Vodeći ekonomski i turistički stručnjaci su složni: Golf na Srđu nije u interesu Dubrovnika!

Foto:  Tonći Plazibat (Cropix)

STRUČNJACI iz instituta Ivo Pilar, Instituta za turizam i sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dali su svoje mišljenje o studiji: “Utjecaj projekta "Golf park Dubrovnik" na lokalnu ekonomiju grada Dubrovnika”, koju je izradila tvrtka Effect d.o.o iz Dubrovnika za tvrtku Golf razvoj. Do mišljenja stručnjaka došla je nevladina organizacija Srđ je naš. Zanimljivo je da se u mišljenjima daje važnost utjecaja na okoliš i prirodu te činjenica da će gotovo cijeli Srđ biti u vlasništvu jedne privatne tvrtke, zauvijek nedostupan građanima Dubrovnika. 
 
Institut za turizam:  Projekt se oglušuje na prostorno planske odrednice
 
Dr. sc. Ivo Kunst, iz Instuta za turizam, je u recenziji studije naveo slijedeće: “...točnost velike većine izračuna u razmatranoj studiji je samo orijentacijskog karaktera, a što je posljedica činjenice da se oni uvelike temelje na nizu subjektivnih procjena autora studije (primjerice, prodajne cijene, broj zaposlenih i njihova primanja, očekivana iskorištenost smještajnih objekata, pretpostavljeni prihod kompleksa u godini tržišne normalizacije, vrijednost ugrađenih domaćih proizvoda i usluga i slično), pri čemu 'izračun' turističkog multiplikatora valja shvaćati samo na hipotetskoj razini, posebno valja ukazati na činjenicu da metodološki pristup mjerenja utjecaja projekta na lokalnu ekonomiju izrazito jednodimenzionalan te pogoduje potrebama investitora". 
 
Institut za turizam je mišljenja da je sadržaj studije povijesni anakronizam koji nikako nije primjeren dostignutoj razini društveno-ekonomskog i političkog razvoja Hrvatske. Samim tim, metodološki pristup autora predmetne studije valja zamijeniti boljim, a što podrazumijeva izradu cjelovite analize troškova i koristi projekta (cost benefit analysis) prema uobičajenoj međunarodnoj metodologiji. Istodobno u studiji se posve zaboravlja (prešućuje) bitna činjenica da se projekt, ponajviše u želji da se osigura maksimalni povrat na investiciju privatnoj poduzetničkoj grupaciji, u velikoj mjeri oglušuje na velik broj (direktivnih) županijskih prostorno-planskih odrednica. 
 
Institut Ivo Pilar:  Nema dokaza da je to najbolja uporaba prostora na Srđu
 
"U takvim uvjetima, ulazak u realizaciju projekta, bez njegove prethodne prilagodbe kako važećim (županijskim) prostorno-planskim odrednicama, tako i interesima relevantnih razvojnih dionika na lokalnoj razini, ukazivala bi na činjenicu da bogati pojedinci mogu u Hrvatskoj činiti što hoće, čime bi Hrvatska i njeno zakonodavstvo implicite poprimile bitne značajke tzv. 'banana država'.",  navodi dr.sc. Ivo Kunst.
 
Dr.sc. Saša Poljanec-Borić sa Instituta Ivo Pilar navodi sljedeće: 
 
"Studija polazi od pretpostavke da je projekt "Golf park Dubrovnik" zapravo 'koncept najbolje uporabe' na lokaciji platoa Srđa za vrijednosni lanac turističke ponude u Dubrovniku u cjelini. U tom smislu u predmetnoj studiji manjka uvid u dokumentacijska uporišta koja ekonomski i razvojno opravdavaju tu polaznu pretpostavku. Takva dokumentacijska uporišta mogu biti:  "Glavni plan razvoja turizma Dubrovačko-neretvanske županije“ i Analiza troškova i koristi (Cost-Benefit Analysis) projekta Golf park Dubrovnik.  Bez spomenutih dokumentacijskih uporišta, predmetna studija ima arbitrarni institucionalni položaj te ne predstavlja obvezujući dokument. Nadalje, Studija  ne može nadomjestiti  "Analizu troškova i koristi projekta“ jer niti strukturom niti sadržajem ne odgovara uobičajenom formatu tog dokumenta. Naime, analiza troškova i koristi pojedinog projekta tipično, u jasno definiranoj strukturi obaveznih elemenata analize, donosi diskontiranu financijsku sliku troškova i koristi za svaku pojedinu godinu vremenskog horizonta projekta, uzimajući u obzir jasno definiran opseg dionika promatranog projekta.

Ekonomski Fakultet: Javni interes Grada za sada ne postoji
 
Iz analize planiranih troškova of ukupno 6.5 milijardi kuna, samo će pet posto biti uloženo u igralište za golf, dok se čak 61 posto posto planira uložiti u građevinske objekte od čega vile čine čak 33 posto. Sadržaji namjenjeni za šport i rekreaciju građana iznose 1 posto projekta jednako kao i komunalni doprinos.
 
Dr. sc. Vladimir Cvijanović sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svom dopisu stručnom savjetodavnom povjerenstvu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš za projekt golf RESORTA na Srđu navodi da je "dokument "Utjecaj projekta "Golf park Dubrovnik" na lokalnu ekonomiju grada Dubrovnika", koji predstavlja službenu studiju na kojoj se temelji strategija Dubrovnika prema ovom projektu netočan, nedostatan i navodi na krivi zaključak da je projekt o kojemu je riječ opravdan.
 
Dr. Cvijanović navodi kako studija nije napravljena prema pravilima financijske struke, u njoj sadržane tvrdnje su u kontradikciji jedna sa drugom te zaključuje: 
 
"Javni interes grada Dubrovnika odnosno njegovih građanki i građana stoga se ne može temeljiti na ovakvom dokumentu. Smatram da bi svaka drugačija odluka od odbacivanja ove tzv. "studije“ bila suprotna javnom interesu kako grada Dubrovnika, tako i Republike Hrvatske."

Nevladine udruge: Nema ni dohotka od komunalne naknade
 
Osim ovih konkretnih podataka zabrinjavaju i činjenice da predstavnici Golf-razvoja u javnosti spominju i veće iznose od navedenih u studiji, te iznose sasvim nerealne brojke o zapošljavanju, a postavlja se pitanje i je li investitor uopće likvidan s obzirom na podizanje kredita od 675 milijuna kuna (90 milijuna eura) u 2011. godini.
 
Stoga ne čudi da dotični inzistiraju na gradnji nekretnina umjesto na golfu i što se u prvoj fazi projekta planira izgraditi 39 vila na na obodu Srđa s pogledom na Grad i samo mali golf od devet rupa4, vjerojatno da bi se ostvarilo financiranje daljnih faza projekta. Povrh toga, postoje mnogi prikriveni troškovi za građane Dubrovnika, jer infrastruktura izvan područja projekta (poput trafostanice i pristupnih cesta) nisu uračunati u troškove, a i komunalna naknada će se vraćati investitoru kao sufinanciranje projekta”, - izjavio je Đuro Capor u ime Inicijative Srđ je naš.
 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
;
Učitavanje komentara