Javne financije prošle godine završile u minusu od 2,75 milijardi kuna

Javne financije prošle godine završile u minusu od 2,75 milijardi kuna

Foto: Hina

DRŽAVNI zavod za statistiku objavio je danas Izvješće o proračunskom manjku i razini duga opće države koje pokazuje da je u 2016. deficit konsolidirane opće države iznosio -2,75 milijardi kuna, odnosno 0,8% BDP-a, dok je u 2015. iznosio -11,35 milijardi kuna ili 3,4% BDP-a.

U 2014. deficit je bio jednak -17,73 milijarde kuna ili 5,4% BDP-a dok je u 2013. bio jednak -17,6 milijardi kuna ili 5,3% BDP-a.

Veliki utjecaj na iznos deficita u 2016. imao je znatan pad proračunskog salda državnog proračuna u odnosu na planirani, sa 7,48 milijardi kuna na 3,39 milijardi kuna, kao rezultat pozitivnih ekonomskih trendova, objavio je danas Državni zavod za statistiku.

Javni dug 289,1 milijardu kuna

Konsolidirani dug na kraju 2016. iznosio je 289,1 milijardu kuna ili 84,2% BDP-a.

Najveći utjecaj na poboljšanje deficita u 2016. imalo je povećanje poreznih prihoda. Tijekom 2016. godine porezi na proizvodnju i uvoz prikupljeni su u iznosu od 69,6 milijardi kuna čime su zabilježili porast od 5,9% u odnosu na 2015.

Nadalje, tekući porezi na dohodak, bogatstvo itd. prikupljeni su u iznosu 21,7 milijardi kuna, što čini porast od 8,1% dok su porezi na kapital prikupljeni u iznosu od 14,1 milijun kuna, što čini porast od 29,4% u odnosu na 2015., navodi se u objavi DZS-a.

Izvor: DZS


U 2016. se bilježi daljnji rast primarnog suficita opće države koji iznosi 8,4 milijarde kuna ili 2,5% BDP-a.

U 2016. zabilježen je pad duga opće države od 0,17% u odnosu na stanje na kraju 2015. Udio duga u BDP-u smanjio se s 86,7% u 2015. na 84,2% BDP-a u 2016., čemu je pridonio i rast BDP-a u tekućim cijenama za 2,8%.

Na smanjenje duga opće države u 2016., od 505 milijuna kuna, u odnosu na 2015. utjecalo je ponajprije snažnije smanjenje duga po kratkoročnim dužničkim vrijednosnim papirima i kreditima središnje države u usporedbi s novim zaduženjima po izdanim dugoročnim dužničkim vrijednosnim papirima središnje države.

Osim toga, padu duga opće države od 2015. pridonosi i smanjenje duga lokalne države po svim kreditima i dužničkim vrijednosnim papirima, zaključuje se u izvješći DZS-a.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
;
Učitavanje komentara