Index otkriva: Splitski profesor i HDZ-ovac optužen za prepisivanje magisterija

Index otkriva: Splitski profesor i HDZ-ovac optužen za prepisivanje magisterija
Foto: Index

JOŠKO Dvornik je profesor na splitskom Pomorskom fakultetu. Osim toga, Dvornik je predsjednik Upravnog vijeća splitske Lučke uprave. Također, Dvornik je član HDZ-a.

Protiv profesora Joška Dvornika trenutno se vodi postupak zbog sumnje da je prepisao vlastiti magistarski rad. I to od profesora Ivana Komara, kolege s istog fakulteta. Index doznaje kako je, u nesvakidašnjem plagijatorskom trojcu, Dvornikov navodno plagirani rad već otprije plagijat, koji je zapravo napisao treći profesor, zajednički mentor ove dvojice.

Jednostavnije, sumnja se da je Dvornik prepisao svoj magisterij iz Komarovog diplomskog rada. Međutim, profesor koji je bio mentor i Komaru i Dvorniku tvrdi kako je u stvari on gotovo u potpunosti napisao Komarov rad, koji je Dvornik navodno naknadno prepisao.

U nastavku članka ćemo razmrsiti ovaj čvor.

Hrpa članstava i funkcija

Gore navedene Dvornikove funkcije samo su neka od članstava i namještenja splitskog profesora. Kako iscrpno navodi na svojoj web stranici, pod rubrikom "Članstva i funkcije", Dvornik je, između ostalog, član nekoliko inozemnih društava. U svom životopisu piše kako je, zajedno s magistarskim radom i doktorskom disertacijom objavio 94 znanstvena rada, od kojih je 69 objavljeno u inozemstvu. Naglašava kako je ukupno recenzirao preko 170 znanstvenih radova te kako je više puta bio voditelj određenih stručnih sekcija na međunarodnim znanstvenim skupovima. Također, koautor je sveučilišnog udžbenika.

Dvornik je, osim toga, 151 put bio mentor studentima pri izradi diplomskih radova, a sudjelovao je kao član komisije pri obrani diplomskih radova više desetaka puta.

HDZ-ovac je član Povjerenstva za znanstveni rad, Povjerenstva za nastavu, Povjerenstva za završne i diplomske radove te Povjerenstva za izdavačku djelatnost Pomorskog fakulteta u Splitu, na kojemu trenutno, kao redoviti profesor, predaje šest kolegija.

Optužba za plagiranje magistarskog rada

U veljači ove godine Etičko povjerenstvo Fakulteta Elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB-a) sastalo se na zahtjev rektora Sveučilišta u Splitu, kako bi se očitovali o tvrdnji iz anonimne predstavke o plagiranju magistarskog rada Joška Dvornika. Prema toj anonimnoj predstavci, Dvornik je svoj magisterij plagirao iz diplomskog rada Ivana Komara, još jednog profesora s Pomorskog fakulteta u Splitu.

Dvornik je svoj magisterij, naslovljen "Sustavno dinamičko simulacijsko modeliranje brodskog Diesel motora pod opterećenjem", napisao na FESB-u 2004. godine, a Komar je svoj diplomski rad, naslovljen "Kompjutorski simulacijski model Diesel motora", napisao 1991. godine, na Pomorskom fakultetu Dubrovnik, studija u Splitu. Obojica su imali istog mentora, profesora Antu Munitića.

Index posjeduje sporne dijelove obaju radova. Više od 20 stranica Dvornikovog magistarskog rada gotovo je identično Komarovom diplomskom radu, uključujući grafove, formule i gramatičke greške. U prilogu se nalazi nekoliko stranica upitnih fragmenata obaju radova. Pronađite razlike.

 

 

Gotovo istovjetno čitavo poglavlje

Osim toga, posjedujemo i treće, konačno očitovanje Etičkog povjerenstva FESB-a, fakulteta na kojemu je Dvornik obranio sporni magisterij. U svom očitovanju iz 14. lipnja Etičko povjerenstvo utvrdilo je da je dio Dvornikovog magistarskog rada gotovo podudaran s Komarovim diplomskim radom, "i to cijelo teoretsko 2. poglavlje Magistarskog rada koje je gotovo istovjetno s 1. poglavljem Diplomskog rada, sa svim pogreškama u pisanju koje se nalaze u Diplomskom radu".

Povjerenstvo nedvosmisleno navodi kako je "prepisivanje cijelih dijelova teksta oblik teškog kršenja Kodeksa jer je prof. dr. sc. Joško Dvornik u Magistarskom radu preuzimao riječi koje s nalaze u Diplomskom radu izv. prof. dr. sc. Ivana Komara, tj. gotovo cijelo jedno poglavlje, a nije naveo izvor dijela teksta u Magistarskom radu koji je preuzeo iz Diplomskog rada izv. prof. dr. sc. Ivana Komara".

Sumnja u samostalnu izradu

Ipak, Dvornik ustrajno tvrdi kako je svoj magisterij napisao sam, ne prepisavši ga ni od koga, pa ni od kolege Komara, bez obzira što je Povjerenstvo utvrdilo kako je preuzeto "gotovo cijelo jedno poglavlje". Međutim, Komarov i Dvornikov zajednički mentor, profesor Munitić, tvrdi kako je on gotovo u potpunosti napisao Komarov diplomski rad.

Etičko povjerenstvo u kasnijem obrazloženju citira Munitićevu izjavu i, u skladu s njom, "izražava sumnju da je prof. dr. sc. Joško Dvornik samostalno izradio svoj Magistarski rad".

Analizirajući optužbu, zaključuju kako je navođenje literature u magistarskom radu neodgovarajuće, uz postojanje neobičnih neprimjerenih referenci. Povjerenstvo je također izrazilo nezadovoljstvo radom Povjerenstva za ocjenu Dvornikovog magistarskog rada, koje je dopustilo neprimjereno citiranje.

Kršenje etičkih znanstvenih principa

Osim očitih problema s citiranjem i preuzimanjem dijelova teksta, Povjerenstvo izražava sumnju da je Dvornikov i Komarov mentor, profesor emeritus Ante Munitić, doveo u zabludu Fakultetsko vijeće FESB-a i članove Povjerenstva za ocjenu magistarskog rada. Kako navode, doveo ih je u zabludu "tvrdnjom da je prof. dr. sc. Joško Dvornik samostalno izradio Magistarski rad, iako je bio mentor i Diplomskog rada, čije je citiranje izostavljeno u Magistarskom radu, a dijelovi radova se gotovo u potpunosti poklapaju. Time je prekršio etičke znanstvene principe, te nije ispunio povjerenu mu zadaću mentora Magistarskog rada".

Na temelju cjelokupne dokumentacije, povjerenstvo je mišljenja da Dvornik nije plagirao cjelokupni rad prepisivanjem iz Komarovog diplomskog rada. Nisu u mogućnosti utvrditi je li došlo do plagiranja ukupnog rada, s obzirom na to da je u radu korištena literatura na ruskom jeziku "koja Povjerenstvu nije dostupna".

Navode kako je potrebno angažirati stručnjake za ruski jezik te kontaktirati izdavače navedenih radova u literaturi na ruskom jeziku. Zato su uputili slučaj na Etičko povjerenstvo Pomorskog fakulteta, na kojemu obojica predaju, te na Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Splitu, zbog mentorove izjave da je on napisao Komarov diplomski.

Čak su i greške iste

Povjerenstvo je objavilo i obrazloženje, u kojem navode kako je podudarnost dijelova teksta vrlo velika, što su potvrdili profesor Željan Lozina, koji je sjedio u povjerenstvu za obranu Dvornikovog magisterija, i profesor Ante Munitić, zajednički mentor.

Istražujući oba rada, Povjerenstvo je pronašlo čak i istovjetne greške u tekstu.

(Na slikama lijevo: Diplomski rad Ivana Komara, na slikama desno: Magistarski rad Joška Dvornika)

Nedopustive greške

"Dok su te greške moguće u diplomskom radu koji je napisan 1991. godine, istovjetne pogreške u magistarskom radu napisanom 2004. godine su nedopustive", piše u obrazloženju Etičkog povjerenstva.

Neadekvatno citiranje

Povjerenstvo se slaže s mišljenjem profesora Lozine kako se "uopćenu tvrdnju o suštinskom prepisivanju cijelog rada može odbaciti jer je prepisano poglavlje u Magistarskom radu dio teoretskog obrazloženja primijenjene metodologije rada, te nije navedeno kao znanstveni doprinos Magistarskog rada".

Zaključuju kako je citiranje literature u oba rada izvršeno neadekvatno, na istom mjestu, pri kraju spornih poglavlja.

"Cjelokupno navođenje literature u Magistarskom radu ne postoji s odgovarajućim brojčanim oznakama kako je to uobičajeno u pisanju tehničkih dokumenata, već pisanim tekstom", navodi se u mišljenju povjerenstva.

Mentor: Ja sam napisao skoro cijeli rad

U svom obrazloženju, povjerenstvo se posebno osvrće na očitovanje zajedničkog mentora Ante Munitića.

Navode kako je, iako u Predstavci o Dvornikovom radu nije navedeno prepisivanje, Munitić svoje očitovanje naslovio "Anonimna predstavka o prepisivanju radova mojih diplomanada Ivana Komara i Joška Dvornika", time povezavši radove iz Predstavke.

Izdvajaju sljedeću rečenicu profesora Ante Munitića:

"...Istina je da sam Ivanu Komaru, a radi složenosti metodologije i problema tematike diplomski rad skoro u cijelosti ja napisao u interesu primjene metodologije", čime mentor zapravo priznaje da je on autor Komarovog diplomskog rada, čiji dijelovi se podudaraju s Dvornikovim.

Dvornik se zgraža i odbacuje optužbe

Dvornik, s druge strane, u očitovanju povjerenstvu, negira ikakvo prepisivanje. Oštro odbacuje sve optužbe.

Povjerenstvo ipak zaključuje kako se vidi da je upitna samostalnost izrade Dvornikovog magistarskog rada.

Da zaključimo, Dvornik je optužen da je prepisao svoj magisterij od kolege Komara. Dvornik negira optužbe, bez obzira na zaključke povjerenstva, tvrdeći kako je samostalno napisao svoj rad. Međutim, Komarov i Dvornikov zajednički mentor izjavljuje kako je on gotovo u potpunosti napisao Komarov diplomski rad, onaj s kojim Dvornikov magisterij dijeli zapanjujuće sličnosti.

Kontaktirali smo Joška Dvornika. U opširnom upitu zamolili smo ga da komentira navedene optužbe, kao i mišljenje Etičkog povjerenstva. Zamolili smo ga za komentar izjava svog mentora, profesora Ante Munitića. Također, upitali smo ga je li navedeni magistarski rad bio uvjet za njegov doktorat, koji mu je omogućio da i danas predaje na fakultetu. Zamolili smo ga da nam odgovori tvrdi li odgovorno da je samostalno, bez prepisivanja, napisao svoj magistarski rad.

"Postupak još traje i nije okončan. U tijeku postupka sam se svom dekanu prof. Nikoli Račiću očitovao i naveo da anonimnu optužbu o prepisivanju mog znanstvenog magistarskog rada iz 2004. godine od diplomskog rada Ivana Komara iz 1991. godine doživljavam sa zgražanjem i oštro sam odbacio bilo kakvu tako konstruiranu insinuaciju.

Istina je da sam svoj magistarski rad samostalno, savjesno i pošteno napisao", kaže nam Dvornik.

"Zločeste optužbe"

"U tijeku postupka očitovao se i mentor, kao i drugi profesori koji su sudjelovali u procesu i jednako su odbacili bilo kakvu pomisao na isto. Etičko povjerenstvo FESB-a u svim, pa i u zadnjem svom očitovanju o istom (postoje tri očitovanja) jasno je konstatiralo da magistarski rad iz 2004. godine nije plagiran iz diplomskog rada iz 1991. godine. Isto tako konstatirali su i da dio koji se dijelom preklapa (a radi se o uvodnom teoretskom dijelu koji je preuzet iz ruske literature i uredno citiran) nije ni predstavljen kao znanstveni doprinos magistarskog rada koji je suštinski i po temi različit od teme diplomskog rada. Kao i anonimna prijava i proces koji se temeljem nje vodi, do danas je isključivo usmjeren na diskreditiranje mene kao osobe.

Optužbe nisu utemeljene i ne odgovaraju navodima te ih apsolutno odbacujem kao zločeste, zlonamjerne i neistinite", rekao nam je Dvornik.

Kako proces još nije okončan, Dvornik navodi kako ne želi detaljnije komentirati, međutim, kaže kako, "po okončanju istoga, rado može iznijeti sve detalje, kao i razloge zbog kojih je anonimna prijava napisana".

Nije odgovorio na pitanje je li magisterij bio uvjet za doktorat, niti je komentirao izjavu svog mentora.

Što kaže stručnjak?

Obratili smo se i akademiku Vlatku Silobrčiću, bivšem predsjedniku i članu Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Ustupili smo mu dokumente na pregled i zamolili ga za analizu.

"Evo koje sam sve neetične postupke pronašao; svaki od njih je teško kršenje ustaljenih  pravila ponašanja pri pisanju znanstvenih i stručnih tekstova za bilo koju namjenu. Dodao bih posebno onih kojima se studenti uvode u profesiju kojom će se baviti", navodi akademik Silobrčić.

1. Počet ću od nedopustivog postupka prof. dr. sc. Ante Munitića koji je sam posvjedočio da je napisao većinu ili cijelu diplomsku tezu studenta Ivana Komara, kojem je bio mentorom. Treba li uopće dodati da student diplomsku tezu piše na kraju studija, kao svjedočenje da je u tijeku studija stekao neka osnovna znanja o odabranoj temi i da je u stanju samostalno o tome napisati diplomsku tezu.

2. Student Ivan Komar nije samostalno napisao diplomsku tezu pa se s pravom može postaviti pitanje je li smio dobiti diplomu na kraju studija. Nedozvoljiva je etička greška njegova mentora da piše diplomsku tezu svoga studenta.

3. U nastavku svoga neetičnog djelovanja prof. dr. sc. Ante Munitić, kao mentor za magisterij studenta Joška Dvornika, prevario je tijela Fakulteta time što je propustio neoznačeno prepisivanje dijelova diplomske teze Ivana Komara u svome magisteriju. S pravom se može postaviti pitanje legitimnosti titule magisterija studenta Joška Dvornika. U tome su sudjelovali i članovi Povjerenstva za obranu magisterija.

4. Uz primijenjene kriterije ocjenjivanja kvalifikacijskih teza i mentorstva za njih mogu zaključiti: da je, kao mentor prof. dr. sc. Ante Munitić ozbiljno prekršio etički kodeks svake imalo uređene fakultetske zajednice, time što je pisao dio diplomske teze umjesto svoga studenta Ivana Komara i što je, prikrivši prepisivanje studenta Joška Dvornika, sudjelovao u njegovu promoviranju za magistra.

5. Neetično su se, dakle, podnijeli i student Ivan Komar, kad je prihvatio da mu mentor piše dio diplomske teze, kao i student Joško Dvornik kad je, bez oznake izvora, prepisao dio diplomske teze kolege Ivana Komara. S obzirom da je magisterij hijerarhijski iznad diplomske teze, grijeh studenta Joška Dvornika veći je od onoga Ivana Komara. Od obojice studenata veći je grijeh njihova mentora prof. dr. sc. Ante Munitića. Mentoru treba pridodati i članove komisije za obranu magisterija koji su prihvatili magistarsku tezu studenta Joška Dvornika, a da nisu otkrili prepisivanje/plagiranje u njoj", rekao je akademik Vlatko Silobrčić u analizi za Index.

Afera sa Zlatnim ratom

Joško Dvornik se prošle godine pojavljivao u medijima kao jedan od aktera afere Zlatni rat. Naime, osim šefovanja Lučkom upravom, Dvornik je do listopada prošle godine obnašao dužnost predsjednika Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. Podsjetimo, prošle godine izbio je skandal zbog dodjele koncesije nad Zlatnim ratom zagrebačkoj tvrtki bez prihoda, povezanoj s HDZ-om. Dvornik je bio šef povjerenstva koje je dodijelilo tu koncesiju.

>> ZLATNI RAT Najpoznatija hrvatska plaža ide tvrtki bez zaposlenih i prihoda?

>> Zlatni rat u koncesiju je dobio vlasnik narodnjačkog kluba u Domu sportova blizak HDZ-u

Nakon pobune javnosti, koncesija je naposljetku poništena, a odluka na natječaju proglašena nezakonitom. Tadašnji HDZ-ov splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja dobio je nogu.

>> POBJEDA BRAČANA, PORAZ HDZ-A Zlatni rat je obranjen, Sport B odustao od koncesije

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara