Objektiv: Kakav DSV, takvi i suci

Objektiv: Kakav DSV, takvi i suci

Foto: halter.org

IME Borisa Buklijaša, bivšeg dekana Pravnog fakulteta u Splitu i člana Državnog sudbenog vijeća, široj je javnosti postalo poznato u posljednjih nekoliko dana, nakon što je profesor 2. srpnja uhićen zbog sumnje u zloporabu položaja iz vremena dok je bio dekan Pravnog fakulteta.

Time je, sumnja se, načinio štetu tešku oko milijun i pol kuna. No, Buklijaš nije tu stao. Kao član Državnog sudbenog vijeća (DSV) financijsku štetu nanio je i tom tijelu, kako se sumnja u visini od 110 tisuća kuna i to, prema pisanju Index.hr-a, putem lažiranih putnih naloga. Istu je praksu profesor primjenjivao i kao dekan Pravnog fakulteta u razdoblju od 2008. do 2012. godine.

Slijedom navedenog, bivšeg dekana Pravnog fakulteta u Splitu priveli su i ispitali u Državnom odvjetništvu. Na slobodu su ga, međutim, pustili prije no što su ispitali svjedoke. Time su mu širom otvorili vrata mogućem utjecaju na sve one koji bi o navedenim (ne)djelima mogli štogod znati.

Naime, Buklijaš je, ispalo je, na službena putovanja odlazio službenom Mazdom 626, a ista naplaćivao kao da je na službeni put išao svojim automobilom. Pri tom nije računao da na naplatnim kućicama postoje kamere koje snimaju svako vozilo koje je tuda prošlo.

Posebnu prašinu digla je priča o nabavci luksuznog terenca Toyota Land Cruiser s motorom od osam cilindara zapremine 4.5 litara i snage 286 KS. Prema pisanju Index.hr-a, terenac vrijedan 85 tisuća eura Pravni fakultet u Splitu nabavio je preko VB lizinga početkom 2009., i u dvije i pol godine za najam vozila otišlo je više od pola milijuna kuna!

Portal piše kako je terenac na kraju završio u jednog privatnika iz Lovreća kojeg je Buklijaš angažirao za radove na fakultetu. Objektiv je pokušao kontaktirati aktualnog dekana Pravnog fakulteta ne bismo li doznali što je s preskupim terencem, no to nam nije uspjelo jer je, kazali su nam, dekan na službenom putu, a na fakultet će doći tek - u ponedjeljak.

No, iza cijele ove priče sa splitskog Pravnog fakulteta stoji mnogo ozbiljnija, pravosudna afera kojoj je, kako stvar stoje također kumovao Buklijaš. Riječ je o (ne)zakonitosti rada Državnog sudbenog vijeća, tijela koje bira pravosudne dužnosnike, osobito suce, a čiji je Buklijaš član. No, kako izgleda - nezakoniti. Prema informacijama kojima raspolaže Objektiv, Državno sudbeno vijeće zbog Buklijaša djeluje u sastavu koji je protivan zakonu, a što implicira ogromni pravosudni skandal i veliki poremećaj u radu sudbene vlasti.

Krenimo redom.

Članu DSV-a iz reda profesora, dakle prof. dr. Borisu Buklijašu s Pravnog fakulteta u Splitu, od 1. listopada 2011. po sili zakona prestao je radni odnos. Zakon koji uređuje navedenu materiju jest Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prema čl. 102. st. 6. navedenog zakona, zaposleniku na znanstveno-nastavnom radnom mjestu na visokom učilištu istekom akademske godine u kojoj je navršio 65 godina života prestaje ugovor o radu radi odlaska u mirovinu.

Prof. Boris Buklijaš rođen je u kolovozu 1946. te je akademske godine 2010./2011. navršio 65 godina života. Posljedično, njegov ugovor o radu po sili zakona radi odlaska u mirovinu prestao je istekom te akademske godine, tj. 30. rujna 2011.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Prema stavku 7. čl. 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kada postoji potreba za nastavkom njegova rada, visoko učilište može redovitom profesoru u trajnom zvanju produljiti radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina. No, budući da prof. Buklijaš nije redoviti profesor u trajnom zvanju, već samo redoviti profesor, navedenu odredbu nije moguće primijeniti te ona i nije primijenjena.

Dakle, čelnik ustanove, u konkretnom slučaju dekan fakulteta, dužan je po ispunjenju navedenih uvjeta donijeti rješenje o umirovljenju djelatnika temeljem navedenih zakonskih odredbi. Međutim, prema povjerljivim informacijama kojima raspolaže Objektiv, prof. Buklijaš, koji je istovremeno obnašao i dužnost dekana, zlouporabio je svoju dekansku ovlast te nije donio rješenje o umirovljenju nastavnika (tj. sebe samog) koje je po zakonu bio dužan donijeti.

U tom slučaju, rješenje o umirovljenju Dekana dužno je donijeti Sveučilište, no u rektoratu Sveučilišta u Splitu Buklijaša je, kako doznajemo iz povjerljivih izvora, nezakonito od umirovljenja spasio prorektor Sveučilišta u Splitu za pravna i kadrovska pitanja, prof. dr. sc. Dragan Bolanča, kojem je prof. Buklijaš zauzvrat na Pravnom fakultetu u Splitu zaposlio kćerku bez ikakve valjane pravne osnove i bez odluke nadležnog fakultetskog tijela. Zbog toga se na Pravnom fakultetu u travnju prošle godine digla velika pobuna. Grupa profesora pisala je ministru znanosti Željku Jovanoviću smatrajući da se krši zakon.

Manji je problem činjenica da je prof. dr. sc. Boris Buklijaš opisanim nedonošenjem rješenja o umirovljenju samog sebe počinio prekršaj iz čl. 113.a st.1 i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju prema kojem će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi koja ne otkaže ugovor o radu osobi izabranoj u znanstveno, znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, suradničko ili nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto u slučajevima kada taj Zakon predviđa otkazivanje ugovora o radu zbog neispunjavanja uvjeta za reizbor ili napredovanje ili ako ne poštuje odredbe tog Zakona o odlasku znanstvenika i nastavnika u mirovinu. Isto tako nije ključno ni da je time počinjeno i kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. Kaznenog zakona budući da je tako ostvarena protupravna imovinska korist i oštećen državni proračun za razliku između visine osobnog dohotka i mirovine u proteklih nekoliko mjeseci. Međutim, za pravosuđe mnogo veći problem predstavlja članstvo prof. Buklijaša u Državnom sudbenom vijeću te činjenica da je uslijed toga sastav DSV-a od 1. listopada 2011. nezakonit.

Prema čl. 40. st. 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, članu prestaje dužnost u Vijeću prestankom dužnosti na osnovi koje je izabran, danom prestanka te dužnosti. Budući da je prof. dr. Boris Buklijaš izabran za člana DSV-a kao profesor Pravnog fakulteta, te budući da je navedena dužnost prestala zaključno s danom 30. rujna 2011., od 1. listopada 2011. prestala je i njegova dužnost u Državnom sudbenom vijeću.

Prema čl. 37. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, kada prestane dužnost prije isteka vremena članu Vijeća iz redova sveučilišnih profesora, Vijeće će najkasnije u roku od 30 dana od ovlaštenog tijela zatražiti pokretanje postupka za izbor drugog člana Vijeća. Dakle, Državno sudbeno vijeće je to trebalo učiniti najkasnije do 30. listopada 2011.

S obzirom da to nije učinjeno, prema informacijama Objektiva, napisane su i prve tužbe kojima se pobijaju odluke Državnog sudbenog vijeća o izboru sudaca (osobito onih odluka u kojima je jedan glas, pa tako i glas prof. Buklijaša, bio odlučujući za izbor) zbog nezakonitog sastava tog tijela.

Objektiv je o ovome htio razgovarati s dekanom Pravnog fakulteta, no kako već rekosmo, ovaj je na putu. Zvali smo i rektorat Sveučilišta u Splitu, no otamo još uvijek čekamo odgovor, a upite smo uputili i u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Jedini službeni odgovor koji smo za sada dobili jest iz Državnog sudbenog vijeća odakle nam tek kažu da profesor Buklijaš nije u mirovini, te mu stoga nije ni prestala dužnost u Državnom sudbenom vijeću, pa odluku o njegovom razrješenju donosi tijelo koje ga je izabralo, odnosno imenovalo.

U odgovoru za Objektiv kažu nam i kako je profesor Buklijaš i dalje profesor na Pravnom fakultetu u Splitu, te da sva preostala pitanja vezana uz njegov status uputimo Pravnom fakultetu u Splitu.

Sve je to, izgleda, začarani krug.

Objektiv, hrvatski politički magazin

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara