porezne uprave s tolikim odmakom vremena od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora zatražila od Područnog ureda Vukovar da 3. ožujka 2014. izvrše procjenu vrijednosti predmetne nekretnine. Također je razvidno kako je ta procjena Područnog ureda Vukovar napravljena mimo uobičajene prakse i zakonskih propisa koji govore o porezu na promet nekretnina. Navedena procjena je neutemeljena obzirom da ne sadrži sve bitne činjenice za oporezivanje (više procjena sudskih vještaka koje su rađene 2010.-2012.).

ODGOVORNE OSOBE POREZNE UPRAVE ZA NEPODUZIMANJE MJERA NAPLATE POREZNOG DUGA SPAČVA d.d. OD 1.1.2012. DO OTVARANJA POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

Ravnateljicom Porezne uprave dana 29.12.2011. imenovana je Nada Čavlović Smiljanec koja je sukladno zakonskim propisima ministru radi bolje organizacije posla predložila imenovanje nove pročelnice Područnog ureda Vukovar Lidije Grgić koja je imenovana pročelnicom 20.03.2012., a do 19.03.2012. pročelnik Područnog ureda Vukovar bio je Milan Matak.

Djelatnici Porezne uprave hijerarhijski zaduženi za poreznog obveznika do 17.12.2012. godine kada je poreznog obveznika preuzeo Ured za velike porezne obveznike (UVPO) kako slijedi:

  • Pročelnik Područnog ureda Vukovar od 1.5.2001. do 19.03.2012.: Milan Matak
  • Pročelnica Područnog ureda Vukovar od 20.03.2012.: Lidija Grgić
  • Voditelj ispostave Vinkovci od 1.8.2009. do 15.11.2012.: Željko Galić
  • Voditeljica ispostave Vinkovci od 15.11.2012.: Martina Levaković Banović
  • Voditelj u ispostavi Vinkovci zadužen za utvrđivanje poreza za pravne osobe od 1.8.2009. je Josip Brgles.
  • Referent - dana 01.01.2012. godine nadležni referent je bio Ante Šarić koji je poreznog obveznika preuzeo 01.01.2011. godine od referenta Vladimira Rupčića.
  • 17.12.2012. Promijenjen tim na 3429 – UVPO

U travnju 2014. obaviješten sam o nalazu ravnateljice Čavlović-Smiljanec da je zemljište u predstečajnom postupku Spačva d.d. precijenjeno te da su velike razlike u procjenama. Kako me je ravnateljica o tome osobno obavijestila tijekom travnja 2014., a sudska odluka je donesena u svibnju 2013. zaključio sam da je sa ulaskom novog vlasnika i potpisanim Sporazumom s ostalim vjerovnicima predmet predstečajne nagodbe zaključen.

Uputio sam ravnateljicu, s obzirom da procjena Područnog ureda Vukovar odstupa od procjene vještaka, da učini novu procjenu jer sam ocijenio da možemo zbog eventualnih kriminalnih radnji pokrenuti postupak naknade štete od sudskog vještaka i revizora društva Spačva d.d.

Smatram da je neodgovorno prozivanje svojih suradnika od strane gospođe Čavlović-Smiljanec za novi izbor sudskog vještaka, iz razloga što je za dodatnu procjenu bila osobno zadužena. Temeljem pristigle nove procjene ne nalazim elemenata prijevare i kriminalnih radnji, a to znači niti eventualnog zahtjeva za naknadu štete.

S obzirom na pismo ravnateljice Čavlović-Smiljanec od 2. svibnja o.g. koji ste mi uputili, postavlja se pitanje što je to ravnateljica poduzela pravovremeno.

1. Predstečajna traje od 21.12.2012. do travnja 2013. i sud je prihvaća 15. svibnja 2013.
2. Izvršavajući sudsko rješenje potpisujem naplatu duga u zamjenu za zemljište dana 25.11.2013.
3. U ožujku 2014. ravnateljica radi neurednu novu procjenu
4. U travnju 2014. osobno me izvješćuje o svom nalazu i upućujem je na novi nalaz kako bi mogli poduzeti radnje prema revizoru i sudskom procjenitelju
5. Nakon novog nalaza ne nalazim za potrebno poduzeti nikakve radnje

MINISTAR FINANCIJA
Slavko Linić

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara