Izvršena certifikacija SAP-ovih konzultanata

TVRTKA SAP AG iz Walldorfa, uz vodstvo stručnog tima za certifikaciju danas je donijela rezultate certifikacije i re-certifikacije novih i postojećih SAP-ovih partnera - konzultanata. Certifikaciji odnosno re-certifikaciji pristupilo je 46 konzultanta SAP-ovih partnerskih tvrtki: b4b, GBS IT, KING ICT, Siemens i S&T Hermes Plus. Uspjeh ostvaren u certifikaciji je 100%, dok je na re-certifikaciji zabilježen uspjeh od 75%.

SAP Edukacija dijeli se na tri glavne strukturne cjeline ovisno o ciljanoj publici tj. polaznicima edukacije. U prvoj je riječ o edukaciji za krajnje korisnike SAP aplikacija, zatim za pripadnike projektnih timova za potrebe implementacije SAP aplikacija, dok je treća cjelina za SAP konzultante.

Formalno najpriznatiji status za poznavanje SAP-a kao aplikacije je status SAP Certificiranog konzultanta. Testovi za certifikaciju su strukturirani na način da obuhvaćaju sve dijelove pojedine aplikacije ili dijela rješenja. Ispunjavaju elektroničkim putem, a rezultati automatski spremaju u bazu podataka i šalju na analizu i provjeru u SAP AG Walldorf gdje se tada formalno izdaju certifikati i šalju svakom polazniku ovisno o unaprijed dogovorenoj metodi isporuke.

Svaki certifikacijski test ima zadan minimum od 70% točnih odgovora za dobivanje certifikata. Najveći dio certifikacijskih ispita je potrebno završiti unutar vremenskog roka od 3 sata dok ima i onih koji traju maksimalno 2 sata.
 
Partneri - konzultanti certificirali su se za razne segmente SAP-ovih poslovnih rješenja (npr. Human Resources, Basis, ABAP, Plant Maintenance, Sales and Distribution, Quality Management, Financial and Management Accounting, Strategic Enterprise Management, Manufacturing, SAP NetWeaver za Business Intelligence i Enterprise Portal), a certifikacija je napravljena od strane SAP AG stručnog tima za certifikaciju konzultanata, sukladno SAP-ovim procedurama i uvjetima.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara