DIP o glasovanju pomoraca, osoba lišenih slobode, invalida, nepismenih i uređenju birališta

DRŽAVNO izborno povjerenstvo (DIP) objavilo je danas obvezatne upute o glasovanju osoba na službi u Oružanim snagama, članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom, osoba lišenih slobode, osoba s tjelesnom manom, nepismenih te onih koji ne mogu pristupiti biračkom mjestu.

DIP je danas također objavio obvezatne upute o načinu uređenja birališta.

Birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i birači lišeni slobode glasovat će na izborima 2. siječnja 2005. za predsjednika države na posebnim biračkim mjestima po Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske.

Birači na službi u Oružanim snagama glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, na prijedlog ministra obrane. Birači koji se kao članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom na dan izbora zateknu izvan hrvatskih državnih granica glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar mora, turizma, prometa i razvitka.

Birači lišeni slobode glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pravosuđa, propisano je DIP-ovim obvezatnim uputama broj četiri.

Uredi za vođenje popisa birača, po mjestu prebivališta za osobe na službi u Oružanim snagama, članove posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osobe lišene slobode pravodobno će dostaviti izvatke iz popisa birača za te osobe izbornim povjerenstvima na području kojeg se nalaze biračka mjesta na kojima će glasovati te osobe.

Članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom koji se na dan izbora zateknu u hrvatskim lukama mogu glasovati na biračkim mjestima svog prebivališta ili na biračkim mjestima luke u kojoj se nalazi brod, tj. tako da se privremeno upišu u popis birača grada ili općine (luke) u kojoj se zateknu na temelju potvrde o upisu u popis birača koju im je izdalo tijelo uprave koje vodi popis birača.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako se glasuje osobno, uputama broj pet je propisano da birač, ako iznimno zbog tjelesne mane ili nepismenosti ne bi mogao glasovati samostalno, može doći na biračko mjesto s drugom, pismenom, osobom koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj na glasačkom listiću ispred imena kandidata za predsjednika države za kojeg birač glasuje.

Kad birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći ne može pristupiti biralištu, a želi glasovati, obavijestit će o tome birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje.

U tu svrhu predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana ili zamjenika člana biračkog odbora koji će posjetiti birača u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći računa o tajnosti glasovanja.

Pri tome će birač sam staviti svoj glasački listić u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u nazočnosti članova biračkog odora, koji će je, kad dođu na biračko mjesto, ubaciti u glasačku kutiju. Takvo će glasovanje obaviti samo ako je birač dostupan biračkom odboru i kad je pravodobno obavijestio odbor da želi glasovati.

Glasovanje osoba s tjelesnom manom posebno će se iskazati u zapisniku o radu biračkog odbora, propisano je DIP-ovim obvezatnim uputama broj pet.

Uputama broj šest propisan je način uređenja biračkog mjesta, tako da se na biračkom mjestu mogu isticati samo državni simboli u skladu s Ustavom i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, kao što su državni grb i zastava. Mogu se isticati i obilježja županija, gradova odnosno općina u skladu s njihovim statutom.

Prostorije u kojima se glasuje treba urediti tako da se osigura tajnost glasovanja, tako da nitko iz ostalog dijela prostorije ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara