"MZOIP je razvio savršenu proceduru, onu u kojoj netko drugi mora biti stručan i odgovaran za Rješenja koje oni ispisuju"

"MZOIP je razvio savršenu proceduru, onu u kojoj netko drugi mora biti stručan i odgovaran za Rješenja koje oni ispisuju"

Foto: Hina

UDRUGA "ZaNaS" (Za naš Supetar) je dan nakon objave pisma "Na temelju čega MZOIP donosi mišljenja i rješenja" upućenog ministru Zmajloviću na portalu Index.hr dobila pismeni odgovor od  gđe. Anamarije Matak dipl. ing. kem., načelnica Sektora za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, MZOIP.

Odgovor MZOIP ponovo sadrži podatke o proceduri donošenja Rješenja, no ono što je najvažnije dokazuje kako sadržaj dokumentacije na temelju koje su izdali rješenje nitko unutar Ministarstva nije u stručnom smislu kontrolirao niti postoji služba kojoj bi se moglo obratiti da to konačno netko napravi. Trenutak u kojem shvaćamo da je Ministarstvo zaštite okoliša razvilo ogromnu proceduru u kojoj nije potrebno, a izgleda ni poželjno da išta u stručnom smislu znaju i odlučuju je velik, pogotovo kad se to može pročitati iz same izjave ministarstva. Još je čudnija izjava o delegiranju posla "stručne kontrole" dokumentacije na Ministarstvo graditeljstva kad procedura u Ministarstvu zaštite okoliša kaže da "Zahtjev za Ocjenom o potrebi procjene" ponekad zvan Elaborat zaštite okoliša, kao ni pripadajuća Mišljenja se ne trebaju i ne dostavljaju Ministarstvu graditeljstva, Upravnom odjelu za izdavanje lokacijskih dozvola. Ni najstručnija osoba ne bi uspjela procijeniti ispravnost i usklađenost dokumentacije koju uopće nema, a posebno ta izjava nema smisla kad je poznato kako Ministarstvo graditeljstva donosi odluku o lokacijskoj dozvoli na temelju Rješenja MZOIP-a , koje ni ne može osporavati jer nije nadležno za procjenu ekološkog utjecaja. Tako je MZOIP razvio savršenu proceduru, onu u kojoj netko drugi mora biti stručan i odgovaran za Rješenja koje oni ispisuju, a koja baš i ne moraju imati uzročno-posljedičnu vezu sa samom građevinom koja se (kao kapitalni objekt RH) planira graditi.Iz više dokumenta je vidljivo kako MZOIP uobičajenom procedurom donosi svoje akte na temelju skupljenih mišljenja drugih državnih institucija ili čelnika lokalne zajednice, bez obzira na njihovo obrazovanje i stručnu osposobljenost za davanje tih mišljenja. Tako je za proširenje luke od 205m i izgradnju velikog mosta od 45m relevantno mišljenje gradonačelnice Grada Supetra, koja uobičajeno nema mišljenja u takvim predmetima, no zato uvijek ima spreman odgovor kako ce isključivo stručnjaci odlučivati. Eto, procedurom MZOIP-a postala je i ona stručnjak za procjenu ekološke opasnosti te je svojim zakašnjelim mišljenjem omogućila investitoru, Županijskoj lučkoj upravi Splitsko Dalmatinske Županije "oslobađanje od izrade ekološke studije", a što je posebno loše, oslobodila čitavu investiciju od nadzora stručnog "ekološkog" povjerenstva. Cilj je ovakve procedure u MZOIP-u, ubrzanje izdavanje lokacijske dozvole, bez obzira na ekološke posljedice zbog nesudjelovanja stručnjaka u procesu odlučivanja. Tako je Lučka uprava SDŽ na brzinu "iskamčila" Lokacijsku dozvolu mimo svake logike, barem za ovu jednu, od 200-tinjak sličnih devastacija koje pokušavaju planski nametati lokalnoj zajednici, uglavnom građanima otočkih gradova.

Ministar Zmajlović je nedavno boravio u Supetru, o čemu je Index pisao: http://www.index.hr/vijesti/clanak/zmajlovic-za-projekt-zeleni-brac-osigurano-je-sedam-milijuna-kuna/765808.aspx 

Posebno je čudan stav MZOIP u kojem tvrde da oni ne odlučuju o izdavanju lokacijske dozvole kao ni o tehničkim karakteristikama objekta za koje izdaju rješenje (akt) jer je nemoguće izdati lokacijsku dozvolu za objekte ovog tipa (izgradnja i proširenje luke, mosta veličine 45 m) bez Rješenja koje određuje stupanj ekološke opasnosti te propisuje radnje koje trebaju prethoditi izradi glavnog projekta, pri građenju ali i kasnije, kad se objekt izgradi. Naime, uz lokalitet, zakon propisuje izradu ekoloških procjena upravo prema vrstama i veličinama objekta.

Uhodana procedura MZOIPa smatra da nije bitno kakav objekt procjenjuju ili kako oni kažu, točnost analiziranog objekta sa projektiranim nije važna jer se sve "obrađuje na razini idejnog rješenja", ako se poštuje lokacija. To pokazuje nevjerojatnu nonšalanciju i nestručnost kako izjave, tako i procedure koju provode. Naime, upravo o obliku objekta ovisi njegov utjecaj na okolinu i posve je nemoguće bez zadrške prenositi te koristiti proračune i dijelove projektne dokumentacije iz jednog idejnog projekta da bi procijenio djelovanje sasvim drugačijeg objekta na prirodu i okoliš bez obzira sto se radi o istoj lokaciji. Zakon i pravilnik kažu da je u procjeni moguće obraditi više varijanti kako bi se odredila ekološki najpovoljnija, no to svakako ne znači da se koristeći proračune iz jedne idejne varijante može donijeti ocjena o utjecaju posve drugačije na isti okoliš.

Mišljenja na temelju kojih je MZOIP donosi rješenja, a navedena su u Rješenju, nisu javno objavljena niti to smatraju potrebnim, kao ni sudjelovanje javnosti, građana grada u javnim raspravama prije donošenja rješenja. Obzirom da su građani Grada Supetra, osobno i u okviru građanske inicijative, uložili primjedbe lokalnoj upravi, gradonačelnici, lučkoj upravi, inspekciji na pomorskom dobru, javnom pravobranitelju, ministarstvu, potpisali peticiju sa preko 10% birača, samostalno organizirali Javnu raspravu na kojoj je jasno izrečeno da je ekološka opasnost velika i sve to još na početku ove godine zaista je čudno kako ministarstvo ministra Zmajlovića nije s tim upoznato makar je ministar Zmajlović u redovnom kontaktu sa supetarskom gradonačelnicom Ivanom Marković, a posebno zato što joj je ove godine dodijelio ogromna sredstva za sanaciju odlagališta. Ili možda postoji neka čvrsta veza između ovakve procedure kod ministra Zmajlovića, štetnih investicija Županijske lučke uprave SDŽ i lokalnih moćnika?

ZaNaS

Odgovor MZOIP-a:

U vezi Vašeg upita dostavljenog putem elektronske pošte 8. kolovoza 2014. obavještavamo Vas kako slijedi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na zahtjev nositelja zahvata, Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije iz Splita, Prilaz braće Kaliterna 10, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provelo je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš vezano za uređenje dijela obale uvale Vlačica u Supetru na otoku Braču. Ovaj postupak prethodi izdavanju lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za realizaciju zahvata i u njemu se odlučuje isključivo o potrebi provedbe procjene utjecaja na okoliš. Mogućnost realizacije, odnosno građenja zahvata, te izdavanje potrebnih dozvola za građenje određeni su dokumentima prostornog uređenja i propisima iz područja prostornog uređenja i građenja, a što nije u nadležnosti, niti o istome odlučuje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

Zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenje dijela obale uvale Vlačica u Supetru na otoku Braču, podnijet je na propisani način i sa propisanim sadržajem, te priložen Elaborat izrađen od strane ovlaštenika – tvrtke Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Nadalje, u provedenom postupku ocjene o potrebi procjene, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, je na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima i/ili kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te na temelju mišljenja zaprimljenih od Uprave za zaštitu prirode ovoga Ministarstva, Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije i Grada Supetra utvrdilo da planirano uređenje dijela obale uvale Vlačica u Supetru na otoku Braču, neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Pored toga, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedena je i prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu te je isključena mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i ocijenjeno da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, na svojoj internetskoj stranici Ministarstvo je informiralo javnost u trajanju od 30 dana, te s tim u vezi nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Dio Vaših pitanja koji se odnosi na problematiku analize vjetrova, refleksiju valova, te posljedično tome izbor tehničkog rješenja i konstrukcije pomorskih građevina, obrađen je u dostavljenoj dokumentaciji na razini idejnog rješenja, pozivajući se na druge izvore – tvrtke koje se bave ovom problematikom, a njihova provjera i stručna utemeljenost provodi se u okviru postupaka izdavanja lokacijske i građevinske dozvole, dok za ocjenu utjecaja planiranog zahvata na okoliš i prirodu ti podaci nisu odlučujući. Slijedom svega naprijed navedenog, Ministarstvo je na temelju prikupljenih podataka i nakon postupka provedenog sukladno propisima, odlučilo da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, dok je odluka o mogućnosti i tehničkim detaljima načina realizacije planiranog zahvata u nadležnosti drugih tijela.

Srdačan pozdrav,

Anamarija Matak

načelnica Sektora za procjenu utjecaja
na okoliš i industrijsko onečišćenje
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ulica Republike Austrije 14
Zagreb


 

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara