Novi obiteljski zakon napadaju i civilne udruge: Loše je napisan, nepotreban, preskup i na štetu djece!

Ilustracija: Shutterstock

NACRT novog obiteljskog zakona (ObZ) napisan je nestručno, a njegovo donošenje nepotrebno, neizvedivo i preskupo, dok je javna rasprava o zakonu otvorena u vrijeme godišnjih odmora, kako bi se svi ti propusti sakrili od javnosti!

Ove oštre kritike na adresu radne skupine Ministarstva socijalne politike i mladih, uputila je udruga za zaštitu ljudskih prava B.a.b.e.. Prijedlog novog Obiteljskog zakona tako se našao na udaru ozbiljnih kritika sa svih strana. Ovih dana ga je žestoko kritizirala i skupina sveučilišnih profesora, autoriteta s područja obiteljskog prava, predvođenih prof.dr.sc Dubravkom Hrabar i prof.dr.sc. Aleksandrom Korač Graovac s katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Stručni tim udruge B.a.b.e. svoje kritike uputio je krajem prošlog tjedna u očitovanju upućenom Ministarstvu socijalne politike i mladih. Uz cijeli niz ozbiljnih primjedbi ministarstvu su zamjerili i "vrlo dvojbenu činjenicu" da je poziv na jednomjesečnu javnu raspravu objavilo sredinom ljeta, tijekom godišnjih odmora. "Iako se radi o području od posebnog značaja i javnog interesa, značajan dio javnosti uopće se nije mogao pravovremeno informirati, a kamoli suvislo i ozbiljno očitovati o tekstu.", poručuju u svom očitovanju B.a.b.e., te tvrde da su tu primjedbu iznijeli i svi prisutni na okruglom stolu održanom 6. rujna u Ministarstvu socijalne politike i mladih. Na tom su panelu bili, pored niza civilnih udruga nazočili Pravobraniteljica za djecu, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i Pravobranitelj za ravnopravnost spolova.

Udruga B.a.b.e, s velikim iskustvom u problematici obiteljskih odnosa i obiteljskog prava, donošenje novog Obiteljskog zakona smatra potpuno nepotrebnim.

"Smatramo da je trebalo poboljšati i dopuniti pojedine odredbe postojećeg Zakona. Osobito držimo da je trebalo donijeti podzakonske, tzv. provedbene akte koji su obećani i najavljeni, a nikad doneseni vezano uz postojeći ObZ zbog čega ovaj nije ni mogao u cijelosti zaživjeti u praksi. Nasilno mijenjanje ovog važnog propisa kojim ne samo da se uređuju obiteljski odnosi, već se dotiče i reguliranja temeljnih prava i sloboda građana, ne doprinosi ničemu doli pravnoj nesigurnosti i povredi ustavnog načela vladavine prava."- tvrde u udruzi B.a.b.e.. Napominju i da bi nacrt novog ObZ-a u provođenju zahtijevao ogromna sredstva koja je u postojećoj ekonomskoj situaciji nemoguće osigurati. Pored toga drže da je zakon sastavljen nestručno i pravno kaotično.

"Kada se osvrćemo na sam Nacrt prijedloga Obz-a, moramo istaknuti kako je  jedna od njegovih najupečatljivijih karakteristika pretjerana opsežnost i uvrštavanje odredaba koje postoje u drugim zakonima (primjera radi, potpuno je apsurdno u ObZ-u navoditi da je sudac koji rješava obiteljske stvari dužan pridavati posebnu pozornost razvoju propisa (Članak 352.,Stavak 3) budući da je to već normirano Zakonom o sudovima. Kako ne bi nepotrebno opterećivali ovaj tekst, samo napominjemo kako ovakvih primjera ima previše. Neke pak odredbe Nacrta u suprotnosti su s odredbama već postojećih zakona.", upozoravaju pravnici udruge B.a.b.e.

"Jedan članak upućuje na drugi koji upućuje na treći a koji u konačnici nema nikakve veze ni s prvim ni s drugim člankom!!"

Evidentne nedosljednosti i pogreške u Nacrtu ObZ-a, navode u udruzi,  predstavlja članak 414. Nacrta koji u stavku 2. propisuje da "dijete u postupku u kojem se odlučuje o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa, te uzdržavanja po službenoj dužnosti, sukladno članku 240. zastupa posebni skrbnik".

"Članak 240. Nacrta u stavku 1. Točka 3. propisuje da će se " imenovati poseban skrbnik djetetu u postupku iz članka 476. Stavak 1. Točka 1.3., 4. i 5. .

Članak 476. Nacrta pak govori o prigovoru u pojednostavljenom postupku u stvarima uzdržavanja, a u stavku 1. (koji nema točaka) stoji:"...u prijedlogu u stvarima uzdržavanja djeteta mora se naznačiti iznos uzdržavanja...". Dakle, jedan članak upućuje na drugi koji upućuje na treći a koji u konačnici nema nikakve veze ni s prvim ni s drugim člankom!!!"- upozoravaju B.a.b.e.

Sporan im je i Članak 45 st. 1. Nacrta koji regulira način uređenja imovinskih odnosa. Novim ObZ-om, naime, predviđa se da bračni drugovi imovinske odnose mogu urediti samo u slučaju prestanka braka ili bračne zajednice. Važeći ObZ dozvoljava uređenje imovinskih odnosa u sudskom postupku i za vrijeme trajanja braka i izvanbračne zajednice, dok Nacrt prijedloga takvu mogućnost ne predviđa već samo navodi sklapanje ugovora. U udruzi B.a.b.e. drže da se odredba važećeg ObZ-a ne bi smjela mijenjati.

Roditelj koji s djetetom ostaje u nekretnini mora plaćati najam i režije supružniku u drugom stanu!?

"Članak 45 st. 3. Nacrta predviđa da se prilikom uređenja imovinskih odnosa bračnih drugova razvrgava i suvlasništvo na bračnoj stečevini. Takva odredba je direktno u koliziji s odredbama sada važećeg Zakon o parničnom postupku i Sudskom izvanparničnom postupku.

Članak 46. Nacrta regulira situaciju tzv. obiteljskog doma. On propisuje da sud može odrediti pravo stanovanja za onog roditelja koji ostaje sa zajedničkom maloljetnom djecom u nekretnini koja predstavlja bračnu stečevinu. Istovremeno predlaže  da ovo pravo stanovanja traje najdulje do razvrgnuća suvlasničke zajednice bivših supružnika, a iznimno do punoljetnosti djece. U oba slučaja, bilo do razvrgnuća, bilo do punoljetnosti, kaže se da roditelj koji ostaje u stanu s djecom mora bivšem supružniku plaćati najamninu u drugom stanu i troškove režija. Ovakvo rješenje uopće ne korespondira s najvećim brojem stambenih situacija u kojima se nalaze bračni, odnosno bivši bračni drugovi u Hrvatskoj. Hrvatski supružnici u načelu imaju uglavnom u suvlasništvu samo jednu nekretninu, jedva kupljenu na kredit, s ogromnim ratama na ime otplata kredita i to im je jedina stambena varijanta koju imaju. Ovakav prijedlog dakle obvezuje supružnika na čije je ime kredit da plaća kreditnu ratu i trošak uzdržavanja djece (onaj koji izlazi iz stana), a drugog supružnika (koji ostaje u stanu) obvezuje da ovom prvom plaća najam i režije. Imajući u vidu općepoznate visine hrvatskih plaća, ovakva je situacija nemoguća i apsurdna. Bivši supružnici bit će u stalnim sporovima, u međusobnim prijebojima potraživanja s različitih osnova, što će producirati dodatne sudske sporove i troškove, krajnje poremećene odnose koji će najviše naštetiti djeci.”- smatraju pravni stručnjaci udruge za zaštitu ljudskih prava B.a.b.e.

"Ovo što zakonom žele napraviti nije obiteljski dom"

Tvrde kako "elementarna logika i elementarno matematičko poznavanje ove stvari govori da je u ekonomskom interesu obiju stranaka što prije razvrgnuti zajednicu, što prije vratiti kredit uz što manje troškova i bez sporova.” Svako odugovlačenje, prema njihovu mišljenju, otvara dodatne troškove, stvara međusobnu mržnju, a sve na štetu djece.

"Ova situacija nikako nije ono što zakonodavac u Nacrtu zove obiteljski dom. Naime, dom je ondje gdje je djeci mirno i dobro.”- tvrde u udruzi B.a.b.e. te u cijelosti podupiru i kritiku prijedloga zakona koju su iznijeli stručnjaci s pravnih fakulteta u RH.

"Čitajući komentare uglednih profesora i profesorica s tri Katedre za obiteljsko pravo, moramo kazati kako se u cijelosti slažemo s njihovom ocjenom, konstatirajući pritom da se vrlo rijetko u nas događa usuglašenost stavova znanstvenika i ljudi iz prakse.”, zaključuju svoje izrazito negativno očitovanje. Čini se da niti jedan prijedlog zakona u Vladi premijera Zorana Milanovića nije doživio takvu salvu kritika kao prijedlog novog ObZ-a u resoru potpredsjednice vlade Milanke Opačić.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara