Dani dizajna 11. i 12.11. 2003

U SKLOPU Izložbe hrvatskog dizajna 03, Hrvatsko dizajnersko društvo organizira Dane dizajna koji -e u periodu od 11.-12.11.2003.godine predstaviti nekolicinu prominentnih inozemnih grafičkih dizajnera koji će, svaki u kontekstu svojeg rada, predstaviti mnogostruke mogućnosti upotrebe dizajna.

Nadamo se da će primjeri ovih predavanja poslužiti kao jedan od poticaja dizajnerima za otvaranje svojim novim kreativnim mogućnostima, a ostalu javnost educirati o plodonosnom odnosu dizajna i gospodarsko-državnog kruga.

DODJELA NAGRADA

 13.11.2003. u 19 sati u Gliptoteci HAZU održati Će se svečana dodjela nagrada unutar Izložbe hrvatskog dizajna 03. Dodijeliti će se nagrada Hrvatskog dizajnerskog druπtva za kategorije grafičkog i produkt dizajna, dizajna u elektronskim medijima, ilustracije u grafičkom dizajnu, te za kategoriju studenata.

Nagradu Icograda Excellence Award dodjeljuje internacionalni žiri u sastavu Miekke Gerritzen (Nizozemska), Paula Carson (Velika Brotanija) i Tristan Pranyko (Njemačka). U sklopu Izloæbe hrvatskog dizajna 03 Će se dodijeliti i Nagrada HDD-a za životno djelo i Nagrada publike. Nagrade Će uručivati eminentne ličnosti iz gospodarsko - kulturnog æivota zemlje.

DIZAJNA, 11.11.2003. u 18 sati, Gliptoteka HAZU Miekke Gerritzen, NL.Design: VISUAL POWER MIEKKE GERRITZEN Osnivač je eminentnog NL.Design studija koji istražuje nove mogućnosti dizajna u sklopu različitih medija, surađujujući pri tom sa raznim piscima i umjetnicima. Osim toga, studio se bavi izdavanjem knjiga te organizacijom evenata poput The International Browserday u New Yorku, Berlinu i Amsterdamu

DANI DIZAJNA, 11.11.2003. u 20 sati, Gliptoteka HAZU Paula Carson, Creative Review: CREATIVE FUTURES Predavanjem Paule Carson želimo ukazati na postojeće metode poticanja mladih dizajnera u Velikoj Britaniji koji nisu jednostrani, odnosno ne dolaze samo sa stručne strane, već u njima sudjeluju gospodarstvenici te Vlada, koji svojim poticajnim sredstvima, i prije svega, interesom, ulažu i vode kontinuirani dijalog sa dizajnerskom scenom.

PAULA CARSON je izvršna urednica britanskog mjesečnika za dizajn i vizualne komunikacije, CREATIVE REVIEW-a. Creative Review je vodeći internacionalni Časopis za umjetnost komunikacije. Creative Futures je godiπnja izloæba mladih talenata u dizajnu, oglaπavanju i srodnim područjima, a organizirana je od strane Creative Review-a.

DANI DIZAJNA, 11.11.2003. u 18 sati, Gliptoteka HAZU Boris Ljubičić, Studio International: KONCEPT U DIZAJNU "Dizajn kao pragmatična kreativna disciplina u svojoj izvedbenoj formi skriva koncept. Da li je potrebno vildljivo istaknuti taj koncept, i u kojim projektima, ozbiljno je dizajnersko pitanje.

U svojim projektima upravo variram na ovu temu i s njom komunicira sa najπirom javnošću. Koji put se koncept postavlja kao komunikacijski kod kojemu je dorađeni grafički dizjan suviπan. Tada se događa da rado dobro komunicira, a da mu "dizajn" nije profesionalan". U slučaju kada je dizajn profesionalan, Često puta koncept postaje nevidljiv. Nevidljivi koncept postoji i u dizjanu koji koncepta uopće nema. Koncept u dizajnu je bitna odrednica kreativnosti, originalnosti i cjleovitosti svakog projekta.

Prihvatimo sintagmu DIZAJN=KONCEPT!", izjava je kojom Boris Ljubičoć najavljuje svoje predavanje

DANI DIZAJNA, 12.11.2003. u 20 sati, Gliptoteka HAZU TRISTAN PRANYKO: WORK IN PROGRESS U sklopu svog predavanja Tristan Pranyko će predstaviti svoj dugogodiπnji, internacionalno priznati rad za koji je primio niz nagrada na području dizajna i konceptualne umjetnosti. Okupira ga kombinacija različitih medija poput grafičkog dizajna, produkt dizajna, instalacija, videa, filma, mode, umjetnosti i glazbe. Tristan Pranyko Surađivao je, kao art director, sa različitim tvrtkama i i multimedijalnim projektima. Najviše se bavio korporativnim identitetom, ali ne samo dizajnirajući grafičku sliku, već razvijajući cjelokupnu korporativnu kulturu.

Dobitnik bronce na Type Directors Club Annual Awards, 1995-1996. Dobitnik srebra na Type Directors Club Annual Awards, 1996-1997. DjelujuĆi na relaciji Berlin- London, u potonjem je bio jedan od osnivača FAKE-London Ltd. (1994.g.), a djelovao je kao i Ëlan æirija za Art Directors Club New York, dok je trenutno gostujući profesor za eksperimentalni dizajn na Visokoj πkoli za umjetnost u Berlinu.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara