Za modernizaciju javne uprave u Hrvatskoj 1,6 milijuna eura

Foto: FAH

ZA PROCESE modernizacije državne i javne uprave u Hrvatskoj osigurano je 1,6 milijuna eura iz IPA 2008 projekta, a Ministarstvo uprave je u protekle tri godine kroz taj projekt uspjelo unaprijediti kapacitete za provedbu novog Zakona o općem upravnom postupku, rečeno je na svečanosti završetka tog projekta.

Ministar uprave Arsen Bauk je naglasio da javna uprava mora odražavati zadovoljstvo korisnika: građana i poduzetnika te svojom učinkovitošću olakšati djelovanje gospodarstva i poduzetničke aktivnosti.

Podsjetio je da je proces izrade i donošenja Zakona o općem upravnom postupku trajao preko tri godine jer tu nije bila riječ o donošenju još jednog zakona, već o preokretu u shvaćanju javne uprave i njenom djelovanju.

"Radi se o uslugama koje trebaju biti transparentne, brze i kvalitetne upravne usluge na zadovoljstvo krajnjih korisnika", istaknuo je Bauk naglasivši da takva sveobuhvatna reforma zahtijeva i vrijeme i volju svih sudionika u društvu.

Učinkovita javna uprava prioritet

Predstavnica Europske komisije u Hrvatskoj Mirella Rašić je napomenula kako su učinkovitost, transparentnost i brzina javne uprave osnovni kriteriji na temelju kojih se procjenjuje administrativni kapacitet neke zemlje.

"Donošenje novog Zakona o općem upravnom postupku, koji je stupio na snagu 2010., označio je korak ka pretvaranju hrvatske javne uprave u servis građana", ocijenila je Rašić. Podsjetila je da stari zakon, kao jedan od najdugovječnijih procesnih zakona u Hrvatskoj, nije više mogao na pravi način odgovoriti potrebama novih društvenih i socijalnih pravila, ugostiteljskih dozvola, građevinskih i lokacijskih dozvola, kao ni pitanjima koja se tiču statusnih prava građana.


Dugotrajni upravni postupci i sporost u rješavanju sporova pridonosili su, kazala je, stvaranju nepovjerenja građana, ali i poduzetnika u državnu administraciju i sposobnosti države da zaštiti njihova prava u poslovnim odnosima poput poštivanja ugovornih obveza ili naplate što je utjecalo na poslovnu klimu.

Vrijednost projekta 1.6 milijuna eura

Novi zakon je pak u svojoj primjeni pomogao ubrzati i modernizirati upravni postupak, stvoriti elektroničku bazu podataka i njihovo umrežavanje kako bi se mogao brzo provjeriti statusa nekog predmeta, upoznati zaposlenike državne uprave s novinama u zakonodavstvu i obučiti ih za primjenu zakona u praksi jer kroz njihov rad građani i ocjenjuju državnu upravu, dodala je.

"Vrijednost projekta je 1,6 milijuna eura, no nadam se da će rezultati u modernizaciji državne uprave u konačnici biti puno vrjedniji na zadovoljstvo svih građana Hrvatske kao korisnika uprave", zaključila je Rašić.

Nataša Mikuš Žigman, ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, koja je surađivala s Ministarstvom uprave, najavila je da u veljači slijedi javno nadmetanje za projekt jačanja kapaciteta državne škole za javnu upravu te da su u sklopu programa IPA 2012. planirana i tri nova projekta od milijun eura.

Naglasila je da Hrvatska, nakon članstva u EU, ima i novu priliku da se od primatelja pomoći pretvori u pružatelja usluga onima koji se pripremaju za buduće članstvo u EU.

"Od 1. srpnja 2013. imamo kao partneri priliku nastupati na nadmetanjima i natjecati se za dodjelu ugovora kojima ćemo našim susjednim zemljama u procesu pridruživanja EU pružati usluge u raznim područjima", kazala je i izrazila uvjerenje da će hrvatski državni i javni službenici surađivati na takvim projektima te se pozicionirati na regionalnom području.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara