Tko će zaustaviti pljačku: Europska komisija mogla bi poništiti predstečajne nagodbe!?

Foto: HINA 

PREDSTEČAJNE NAGODBE, u kojima se pod krinkom spašavanja radnih mjesta odvija pljačka dobavljača i proračuna, vrijedna desetke milijardi kuna, mogle bi se naći na udaru Europske komisije.

Naime, arbitrarno otpisivanje dugova na ime poreza i ostalih davanja državi, bez ikakvog ekonomskog opravdanja, moglo bi biti okarakterizirano kao državna potpora dužnicima, koja ih stavlja u povoljniji položaj na tržištu.
 
Od stjecanja članstva u Europskoj uniji, za odobravanje državnih potpora i provedbu njihova nadzora, nije više zadužena Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, već Europska komisija.
 
Potpore koje su dodijeljene prije ulaska u Uniju, a primjenjuju se i nakon ulaska, prema Ugovoru o pristupanju, smatraju se novim potporama i Europska komisija može pokrenuti njihov nadzor.
 
Ukoliko dodijeljene potpore nisu u skladu s pravilima Europske unije, one moraju biti vraćene!
 
Kod predstečajnih nagodbi, na način kako se one provode u Hrvatskoj, plan financijskog restrukturiranja sastavlja dužnik.
 
U tim planovima se u većini slučajeva, dobar dio dugova prema državi otpisuje, a otpisi se kreću čak i preko dvije trećine potraživanja.
 
Dobar primjer ovakve prakse je predstečajna nagodba Magme, u kojoj je od 73,3 milijuna kuna duga prema državi, otpisano preko 50 milijuna. Samo na ime PDV-a dug je iznosio 51,5 milijuna, a otpisano je čak 45 milijuna.
 
Istovremeno, banke se ne odriču potraživanja, već se namiruju prodajom nekretnina, ili pristaju na obročnu otplatu duga.
 
Ovakva praksa pokazuje da država na sebe preuzima veći teret nego što je na to spreman privatni vjerovnik, što je jasna indicija da se radi o državnoj potpori vjerovniku.
 
U slučaju da postoji sumnja da se pojedinim predstečajnim nagodbama, otpisom dugova zapravo dodjeljuje državna potpora, tada je prema pravilima konkretan program potrebno dostaviti Europskoj komisiji na prethodno odobrenje. Potpore dodijeljene bez odobrenja, moraju biti vraćene.
 
Da bi država otklonila mogućnost da se u ovakvim slučajevima radi o državnoj potpori, morala bi ispuniti "Test privatnog investitora“.
 
Provedba testa privatnog investitora (ili vjerovnika) treba dokazati da bi se u istoj ili sličnoj situaciji svaki privatni vjerovnik ponašao jednako kao i država.
 
Na taj način dokazuje se da pojedinom dužniku nije dodijeljena državna potpora, te da se država ponaša ekonomski racionalno, i da je poduzela sve razumne aktivnosti kako bi naplatila svoje potraživanje.
 
Prema tim pravilima, ponašanje države u mnogim predstečajnim nagodbama, u najmanju je ruku upitno.
 
Što je test privatnog investitora?
 
U postupcima predstečajnih nagodbi, kao što je poznato, sudjeluju različiti vjerovnici. Mjere koje u tom procesu provodi država, kao što su reprogram duga, otpis i slično, ne sadrže državnu potporu. ako je država u jednakom položaju kao i ostali vjerovnici.
 
Znači, ponašanje države ne smatra se državnom potporom, ako je ono u skladu s time kako bi se ponašao svaki drugi privatni vjerovnik i ako država na sebe ne preuzima veće obveze u odnosu na ostale vjerovnike.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara