Jakovina znao za korupciju i malverzacije? Hrvatske šume štetnim ugovorima izgubile 400 milijuna kuna

Jakovina znao za korupciju i malverzacije? Hrvatske šume štetnim ugovorima izgubile 400 milijuna kuna

Foto: FAH, Index

NAKON što je Index razotkrio sramotnu aferu u kojoj je bivši ministar Tihomir Jakovina na čelo Hrvatskih šuma postavio svog prijatelja Ivana Pavelića te mu omogućio isplatu bonusa od 2,3 milijuna kuna, a članovima Uprave po 1,6 milijuna kuna, u posjedu smo još jednog kompromitirajućeg dokumenta.

Bivši ministar Tihomir Jakovina 7. srpnja 2014. godine zaprimio je posebno izvješće o poslovanju Hrvatskih šuma u kojem ga se upozorava na prekomjernu sječu i devastaciju i ugrožavanje naših šuma te sklapanje 330 štetnih ugovora o prodaji drvnih sortimenata. U tom se izvješću, kojeg Index posjeduje, procjenjuje da su Hrvatske šume tim ugovorima oštećene za 400 milijuna kuna.

>OVAKO PLJAČKA SDP Direktorima Hrvatskih šuma zajamčili bonuse od 5,5 milijuna kuna

>SDP šuti i gleda: Jakovina prijatelju u zamjenu za kredit dao posao i bonus od 2,3 milijuna kuna

>VIDEO Jakovina o aferi Šume

Aida Kopljar potvrdila autentičnost dokumenta

Ovo su izvješće s prijedlogom interventnih mjera pripremili Aida Kopljar, donedavna načelnica Sektora drvne industrije u Upravi šumarstva i Ljubomir Salak, a potpisao ga je pomoćnik ministra Jakovine Domagoj Križaj.

Uspjeli smo stupiti u kontakt s Aidom Kopljar koja je za Index potvrdila autentičnost ovog izvješća potvrđujući pritom kako su ga oni pripremili.

"To je samo jedno od izvješća kojeg smo pisali, a problem s Hrvatskim šumama je puno dublji. Problemi kreću još od Šumarija, no sa svime mora biti upoznat nadležni ministar poljoprivrede koji je u tom slučaju bio Tihomir Jakovina. Ne znam je li on pročitao taj izvještaj, o tome bi trebao više znati njegov tadašnji pomoćnik Domagoj Križaj s kojim je Jakovina komunicirao i koji je na kraju i potpisao to izvješće i uputio ga Jakovini na ruke", rekla je kratko Aida Kopljar, ne želeći ništa više komentirati.

Domagoj Križaj nam nije želio ništa komentirati, niti odgovoriti je li njegov bivši šef Jakovina vidio izvješće, kao i je li postupio po njemu. Umjesto odgovora na naša pitanja, samo nas je uputio na Ministarstvo poljoprivrede.

Jakovina tvrdi da ništa ne zna

S druge strane, nakon što se Tihomir Jakovina jučer obratio medijima povodom afere s bonusima, upitali smo ga i za ovo izvješće na što je Jakovina kratko rekao da taj izvještaj nije vidio, što je u krajnju ruku nevjerojatno jer mu je ono upućeno direktno na ruke.

A ono što stoji u izvješću napisanom u poprilično oštrom tonu je izrazito zabrinjavajuće jer se ministra upozoravalo na malverzacije i korupciju u Hrvatskim šumama kojima je u to vrijeme, a i danas još uvijek na čelu Jakovinin prijatelj Ivan Pavelić.

Izvješće je napisano nakon provedenog inspekcijskog nadzora u kojem je utvrđen niz nepravilnosti.

"Provedbom inspekcijskog nadzora počevši od listopada 2013. u predmetu obavljanja sječa za izvršavanje sječive drvne zalihe za 10-godišnje razdoblje (od 2006. do 2015.) u državnim šumama kojima gospodare Hrvatske šume, utvrđena su nedopuštena odstupanja i redovita godišnja prekoračenja sječa u količinama većima od 1.000.000 m3 godišnje, izvršenim na neplaniranim površinama šuma na području srednje i gorske Hrvatske, poglavito na području Uprava šuma podružnica Zagreb, Bjelovar, Koprivnica, Nova Gradiška, Sisak, Karlovac i Delnice", stoji u izvješću gdje se navodi da se prekomjerna sječa odnosila na debela stabla vrijednih vrsta drveća poput hrasta lužnjaka i kitnjaka, divlje trešnje, poljskog jasena, obične jele i smreke i to radi proizvodnje kvalitetnih drvnih sortimenata čija potražnja stalno raste na tržištu drvom i proizvodima od drva.

Utvrđene nepravilnosti, stoji u izvješću, Hrvatske su šume pokušale opravdati nužnom sječom stabala radi smanjene vitalnosti.

Sječa je trebala biti umanjena za 50 posto

Hrvatske šume su potom predložile terenski nadzor u Šumariji Repaš koji je obavljen 2014. , a kojim su utvrđena još dodatna prekoračenja sječe. Tako je ustanovljeno da je 2011., 2012. i 2013. umjesto ukupno planiranih 66.000 m3 posječeno više od 125.000 m3 stabala, uglavnom hrasta lužnjaka.

Istovremeno prekomjerna sječa nije popraćena obvezatnim radovima na biološkoj obnovi šuma, a obarana su stabla u jeku pune vegetacije i razvijene lisne površine pa su se time dodatno uzrokovala oštećenja drvnih sortimenata i pospješilo širenje biljnih bolesti.

Inspekcija je provedena u još 10 Šumarija u Hrvatskoj (Zagreb, Bjelovar, Nova Gradiška i Karlovac) i time su dodatno potvrđene iste nepravilnosti koje, kako piše u izvješću, štete interesima RH.

Jednako tako, inspekcija je utvrdila da je u prvoj polovici 2014. godine također vršena prekomjerna sječa iako je ona trebala biti za 50 posto umanjena.

Sporni ugovori i pogodovanje

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Ono što je itekako kompromitirajuće za bivšeg ministra Jakovinu i njegovog prijatelja šefa Hrvatskih šuma Ivana Pavelića je dio izvještaja koji govori o sklapanju štetnih ugovora kojim su Hrvatske šume zakinute za 400 milijuna kuna.

"Slijedom plana sječa za 2014. godinu Hrvatske šume su koncem 2013. u rasponu od 15-ak dana ubrzano, diskretno i potpuno samostalno provele sofisticirani postupak javnog poziva za prodaju drvnih sortimenata koji će biti proizvedeni u 2014. te su sklopile više od 330 godišnjih ugovora o prodaji i isporuci oko 2.000.000 m3 drvnih sortimenata raznim drvoprerađivačima pod povoljnim uvjetima, uz primjenu cjenika koji je za min. 20 posto manji od realnih prodajnih cijena. Time du Hrvatske šume nepovratno zakinute za 400 milijuna kuna", stoji u izvješću Jakovininog pomoćnika.

Nadalje, u izvješću se navodi i kako je 77 od tih 330 ugovora sklopljenih sa subjektima koji nisu mali uvjete za toliki otkup. Kao primjer navode dva subjekte (pilane) koje su smjele otkupiti samo 5.000 m3 drvnih sortimenata, a HŠ su s njima sklopile ugovore o prodaji čak 100.000 m3.

Time su Hrvatske šume pogodovale određenim "pilanarima".

"Hrvatske šume su inscenirale aferu"

Također u izvješću se navodi da su Hrvatske šume manje količine drvnih sortimenata namijenile za prodaju na javnoj dražbi. koja je od 2014. uređena Uredbom Vlade RH i provodi je Ministarstvo gospodarstva.

"Hrvatske šume u tom pogledu rade problem od prvog dana imputiranjem vlastite nesposobnosti i nemarnosti drugima, premda ne žele priznati odgovornost i otkloniti nepravilnosti operativnoj manipulaciji drvnim sortimentima koji preostaju nakon što se isporuče ugovorene količine koju drvnoprerađivači proberu kod utovara, nakon čega neželjene količine ostanu neuredno rasute često bez pločica i dokaza o porijeklu.

Zanimljivo je da su HŠ inscenirale vrlo prozirnu aferu oko javnog nadmetanja, međutim u tom pogledu je važno naglasiti da to nije bezazleno i slučajno, budući da kupac kupnjom na dražbi ostvaruje pravo da iste izveze i proda na europskom tržištu, dok količine drvnih sortimenata preuzete po ugovoru ne može prodavati već isključivo prerađivati. Stoga je razumljiva nervoza HŠ koja u biti manifestira nervozu pojedinih drvnoprerađivača zbog otežane i ograničene kupnje drvnih sortimenata na javnom nadmetanju", navodi se u izvješću.

"Posebno su oštećeni porezni obveznici"

Također navode kako su Hrvatske šume tijekom 2013. i 2014. godine organizirale kontrolu drvnoprerađivača u dijelu namjenskog korištenja drvnih sortimenata isporučenih po godišnjim ugovorima.

Prema nalazima objavljenim kod 20-ak drvnoprerađivača s ugovorima za približno 300.000 m3 proizlazi da je prerađeno najviše 80 posto isporučenih drvnih sortimenata, odnosno da nije evidentirana prerada 20 posto drvnih sortimenata.

"To aproksimativno ukazuje na činjenicu da je u istom razdoblju u vrijeme kad su HŠ redovito objavljivale javna nadmetanja, vjerojatno izvezeno i prodano na tržištu EU ili trećim zemljama min. 400.000 m3 zamjenskih trupaca u oblom stanju što je oko 20 posto od ukupno ugovorenih godišnjih količina koji su probrani iz količina preuzetih po ugovorima.

Opisanom trgovinom oštećene su HŠ i RH, a posebno porezni obveznici odnosno radno sposobno stanovništvo RH jer se živi rad na preradi trupaca događa negdje drugdje, a ne u pogonu domaćih drvnoprerađivača sa sjedištem u RH", stoji u izvješću.

Interventnim mjerama zabranili prekomjernu sječu

Na dalje, Križaj je potpisao i prijedlog interventnim mjera koje su napisali Kopljar i Salak.

U njima nalažu Ministarstvu da provedu ponovni inspekcijski nadzor, zabrane prekomjernu sječu stabala, organiziraju sustavnu kontrolu drvnih sortimenata u transportu i prometu te izvrše nadzor u predmetu sklapanja i izvršavanja godišnjih ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Na kraju izvještaja Kopljar i Salak napisali su i zaključne napomene u kojima oštro "peru" Hrvatske šume, za koje kažu da su ovakvi rezultati nadzora upravi rezultat ustaljenih navika i nestručnog poimanja poslovanja Hrvatskih šuma.

Mjere za "savjesne pojedince koji žele za "istu plaću" ugroziti svoj status"

Ove nepravilnosti, kažu, autori izvješća, obvezuju na neodložnu primjenu interventnih mjera, sve s ciljem da se pravovremeno spriječi prekomjerna i teško nadoknadiva šteta, iako je kažu, ona već evidentna.

"Međutim, trenutno, unutar ove Uprave ograničen je broj državnih službenika koji su uopće svjesni zatečenog stanja, dok većina njih nije spremna niti su sposobni odgovorno provesti propisane postupke za sprečavanje prekomjerne štete te donositi odgovarajuća upravna rješenja i zabraniti izvođenje štetnih radova.

Stoga su predložene mjere interventne i obvezujuće za postupanje samo za savjesne pojedince koji žele za "istu plaću" vjerojatno ugroziti svoj status u državnoj službi i izložiti se neugodnostima, insinuacijama i raznim oblicima pritisaka od strane politički utjecajnih pojedinaca ili interesnih gospodarskih grupacija koji su u pripremi i već su započeli, jer će se ostali državni službenici opetovano timski solidarizirati sa šumarskom operativom koja već dugi niz godina s namjerom podržava i prikriva zatečeno stanje kao nužno zlo koje se događa nekom drugom, premda su svjesni da je trajno narušena rentabilnost potrajnog korištenja prirodno kumulirane zalihe šumskih proizvoda i ugrožena stabilnost šumskih ekosustava u šumama RH", stoji u izvješću u kojem se zaključuje da su za počinjenu štetu odgovorne upravo Hrvatske šume čiji je jedini vlasnik RH. 

+Poslovanje HŠ do.o.-posebno izvješće, 7.7.2014(1) by Index.hr on Scribd

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara