Novosti u stambenom kreditiranju: Banke će morati bez naknade pretvoriti kredit u kune

Novosti u stambenom kreditiranju: Banke će morati bez naknade pretvoriti kredit u kune

Foto: 123RF

JUČER je završila javna rasprava o prijedlogu Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju koji donosi mnoge novosti za građane, među kojima je najzvučnija ona o konverziji kredita u kune, a očekuje se da bi prijedlog uskoro trebao doći u proceduru Vlade, a onda i Sabora.

Onima koji imaju ugovor o kreditu u stranoj valuti tako će banka biti dužna bezuvjetno i u bilo kojem trenutku omogućiti konverziju kredita u kune i za to neće smjeti zaračunati naknadu.

Konverzija će se moći provesti samo jednom za trajanja ugovora, a provest će tako da će banka prvo prema srednjem tečaju valutu u kojoj je podignut kredit preračunati u eure ili američke dolare, a zatim u kune, stoji u prijedlogu zakona.

Banka mora ponuditi konverziju u kune u roku 8 dana

Od trenutka kada zaprimi zahtjev potrošača, banka će u roku osam radnih dana morati ponuditi konverziju, a prilikom provedbe konverzije banka neće smjeti mijenjati sredstva osiguranja, tražiti dodatna, a neće smjeti ni tražiti procjenu stambene nekretnine kao uvjet za konverziju.

Ako s bankom sklapate ugovor o promjenjivoj kamatnoj stopi, dužna vam je prije sklapanja ugovora jasno i nedvojbeno objasniti prema kojim se elementima ta stopa definira te ih definirati u ugovoru, ali i upozoriti na sve rizike promjenjivosti.

Banka mora definirati i u kojim se razdobljima može razmatrati promjena visine kamatne stope te uzročno-posljedične veze tih promjena. Maksimalna dopuštena promjenjiva kamatna stopa ne smije biti viša od prosječne kamatne stope stambene kredite uvećane za jednu trećinu, piše u prijedlogu zakona.

Ako otplatite kredit ranije, moraju vam umanjiti kamate i troškove

Primatelj kredita će prema prijedlogu Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju moći u svakom trenutku djelomično ili u cijelosti podmiriti svoj kredit i u tom slučaju će imati pravo na smanjenje kamata i drugih troškova iz preostalog trajanja ugovora o kreditu.

Banke više odobravanje kredita neće smjeti uvjetovati vezanim uslugama osim policom osiguranja nekretnine, no u tom slučaju klijentu neće smjeti određivati osiguravajuću kuću s kojom će tu policu sklopiti.

Novi zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju najavio je još bivši ministar financija Boris Lalovac, a uz nacrt prijedloga zakona na web stranicama Ministarstva financija stoji da se donosi radi prenošenja direktive Europskog parlamenta i vijeća od 4. veljače 2014.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara