Objavljeno novo europsko izvješće o korupciji u Hrvatskoj, rezultati su porazni

Objavljeno novo europsko izvješće o korupciji u Hrvatskoj, rezultati su porazni
Foto: Patrik Macek/PIXSELL, Screenshot

ORGANIZACIJA Vijeća Europe za borbu protiv korupcije GRECO objavila je novo izvješće o stanju korupcije u Hrvatskoj. 

Hrvatska je do 2016. provela tek 3 od 11 preporuka za suzbijanje korupcije

U tom se izvješću ocjenjuju mjere koje su hrvatske vlasti poduzele u vezi 11 preporuka koje je GRECO objavio još 25. lipnja 2014, a koje se tiču sprječavanja korupcije kod saborskih zastupnika, sudaca i državnih odvjetnika.

GRECO je 2016. objavio prvo izvješće o sukladnosti u kojem su utvrdili da je Hrvatska provela tek 3 od 11 preporuka.

Tražili da sabor donese kodeks o ponašanju zastupnika. Ništa nisu napravili

U najnovijem su izvješću razmotrili provođenje preostalih osam preporuka.  

Organizacija Vijeća Europe preporučila je Hrvatskoj izradu i usvajanje kodeksa ponašanja za saborske zastupnike uz sudjelovanje samih zastupnika te osiguranje jednostavnog javnog pristupa kodeksu. Taj je kodeks trebao uključivati detaljne smjernice o, primjerice, sprječavanju sukoba interesa u obavljanju saborskih dužnosti, darovima, kontaktima s trećim osobama i sličnom. 

Preporučili su i razvoj učinkovitih internih mehanizama za promicanje, osvješćivanje, a time i očuvanje integriteta u saboru, na razini pojedinaca i institucija. 

GRECO je podsjetio da te preporuke nisu bile provedene ni prije nešto više od dvije godine. 

U više od četiri godine nisu uspjeli donijeti kodeks ponašanja u saboru, dvije preporuke o korupciji u saboru nisu provedene

U međuvremenu učinjen je, navodi se u izvješću, tek određeni napredak vezan za pripremu nacrta kodeksa ponašanja i etičkih načela za saborske zastupnike, što je u rukama Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. No to je jedino što su napravili po toj preporuci. 

Organizacija vijeća Europe je stoga uputila prijekor Hrvatskoj jer u više od četiri godine nije donijela kodeks ponašanja u saboru. 

"GRECO izražava žaljenje zbog toga što nakon četiri godine od usvajanja Izvješća četvrtog evaluacijskog kruga za Hrvatsku Sabor još uvijek nije uspio usvojiti vlastiti kodeks ponašanja (i odgovarajuće mehanizme provedbe). Iako je Strategija suzbijanja korupcije 2015. – 2020. odredila zadnje tromjesečje 2015. kao rok za provedbu usvajanja tog kodeksa", stoji u izvješću.

GRECO je zaključio da dvije preporuke o korupciji u saboru i dalje nisu provedene. 

Preporuke vezane uz Povjrenstvo za sprječavanja sukoba interesa tek djelomično provedene

Preporuke vezane uz Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa Hrvatska je, piše u izvješću, djelomično povela. Naime, GRECO je zatražio dodatne informacije o smjernicama Povjerenstva za saborske zastupnike o zahtjevnim pitanjima sukoba interesa, no to je tek u tijeku pa ni ovu preporuku Hrvatska nije provela u cijelosti. 

Organizacija vijeća Europe pozdravila je proaktivniji pristup Povjerenstva u podržavanju i savjetovanju zastupnika o ispunjenu obveza koje imaju na temelju Zakona o sprječavanju sukoba interesa, što je sukladno s preporukom koju su dali, te zaključuje da je ona uspješno provedena. U izvješću stoji i da je GRECO upoznat s inicijativom vlade da izradi nacrte izmjena Zakona o sprječavanju sukoba interesa kao i sa zabrinutošću koju je nakon toga izrazilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Hrvatske bi vlasti trebale izvještavati GRECO o opsegu i širini pokrenutih reformi, navodi se u izvješću. 

Što se tiče sprječavanja korupcije kod sudaca i državnih odvjetnika, GRECO je hrvatskim vlastima preporučio ponovnu ocjenu postupaka izbora, imenovanja i obnove mandata predsjednika Vrhovnog suda RH kako bi se povećala njegova transparentnost i na najmanju mjeru sveli rizici od neprikladnog političkog utjecaja.

GRECO je u Izvješću o sukladnosti iz 2016. zaključio da ova preporuka nije provedena jer su sporna pitanja bila u ranim fazama razmatranja. 

Ni preporuku o sprječavanju korupcije na sudovima hrvatske vlasti nisu uspjele provesti do kraja

Hrvatska vlast ih je u međuvremenu izvijestila o izmjenama Zakona o sudovima kojim se utvrđuju za odabir, imenovanje i obnovu mandata predsjednika Vrhovnog suda. 

GRECO je zamjerio to što su promjene koje su, piše u izvješću, "navodno usmjerene povećanju objektivnosti i transparentnosti postupka odabira predsjednika Vrhovnog suda" stupile na snagu tek 1. siječnja 2019. iako su usvojene 25. lipnja 2018. U izvješću iz 2014. GRECO je zatražio odlučnu uključenost Državnog sudbenog vijeća u važne postupke odabira i imenovanja, time svodeći političku intervenciju na najmanju moguću mjeru. 

No ni ovu preporuku Hrvatska nije uspjela provesti do kraja. GRECO je zaključio da je preporuka tek djelomično prevedeno i da su potrebne dodatne mjere kako bi se sačuvala objektivnost i transparentnost takvog sustava te kako bi se spriječilo neodgovarajuće političko razmatranje ili percepcija nepoštenja ili pristranosti uključena u imenovanje na najviši položaj sudbene vlasti.

Djelomično su provedene preporuke da se nastave napore vlasti po pitanju jačanja provjere financijskih kartica sudaca i po pitanju jačanja provjere financijskih kartica državnih odvjetnika. naime, iako su donesena nova pravila u vidu izmjena zakona, u izvješću se navodi kako te promjene još nisu do kraja provedene u praksi. 

Još jedna preporuka koju hrvatske vlasti nisu provele

GRECO je preporučio hrvatskim vlastima da razmotre mogućnost ponovne procjene postupaka odabira, imenovanja i mandata Glavnog državnog odvjetnika s ciljem povećanja njegove transparentnosti i smanjenja rizika od neprikladnog utjecaja politike. Za tu su preporuku zaključili da su je hrvatske vlasti tretirali na odgovarajuć način, iako su naveli da je potrebno provesti dodatne provjere transparentnosti i objektivnosti u sustav izbora i imenovanja Glavnog državnog odvjetnika.

No organizacija Vijeća Europe koja se bori protiv korupcije pronašla je još jednu preporuku koju Hrvatska nije provela u djelo. 

GRECO je naime preporučio razvoj komunikacijske politike za pravosudni sustav (suce i državne odvjetnike), uključujući opće standarde i pravila ponašanja za komunikaciju s medijima, s ciljem povećanja transparentnosti i odgovornosti. Od 2016. kada su tu preporuku ocijenili neispunjenom, vlada je donijela neke mjere, no GRECO navodi da se one tek moraju ostvariti u praksi, a financiranje se tek mora osigurati. Zbog toga su zaključili da je i ta mjera ostala neprovedena. 

Više od polovice preporuka Hrvatska nije uspjela provesti od 2014. godine

S obzirom na sve spomenuto, GRECO je zaključio da je Hrvatska na zadovoljavajući način provela ili tretirala pet od jedanaest preporuka sadržanih u Izvješću četvrtog evaluacijskog kruga iz 2014. godine. Od preostalih preporuka, tri su djelomično provedene, a tri uopće nisu provedene. U dvije godine Hrvatska je dakle uspjela provesti samo dvije od osam neprovedenih ili djelomično provedenih preporuka. 

S obzirom na to da šest od 12 preporuka, dakle više od polovice preporuka, još uvijek nije provedeno, GRECO je zatražio d voditelja hrvatskog izaslanstva da podnese dodatne informacije.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara