ROZP: Računi koje vam šalju toplane su nezakoniti

Ilustracija: Arhiva

REGIONALNA organizacija zaštite potrošača (ROZP), uputila je potrošačima otvoreno pismo u kojem upozorava građane, odnosno potrošače, na probleme na tržištu toplinske energije.
 
Njihovo otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:
 
"Sukladno važećem Zakonu o tržištu toplinske energije ovlašteni predstavnici stanara trebali su do 01. veljače 2014. za ogrjevnu sezonu 2014./2015. predati Odluku o namjeri sklapanja ugovora o potrošnji toplinske energije s kupcem toplinske energije. Nadalje ovlašteni predstavnici stanara na zajedničkim mjernim mjestima ili krajnji kupci sami ako imaju zasebno mjerno mjesto su trebali do 01. lipnja 2014., temeljem narečene Odluke, sklopiti Ugovor o potrošnji toplinske energije za ogrjevnu sezonu 2014./2015. godinu.
 
Računi koje šalju toplane su nezakoniti
 
Kako to u većini gradova u Hrvatskoj nije provedeno, silom zakona prestaje svaki trgovački odnos između krajnjeg kupca i kupca toplinske energije, jer u naravi ne postoji ugovorni odnos. Time od 01. lipnja 2014. prestaje obaveza plaćanja bilo kakvih naknada (paušala, snaga i sl.) kupcima toplinske energije od strane krajnjeg kupca. Račune koje nadalje šalju toplane, bez sklopljenih ugovora su nezakoniti i predstavljaju agresivnu i nepoštenu monopolističku poslovnu praksu, koja je zabranjena pozitivnim zakonima Republike Hrvatske. Iz toga proizlazi da i potrošački koji plate takav nezakoniti račun i sami čine prekršaj. Naravno to se ne odnosi na krajnje kupce koji su sklopili valjane ugovore o opskrbi toplinskom energijom.
 
Do 1. lipnja trebalo je sklopiti ugovore
 
Po našim saznanjima do sada je jedino trgovačko društvo „Stambeno komunalno gospodarstvo“ d.o.o. iz Ogulina postupilo po Zakonu o tržištu toplinskom energijom i obavijestilo potrošače da zbog ne sklopljenih ugovora od 01. lipnja 2014. godine prestaju isporukom toplinske energije.
Od stupanja na snagu Zakona o tržištu toplinske energije (ZTTE) upozoravamo sve subjekte u toplinarstvu da treba organizirati tržite toplinske energije, jer ga sada nema. Jednostavno nema dva osnovna faktora da bi postojalo tržište, a to je ponuda i potražnja. Na to su se oglušili svi subjekti od HERE, preko lokalnih samouprava do trgovaca koji proizvode i prodaju toplinsku energiju. Svima je temeljna aktivnost bila kako spriječiti potrošača da se izdvoji iz sustava i sada je toplinarstvo u Hrvatskoj u kolapsu. Kako će sad lokane samouprave izvršiti zakonsku obvezu pružanja javne usluge opskrbe toplinskom energijom prelazi u područje nadnaravnog.
 
Sve se moglo jednostavno riješiti samo da se bar na jedno uho slušao glas potrošača. EU ne poznaje socijalističke trgovačke odnose, već isključivo priznaje tržite i ugovorni odnos. U Hrvatskoj tržite toplinskom energijom nije profunkcioniralo, pa prema tome ni ZTTE nije implementiran, bar ne u zakonskom roku.
 
Što sad?
 
Naš prijedlog je da vlasnici stanova – potrošači, ako žele koristiti usluge opskrbljivača toplinskom energijom, promptno sklope Ugovor o uzajamnim odnosima suvlasnika, te tako imenuju "ovlaštenog“ predstavnika stanara koji će imati ovlasti za potpisivanje namjere sklapanja ugovora i sklopiti ugovor s kupcem toplinske energije, naravno ako za to dobije dovoljan broj potpisa sukladno narečenom ugovoru.
 
To je jednini ispravni put da u ogrjevnoj sezoni 2014./2015. imaju tradicionalno "centralno grijanje“, naravno po cijeni koju diktira kupac toplinske energije. Pri tome treba voditi računa da se ne zakupljuje snaga za potrošače koji su se na bilo koji način fizički izdvojili iz sustava centralnog grijanja.
 
Neizvršenje obveza lokalne samouprave vezano na ZTTE je problem političkih struktura, a to nije naše područje interesa i djelovanja.“
 
 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara