Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa o Karamarkovoj mogućnosti žalbe na Aferu konzultantica

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa o Karamarkovoj mogućnosti žalbe na Aferu konzultantica

Foto:FaH

POVJERENSTVO za odlučivanje o sukobu interesa ponovno se danas očitovalo o slučaju bivšeg šefa HDZ-a i bivšeg prvog potpredsjednika Vlade Tomislava Karamarka. Naime, pojasnili su zašto u aferi Konzultantnica nije izrečena novčana kazna te dali pojašnjenje u kojim se slučajevima protiv odluke Povjerenstva može pokrenuti upravni spor.

Podsjetimo, kako je zaključilo Povjerenstvo, Tomislav Karamarko je iznošenjem stavova i prijedloga kojima se zalagao za povlaćenje Hrvatske iz arbitraže koja se vodi između RH i MOL-a, osobito na sastanku Vijeća za suradnju održanom 5. svibnja 2016. između predstavnika Domoljubne koalicije i Mosta, bio u sukobu interesa prema članku 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Zaključeno je kako su na Karamarka mogli utjecati osobni i privatni odnosi između njega i savjetnika MOL-a Josipa Petrovića.  No, dio medija problematizirao je dio odluke koji Karamarku navodno ne dopušta žalbu na odluku Povjerenstva jer nije bilo novčane kazne. Današnje priopćenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa donosimo u cijelosti.

"Povodom upita od strane novinara za tumačenjem odluke Povjerenstva koja se odnosi na dužnosnika Tomislava Kramarka, kojima se traži pojašnjenje zašto dužnosniku u odluci broj P-163/16 od 15. lipnja 2016.g.,  nije izrečena novčana kazna te pojašnjenje u kojim se slučajevima protiv odluke Povjerenstva može pokrenuti upravni spor, daje se slijedeće tumačenje.

U predmetu koji se protiv dužnosnika Tomislava Karamarka vodio pod brojem P-163/16 Povjerenstvo nije utvrdilo da je dužnosnik počinio povredu za koju je odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa predviđena mogućnost izricanja sankcije.

Postupak je pokrenut radi utvrđivanja nalazi li se dužnosnik Tomislav Karamarko povodom određenih okolnosti iz njegovog privatnog života u sukobu interesa u obavljanju dužnosti prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske te radi utvrđivanja je li u postupanju dužnosnika došlo do povrede načela djelovanja.

U odluci broj P-163/16 Povjerenstvo je utvrdilo da okolnosti koje dužnosnika povezuju s Josipom Petrovićem imaju takav značaj da mogu utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti zbog čega se dužnosnik trebao suzdržati od utjecaja na donošenje odluka koje se odnose na arbitražne postupke između Republike Hrvatske i MOL-a kao i od bilo kojeg drugog pitanja povezanog uz trgovačko društvo INA INDUSTRJA NAFTE d.d. Istom odlukom utvrđeno je i da je propustom pravovremenog okolnosti koje ga povezuju s Josipom Petroviće, dužnosnik počinio povredu načela djelovanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za utvrđeni sukob interesa, kao niti za utvrđenu povredu načela djelovanja, Zakon ne predviđa mogućnost izricanja sankcije.

Člankom 48. stavkom 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da se protiv odluke Povjerenstva iz čanka 42. do 47. Istog Zakona može pokrenuti upravni spor. Kako u odluci donesenoj protiv dužnosnika Tomislava Karamarka sankcija nije izrečena, dana je uputa o pravnom lijeku sukladno odredbama članka 48. Zakona.

Ukazujemo da Povjerenstvo na svojim internetskim stranicama objavljuje i odluke Upravnih sudova u predmetima koji su se vodili protiv odluka Povjerenstva.

U predmetu broj UsI-4068/13 Upravni sud u Zagrebu protumačio je da bez obzira što je Zakonom o sprječavanju sukoba interesa propušteno propisati ima li mjesta pravnom lijeku protiv odluka Povjerenstva u situacijama kada nije izrečena sankcija zbog kršenja odredaba tog Zakona, ne isključuje se prema ocjeni tog suda primjena Zakona o upravnim sporovima odnosno primjena općeg pravila da se protiv pojedinačnog akta donesenog od strane javnopravnog tijela treba osigurati sudska zaštita prava i pravnih interesa stranaka. Stoga je u tom predmetu Upravni sud u Rijeci protumačio da se tužitelju zbog propusta zakonodavca ne smije i ne može ograničiti, spriječiti niti umanjiti pristup pravnom lijeku, odnosno u konkretnom slučaju podnošenje tužbe protiv odluke Povjerenstva.

Suprotan stav zauzeo je Upravni sud u Rijeci u predmetu broj UsI-631/14. U tom predmetu tužba koja je podnesena protiv odluke Povjerenstva je odbačena uz obrazloženje daj e člankom 48.-stavkom 1. ZSSI-a, koji je lex specialis u odnosu na Zakon o upravnim sporovima, propisano je da se upravni spor može pokrenuti protiv odluke Povjerenstva iz članka 42 do 47 tog Zakona i prema tome upravni spor može se pokrenuti samo protiv odluke povjerenstva kojima je dužnosniku izrečena neka od predviđenih sankcija za utvrđenu povredu Zakona, dok argumentum a contrario, protiv odluke Povjerenstva donesene na temelju drugih odredaba Zakona, tužba nije dopuštena.

Povjerenstvo je u predmetu broj P-163/16 dalo uputu o pravnom  lijeku u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Povjerenstvo nije ovlašteno davati uputu o pravnom lijeku na temelju odredbi  Zakona o upravnim sporovima".

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara