Oporavak: Građevinske tvrtke smanjuju gubitak i povećavaju prihode

Oporavak: Građevinske tvrtke smanjuju gubitak i povećavaju prihode

Tablice: Fina

PODUZETNICI Hrvatske u 2014. godini ostvarili su ukupan prihod od 618,8 milijardi kuna. Od navedenoga iznosa, 34,9% ostvarenih prihoda ili 208,6 milijardi kuna odnosi se na poduzetnike u području djelatnosti trgovin. Iza trgovine, po visini ostvarenih prihoda slijedi prerađivačka industrija sa 156,8 milijardi kuna prihoda (25,6%) te građevinarstvo sa 41,4 milijarde kuna prihoda (6,8%), objavila je Financijska agencija.

Osnovne karakteristike poslovanja poduzetnika po djelatnostima u 2014. godini su: povećanje neto dobiti u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja za 517,8%, djelatnosti trgovine za 293,7%, povećanje neto dobiti u prerađivačkoj industriji za 109,4%, povećanje neto gubitka u djelatnosti poslovanja nekretninama za 59,2%, smanjenje neto gubitka u građevinarstvu za 96,5%, smanjenje neto gubitka u djelatnosti prijevoz i skladištenje za 84,1%, smanjenje neto dobiti u djelatnosti opskrbe vodom; uklanjanju otpadnih voda, smanjenje neto dobiti kod djelatnosti javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje za 15,6%, te smanjenje neto dobiti u djelatnosti gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša za 7,5%.

Najveća dobit u prerađivačkoj industriji i trgovini

Djelatnosti koje su imale najveće udjele u ukupnoj dobiti razdoblja u 2014. godini su prerađivačka industrija (23,3%) i trgovina (17,4%). Najveće udjele u ukupnim gubicima razdoblja imale su djelatnosti stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sa 20,8% udjela te prerađivačka industrija sa 17,3% udjela u ukupnim gubicima.

Od 104.470 poduzetnika čiji su točni i potpuni godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu za statističke i druge potrebe evidentirani u Registru godišnjih financijskih izvještaja, 26.260 ili 25,1% odnosi se na poduzetnike čija je pretežita djelatnost trgovina.

Uspoređujući podatke s prethodnom, 2013. godinom možemo zaključiti da je ukupan broj zaposlenih (na temelju sati rada) povećan u sve četiri navedene djelatnosti i to: za 2,7% u prerađivačkoj industriji, u trgovini i djelatnosti prijevoza i skladištenja za 1,6% te u djelatnosti građevinarstva za 0,2%, što pokazuje mali pozitivan pomak u djelatnosti građevinarstva koje je najviše pogođeno gospodarskom krizom.

U strukturi hrvatskog gospodarstva prema broju poduzetnika i broju zaposlenih ove tri djelatnosti uz poduzetnike u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima imaju zajedno preko polovice ukupnog broja poduzetnika i broja zaposlenih, odnosno 66.685 poduzetnika (63,8% svih poduzetnika), a zapošljavaju 525.330 radnika (63,3% ukupno zaposlenih).Od ostalih djelatnosti prema broju zaposlenih važno mjesto imaju djelatnost prijevoza i skladištenja sa 61.241 zaposlena (7,4%), djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sa 53.982 zaposlenih (6,5%) te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sa 35.130 zaposlenih (4,2%).

Plaće manje od prosjeka

Analiza prosječnih mjesečnih neto plaća po područjima djelatnosti unatrag nekoliko godina pokazuje da tri djelatnosti (prerađivačka industrija, trgovina i građevinarstvo) koje zapošljavaju polovinu ukupno zaposlenih u Hrvatskoj za svoj rad primaju prosječne mjesečne neto plaće manje od prosjeka poduzetnika Hrvatske.

Zaposleni kod poduzetnika u prerađivačkoj industriji imali su u 2014. godini niže prosječne mjesečne neto plaće od prosjeka svih poduzetnika.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara