DIP: Privremeni neslužbeni rezultati - I. Izborna jedinica

Privremeni neslužbeni rezultati u I. izbornoj jedinici:L

Izborna jedinica: I. IZBORNA JEDINICA

Vrijeme: 23.11.2003. u 21:20 sati

Zatvoreno briačkih mjesta: 9 od 328 2,74 %

Glasovalo : 6321 od 8361 75,60 %

Ukupno listića: 5844

Važećih listića: 5737 98,17 %

Nevažećih listića: 107 1,83 %

Broj osvojenih glasova

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 1644 28,66 %

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 1642 28,62 %

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS 553 9,64 %

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP / ZAGORSKA

DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS 456 7,95 %

5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 261 4,55 %

6. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS /

DEMOKRATSKI CENTAR - DC 225 3,92 %

7. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 212 3,70 %

8. NEOVISNA LISTA - prof.dr.sc. ZDRAVKO TOMAC 108 1,88 %

9. NEOVISNA LISTA - BORIS MIKŠIĆ 87 1,52 %

10. HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD - HIP / HRVATSKI

BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU - HRVATSKI BLOK 84 1,46 %

11. HRVATSKA STRANKA PRAVA-1861 - HSP-1861 64 1,12 %

12. ZELENA STRANKA - ZS / ZELENI-STRANKA NOVOG

DOBA - ZELENI-SND / STRANKA NOVE

ALTERNATIVE-POKRET ZELENIH - SNA-POKRET

ZELENIH 48 0,84 %

13. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR 39 0,68 %

14. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE -

SRP 36 0,63 %

15. HRVATSKA PUČKA STRANKA - HPS 30 0,52 %

16. HRVATSKI DEMOKRŠĆANI - DEMOKRŠĆANI / HRVATSKA

Tekst se nastavlja ispod oglasa
DEMOKRATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA - HDRS 27 0,47 %

17. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 26 0,45 %

18. DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA-SNAGA NARODA -

DSU-SN 22 0,38 %

19. BEBIČ VLADIMIR-TREĆI HRVATSKI BLOK - BV-TREĆI

BLOK 21 0,37 %

20. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU 18 0,31 %

21. ALIJANSA ZA PRAVNU DRŽAVU - ALIJANSA 16 0,28 %

22. STRANKA HRVATSKIH BRANITELJA - SHB 16 0,28 %

23. NEOVISNA LISTA - mr.sc. ĐULA

RUŠINOVIĆ-SUNARA, dr.med. 15 0,26 %

24. HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA - HKDS

/ HRVATSKA GRAĐANSKO SELJAČKA STRANKA - HGSS 14 0,24 %

25. HRVATSKI NEZAVISNI DEMOKRATI - HND 10 0,17 %

26. POKRET ZA LJUDSKA PRAVA-STRANKA EKOLOŠKI

SVJESNIH GRAĐANA - POL / ISTARSKA NEZAVISNA

STRANKA 10 0,17 %

27. NEOVISNA LISTA - ROBERT PESSERL 9 0,16 %

28. NEOVISNA LISTA - VESNA KANIŽAJ 8 0,14 %

29. HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS 6 0,10 %

30. SOCIJALNO-DEMOKRATSKA UNIJA HRVATSKE - SDU 6 0,10 %

31. HRVATSKI PRAVAŠI - HP 5 0,09 %

32. DOMOVINSKA GRAĐANSKA STRANKA - DGS 4 0,07 %

33. HRVATSKA PUČKA SELJAČKA STRANKA-1904 -

HPSS-1904 4 0,07 %

34. HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES 3 0,05 %

35. HRVATSKA REPUBLIKANSKA ZAJEDNICA - HRZ 3 0,05 %

36. HRVATSKI PROLJEĆARI - HP 1 0,02 %

37. HRVATSKI REPUBLIKANCI - HR 1 0,02 %

38. NEOVISNA LISTA - ANTE GRABOVAC 1 0,02 %

39. NEOVISNA LISTA - JOSIP N. KRZNARIĆ 1 0,02 %

40. NEOVISNA LISTA - BOŽIDAR ŠPOLJAR 1 0,02 %
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara