Kakvoća mora na splitskim plažama - izvrsna

Kakvoća mora na splitskim plažama - izvrsna

Foto: Hina

NA APLIKACIJI Ministarstva zaštite okoliša može se pratiti kakvoća mora u svih sedam priobalnih županija. U Splitsko-dalmatinskoj županiji more se ispituje tijekom sezone kupanja od početka lipnja ili nešto ranije pa sve do sredine rujna na 153 lokacija, kako na obali, tako i na otocima. Ovaj tjedan obavljeno je treće ispitivanje u sezoni i rezultati su upisani u bazu podataka te su dostupni javnosti. Prije odlaska na plažu, svatko može pogledati rezultate ispitivanja kakvoće mora.

More u Splitu izvrsne kakvoće

U Splitu se kakvoća mora ispituje na 16 točaka i prema posljednjim podacima, izvrsne je kakvoće, kaže nam Tatjana Puljak, voditeljica Odsjeka za ispitivanje mora i biologiju okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.  

"Parametri koji se prate su Escherichia coli i enterokok. Oni su indikatori fekalnog onečišćenja. Ako je more onečišćeno fekalnim vodama, njihove vrijednosti će narasti. Ako pređu granične vrijednosti za ocjenu zadovoljavajuće, koju propisuje uredba o kakvoći mora za kupanje, smatra se da je došlo do onečišćenja. Možemo ga utvrditi na dva načina. Kada u redovitom monitoringu u laboratoriju utvrdimo prekoračene granične vrijednosti pokrećemo koordinirani inspekcijski nadzor, obavještavamo nadležne inspektore i nadležno upravno tijelo u Županiji koje onda kontaktira javnost. Druga je situacija kada postoji dojava o onečišćenju, kada se inspekcija obraća nama i šalje nas na teren i tada se obavljaju dodatna uzrokovanja", kaže Puljak. 

Za svaku od plaža u sklopu baze izrađen je profil mora za kupanje u koji su uzete u obzir okolnosti, objekti na plaži, eventualni ispusti i na osnovu toga izrađen je profil koji daje procjenu rizika za svaku točku ispitivanja. Naravno, ta procjena rizika je potencijalna, hoće li do onečišćenja doći ovisi o spletu okolnosti, pojašnjava Puljak. 

"Uzorci se uzimaju u moru dubine jedan metara najmanje 30 centimetara ispod površine, kako je propisano. Svi na jednaki način uzrokujemo i obrađujemo rezultate. Radimo prema akreditiranim metodama, podaci se šalju u europsku bazu podataka i naši podaci se uspoređuju sa onima iz čitave Europe", kaže voditeljica Odsjeka za ispitivanje mora.

Onda zasigurno znate je li istina da je Jadransko more najčišće?

"To je točno", kaže Puljak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Širenje infrastrukture na Žnjanu za sada nije imalo negativnog utjecaja na kakvoću mora za kupanje"

U Splitu je došlo do nagle ekspanzije broja objekata na plaži Žnjan. Neki su išli toliko daleko pa su nagovijestili i mogućnost velike epidemije meningitisa.

"Na kakvoću mora neće utjecati samo broj kupača na plaži, već niz parametara, poput temperature i lokacija morskih struja. Zbog većeg broj kupača na Žnjanu od ove godine kakvoća se ispituje na još jednom mjestu. Pratimo stanje tog segmenta morskog okoliša jer nam je glavni cilj zaštita zdravlja kupača. Širenje infrastrukture na Žnjanu za sada nije imalo negativnog utjecaja na kakvoću mora za kupanje. Fekalnog onečišćenja na plaži Žnjan nema, a nema ga ni na ostalim plažama u Splitu. More je čisto i pogodno za kupanje. Kada je malo ljudi na plaži, to je najbolja situacija. Kada puno ljudi uđe u more naravno da će uzburkati sediment, naravno da će se djeca popiškiti u moru, a hoće i odrasli. Ima plaža na kojima ljudi leže jedan na drugima, a nisu svi zdravi. Nisu svi jednako osjetljivi, postoji jako puno čimbenika koji će utječu na to hoće li se netko razboljeti ili ne, ali možemo reći da fekalnog onečišćenja nema. Dosad ga nije bilo, nismo ga utvrdili redovitim ispitivanjem, niti smo imali dojave o onečišćenju. Za sada, prema dosadašnjim rezultatima, Žnjan je siguran", kaže Puljak. 

Kakvoća mora kategorizira se prema broju mikroorganizama u 100 ml uzorka, a postoje tri kategorije ocjena. Pojedinačne se dodjeljuju nakon svakog ispitivanja, godišnje nakon sezone kupanja i konačna, po završetku posljednje sezone i tri prethodne. Pojedinačne ocjene prikazane se kružnim simbolima, a ostale trokutićima i kvadratićima. More se razvrstava u kategorije izvrsno, dobro i zadovoljavajuće, a ako uzorak prelazi granične vrijednosti, svrstava se pod nezadovoljavajuće. Smatra da se da je došlo do onečišćenja te se pokreće koordinacijski nadzor.

U Splitskoj županiji more je mikrobiološki najnekvalitetnije u Kaštelima. Tri plaže dobile su ocjenu zadovoljavajuće pa se nalaze na korak do onečišćenja, kakvoća mora dobra je na južnoj strani Brača i pred Segetom kod Trogira, dok je ostatak plaža ocijenjen sa kakvoćom mora izvrstan.

 

 

 

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara