Odluke sa zatvorene sjednice Vlade

HRVATSKA Vlada je danas na zatvorenoj sjednici prihvatila izmjene Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava tako da se rok do kojeg vjerovnik i dužnik moraju zaključiti nagodbu pomakne s 31. prosinca 2002. na 31. ožujka 2003. jer se određeni broj predmeta, koji su podneseni u zakonskom roku, još uvijek nalazi u postupku obrade FINA-e, priopćeno je iz Vlade.

Donesena je i odluka o sklapanju nagodbe s 361 dužnikom, ukupnog iznosa od 43.020.259,86 kuna.

Vlada je donijela Odluku o otpisu obveza Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) s naslova nadoknada plaća za bolovanja prema korisnicima državnog proračuna, isplaćenih iz Državne riznice u 2000. i 2001. godini, kojom se otpisuje iz 2000. iznos od 99.741.669,19 kuna te iz 2001. iznos od 87.848.568,73 kune (ukupno 187.590.237,92 kuna).

Također je donesena i Odluka o otpisu potraživanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz ranijih godina prema državnom proračunu, kojom se predlaže otpis potraživanja HZZO-a u ukupnom iznosu od 61.632.916,62 kuna, budući da za navedena potraživanja nisu osigurana sredstva u državnom proračunu za 2002. i 2003. godinu. Potraživanja se odnose na potraživanja za zdravstvenu zaštitu stranaca za 2001., za zdravstvenu zaštitu stranaca po osnovi reciprociteta za 2001., za troškove umirovljenika BiH za 2000. i 2001., za naknade bolovanja preko 42 dana za 2001., za dodatni porodni dopust iz 1996., za ozljede na radu korisnika proračuna 1998. do 2001. te za ostala potraživanja iz 1996. i 2001.

Vlada je donijela Uredbu kojom se mijenja Uredba o načinu izračuna iznosa potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2002. godinu. Na taj će se način uskladiti odluke i njihove izmjene o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te domova za starije i nemoćne osobe u 2002. godini.

Vlada je donijela i Uredbu o načinu izračuna iznosa potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2003. godinu iz državnog proračuna, prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi i zdravstva.

Donesena je također Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu, utvrđenog programom mjera zdravstvene zaštite, koji se određuje za pojedine zdravstvene usluge u postocima sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju posebnog interesa za iznimnu nabavu cjepiva radi provedbe Programa obveznog cijepljenja u 2003. godini, koju će provesti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, sukladno Programu obveznog cijepljenja protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubeole, tuberkuloze, hepatitisa B i bolesti izazvanih s Haemophilus influencom tipa B u 2003.

Vlada je donijela Uredbu o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka kojom se proizvođačima mlijeka propisuje ciljna cijena svježeg sirovog kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka i način njegova obračuna. Ciljna cijena mlijeka standardne kakvoće koje se stavlja na hrvatsko tržište iznosi po litri za kravlje mlijeko 1,798 kuna, ovčje mlijeko 4,620 kune i kozje mlijeko 2,384 kune.

Na sjednici su prihvaćene izmjene i dopune Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena, kojima se od obveze prijave cjenika Ministarstvu gospodarstva pri svakoj promjeni cijena izuzimaju radio i televizijska pretplata, prirodni plin i električna energija, a dodaju službene tiskanice koje u vlastitoj tiskari tiska trgovačko društvo Narodne novine d.d.

Vlada je donijela Odluku o određivanju količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima značajki kakvoće tekućih naftnih goriva propisanih Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva. Propisana količina odobravala bi se izdavanjem dozvola kako je propisano Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva.

Duhan d.d., Slatina, temeljem koje se od prodaje izuzimaju 143.138 dionica dioničkog društva Duhan d.d. svaka nominalne vrijednosti 100 kuna, a ukupne nominalne vrijednosti 14.313.800,00 kuna te da se bez naknade prenesu zaposlenicima Duhana d.d. nakon izvršenja obveza Agroduhana d.o.o., Slatina, prema Viržiniji d.d., Virovitica, priopćeno je iz Vlade.

Vlada je donijela i Odluku o zamjeni dionica za dionice Duhan d.d., Slatina, kojom se Hrvatskom fondu za privatizaciju odobrava prijenos dionica na Hrvatske vode u zamjenu za dionice društva Duhan d.d. U zamjenu za 143.138 dionica društva Duhan d.d. u portfelj Hrvatskih voda prenose se dionice društava: Brodosplit d.d., Split, nominalne vrijednosti 2.667.220,00 kuna, Konzum d.d., Zagreb nominalne vrijednosti 451.800,00 kuna, Privredna banka Zagreb d.d. nominalne vrijednosti 569.000,00 kuna i Rivijera holding d.d., Poreč, nominalne vrijednosti 10.626.000,00 kuna.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za prodaju dionica trgovačkih društava Agrolaguna d.d., Poreč, Drvna industrija Papuk d.d., Papuk, Geotehnika d.d., Zagreb i Hana d.d., Našice, iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Vlada je Odlukom odobrila Hrvatskom fondu za privatizaciju otpis dijela potraživanja po kratkoročnim pozajmicama odobrenim Zelinki d.d., Sveti Ivan Zelina u iznosu od 1.267.860,16 kuna.

Vlada je dala državno jamstvo te suglasnost za sklapanje Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i grupe banaka (Zagrebačka banka d.d. i DEPFA Investment Bank Limited) na iznos od 150.000.000,00 EUR-a uz rok otplate 14 godina u polugodišnjim

Tekst se nastavlja ispod oglasa
anuitetima.

Vlada je dala državna jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za kreditiranje dovršetka I. faze tehnološke obnove Uljanik Brodogradilišta d.d., Pula, u iznosu kunske protuvrijednosti od 8.500.000,00 EUR-a uvećanom za kamatu i troškove kredita.

Na sjednici je Vlada donijela Odluku kojom se daje prethodna suglasnost trgovačkom društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., za prijenos koncesije za obavljanje telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u GSM i NMT sustavu na novoosnovano trgovačko društvo HT mobilne komunikacije d.o.o.

Vlada je donijela Uredbu o računanju vremena u 2003. godini. Prema smjernicama 2000/84/EC Europskog parlamenta i Vijeća od

19.01.2001. ljetno računanje vremena u 2003. počinje 30.03.2003. a završava 26.10.2003.

Također je donesena Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Istarskoj županiji, Gradu Karlovcu, Gradu Našice, Gradu Pregradi, Gradu Pagu, Općini Marčana, Općini Višnjan, Ličko-senjskoj županiji, Gradu Đurđevcu, Gradu Županji, Gradu Senju, Gradu Poreču, Općini Žminj i Općini Kostrena.

Vlada je dala suglasnost na dva statuta, na Statut Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom te na Statut Agencije za zaštitu okoliša.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Klis, koje je raspustila Rješenjem od 14.11.2002. Za dan provedbe izbora predložena je nedjelja, 26.01.2003.

Vlada je također donijela Odluku o objavi Odluke broj 6. Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, sklopljenog 12.12.1997. Odlukom broj 6 dogovoreno je da se ne primjenjuje članak 15. Priloga Odluci broj 5. Stranke su se međusobno složile da bi provedbe odredaba bila neprimjerena u razdoblju između 01.01.2003. i datuma stupanja na snagu Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, potpisanom u Zagrebu 05.12.2002. te da bi primjena tih odredbi u tom kratkom vremenu uzrokovala, s jedne strane nepotrebne prijelazne mjere za carinske službe, a s druge strane nesrazmjerne troškove i za proizvođače i za carinske službe stranaka.

Donesena je i Odluka kojom se od prodaje izuzima građevinsko zemljište u vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju u katastarskoj općini Vukovar te prenosi, bez naknade, u vlasništvo Republike Hrvatske, za potrebe Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo, radi izgradnje objekta za zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata.

Vlada je dala suglasnost Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje Ugovora o izvođenju građevinsko-obrtničkih radova na protupožarnom zatvaranju Nivoa-1 ka fasadi diletacija II, s tvrtkom Palk d.o.o., Zagreb, te za sklapanje Ugovora o isporuci cjelovitog rješenja za sustav digitalizacije s tvrtkom Tehničar Birocomp d.o.o., Zagreb.

Također je donesena Odluka o utvrđivanju posebnog interesa za iznimnu nabavu idejnog rješenja izložbenog paviljona Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO 2005. u Aichiu u Japanu.

Vlada je prihvatila Rješenje o rasporedu neutrošenih sredstava Ureda za nacionalne manjine iz ranijih godina na poziciji državnog proračuna (Prijenosi etničkim i nacionalnim zajednicama i manjinama) te rasporedu neutrošenih sredstava osiguranih državnim proračunom za 2002.

Vlada je odobrila sredstva na teret Tekuće zalihe državnog proračuna za 2002. Ministarstvu prosvjete i športa u iznosu od 4.972.424,31 kuna, na ime naknada za bolovanja iznad 42 dana zaposlenicima osnovnih i srednjih škola, budući da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izvršio refundaciju u nedostatnom iznosu.

Vlada je također donijela Uredbu o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu u 2003. godini te Uredbu kojom se mijenja Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara