Objavljen javni natječaj za radnu skupinu koja će provesti reformu obrazovanja

Objavljen javni natječaj za radnu skupinu koja će provesti reformu obrazovanja

Foto: Pixsell/Borna Filić 

MINISTARSTVO znanosti i obrazovanja, na prijedlog Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti, objavilo je danas javni natječaj za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine (ERS) za provođenje kurikularne reforme kojoj će temeljna zadaća biti "inoviranje i osuvremenjivanje Nacionalnoga okvirnog kurikuluma i usklađivanje različitih dokumenata obrazovne politike".
 
Bira se 12 stručnjaka u četiri kategorije
 
Uz voditelja ERS-a, natječajem se na dvije godine bira 12 stručnjaka u četiri kategorije - po jednog stručnjaka za odgoj i obrazovanje u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoj školi u razrednoj nastavi, osnovnoj školi u predmetnoj nastavi, gimnaziji, strukovnoj te umjetničkoj školi, jednog stručnjaka iz nastavničkih studija i po dva stručnjaka iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti ili biomedicine te područja društvenih, humanističkih znanosti, interdisciplinarnog ili umjetničkog područja, kao i jednog stručnjaka iz polja pedagogije.
 
Kandidati za članove Ekspertne radne skupine s područja obrazovanja moraju imati najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u nastavi ili na odgojno-obrazovnim poslovima ili na radnome mjestu stručnoga suradnika ili upravljanjem odgojno-obrazovnim ustanovama na razini obrazovanja za koju se prijavljuje (radno iskustvo na istoj razini, ali na različitim radnim mjestima može se kumulirati), završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili studij kojim se stjecala kvalifikacija koja je posebnim propisima izjednačena s kvalifikacijom magistra struke, a dodatno se vrednuje izbor u zvanje mentora, odnosno savjetnika.
 
Potrebno desetogodišnje iskustvo u obrazovanju
 
Za područje nastavničkih studija kandidati moraju imati najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u nastavi na studijskim programima koji obrazuju učitelje odnosno nastavnike i izbor u znanstveno-nastavno zvanje, a dodatno se vrednuje iskustvo u metodici nastave (publicirani radovi i nositeljstvo kolegija metodike nastavnoga predmeta).
 
Kandidati za područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti ili biomedicine odnosno područja društvenih, humanističkih znanosti, interdisciplinarnog ili umjetničkog područja trebaju imati najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u znanosti ili u nastavi u visokom obrazovanju i izbor u znanstveno zvanje ili znanstveno-nastavno zvanje, a dodatno se vrednuju znanstveni radovi iz područja razvoja kurikuluma.
 
Kandidati s područja pedagogije moraju imati najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u znanosti ili u nastavi u visokom obrazovanju i izbor u znanstveno zvanje ili znanstveno-nastavno zvanje u polju pedagogije, a dodatno se vrednuju znanstveni radovi iz područja pedagogije, odgoja i obrazovanja i metodike.
 
Dodatno se vrednuju nagrade i priznanja
 
Za sve četiri kategorije dodatno se vrednuju nagrade i priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva (imenovanja i izbori) u međunarodnim i nacionalnim stručnim tijelima i povjerenstvima te rad na projektima razvoja kurikuluma.
 
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Kandidati za voditelja ERS-a dužni su ispunjavati uvjete iz barem jedne od kategorija te moraju imati i iskustvo u vođenju projektnih timova i upravljanju projektima u odgoju i obrazovanju. Trebaju priložiti i pregledni rad o potrebama razvoja sustava odgoja i obrazovanja te plan rada Ekspertne radne skupine za dvije godine (do deset stranica). Izbor voditelja uključivat će i intervju vezano za pregledni rad i plan rada.
 
Prijave se podnose putem web stranice ministarstva
 
Prijave kandidata podnose se na elektroničkom obrascu koji je objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.hr u roku od 30 dana. Kandidati se mogu prijaviti u više kategorija za koje ispunjavaju formalne uvjete.
 
U roku od 15 dana od isteka roka za prijavu na javni natječaj Ministarstvo će na mrežnoj stranici www.mzo.hr objaviti popis prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a oni koji nisu uvršteni u popis mogu u roku od tri dana od dana njegove objave uložiti prigovor elektroničkim putem na adresu - ers.natjecaj@mzo.hr.
 
O rezultatima Javnoga natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najkasnije u roku od 40 dana od isteka roka za prijavu.
 
Kandidati predloženi za izbor bit će pozvani da u primjerenome roku, prije donošenja odluke o izboru, dostave uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, uz upozorenje da se nedostavljanje tražene isprave smatra odustajanjem od izbora.
 
Voditelja i radnu skupinu imenovat će ministrica
 
Voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine na prijedlog Posebnoga stručnog povjerenstva imenuje ministrica nadležna za znanost i obrazovanje.
 
Izabrani voditelj i izabrani članovi Ekspertne radne skupine imaju pravo na naknadu putnih troškova te na mjesečnu naknadu od 4000 kuna neto za voditelja i 2000 kuna neto za članove.
 
Uz izabrane članove i voditelja u ERS dodatno se imenuju i jedan stručnjak iz Ureda premijera na premijerov prijedlog, jedan stručnjak iz MZO-a na prijedlog ministrice, predsjednik Hrvatskoga studentskog zbora i predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara