Vlada raspisuje lokalne izbore

Foto: Ronald Goršić/Cropix

VLADA će na današnjoj sjednici donijeti odluku o raspisivanju lokalnih izbora na koje će hrvatski građani izaći 19. svibnja. Znamo da će biračko pravo u nedjelju na izborima za Europski parlament moći ostvariti ukupno 3,740.951 birač. Do lokalnih izbora još je mjesec i pol dana, no kada je prošlog tjedna predstavio novi birački popis, ministar uprave Arsen Bauk rekao je da do tada ne očekuje veće promjene u broju.

"Vlada će na sljedećoj sjednici raspisati lokalne izbore. Oni se održavaju 19. svibnja i rok za ispravak u popisu birača je 9. svibnja. Dakle, osobe kojima se ili odjavi prebivalište u to vrijeme, koje budu umrle ili kojima istekne osobna iskaznica, u ovih mjesec dana bit će promjena", rekao je tada Bauk.

Osim odluke o raspisivanju lokalnih izbora, Vlada će danas na dnevnom redu imati i prijedlog odluke o prodaju i prijenosu poslovnih udjela Tvornice ulja Čepin, a na stolu su i Vladini amandmani na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Nacrt prijedloga zakona o informiranju potrošača o hrani, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
2. a) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
b) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
3. a) Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Upravljačkog tijela sa sjedištem u Mađarskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
b) Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Francuskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
4. Prijedlog akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2015. godine (EU)
5. a) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
c) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
6. Prijedlog odluke o izboru i zadaćama nositelja operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske
7. a) Godišnje izvješće za 2012. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)
b) Godišnje izvješće za 2012. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
c) Godišnje izvješće za 2012. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)
d) Godišnje izvješće za 2012. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima Europske investicijske banke (EIB)
8. a) VII. izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske (EU)
b) Prijedlog akcijskog plana za provedbu Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske (EU)
9. a) Izvješće o provedbi Akcijskog plana za usklađivanje sa člancima 34. - 36. Ugovora o funkcioniranju EU u području slobode kretanja roba za razdoblje srpanj - prosinac 2012. godine (EU)
b) Izvješće o provedbi Strategije za primjenu pravne stečevine u području slobode kretanja roba za razdoblje srpanj - prosinac 2012. godine (EU)
10. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2009. - 2012. godine

Tekst se nastavlja ispod oglasa
11. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
a) Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (predlagatelj: Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora)
b) Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (predlagateljica: Dragica Zgrebec, zastupnica u Hrvatskome saboru)
12. Prijedlog uredbe o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (EU)
13. Prijedlog uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja
14. a) Prijedlog odluke o prihvaćanju ponude ponuditelja MAMBO d.o.o. Osijek za kupnju 1.282.882 poslovnih udjela društva IPK TVORNICA ULJA ČEPIN d.o.o., Čepin
b) Prijedlog odluke o suglasnosti na Prijedlog ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva IPK TVORNICA ULJA ČEPIN d.o.o., Čepin
15. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe
16. Prijedlog odluke o Povjerenstvu za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
17. Prijedlog odluke o darovanju naoružanja za potrebe Oružanih snaga Republike Malija
18. Prijedlog odluke o rotaciji, broju i organizacijskoj strukturi pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda
19. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu lokalne ceste k.o. Mrgani
20. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Umag - Novigrad
22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Opatiji za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju prijedloga Vijeća za unutarnju financijsku kontrolu u javnom sektoru donesenih na sjednici održanoj 30. siječnja 2013. godine
24. Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi - odgovor Vlade Republike Hrvatske Ustavnom sudu Republike Hrvatske
2. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - odgovor Vlade Republike Hrvatske Ustavnom sudu Republike Hrvatske
3. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu
4. Kadrovska pitanja
5. Informacije, pitanja i prijedlozi

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara