Plenković na sjednici vlade nije ni spomenuo aferu koja mu trese fotelju

Plenković na sjednici vlade nije ni spomenuo aferu koja mu trese fotelju

Foto: Patrik Maček/ Pixsell

NEŠTO poslije devet sati u Banskim dvorima počela je sjednica vlade.

TIJEK DOGAĐAJA

12:00 Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti uredit će se neovisnost Hrvatske energetske regulatorne agencije (Here) i osigurati joj objektivno i transparentno izvršavanje ovlasti sukladno smjernicama Europske unije, rekao je resorni ministar Tomislav Ćorić. Agencija mora imati mogućnost donošenja autonomnih odluka povezanih sa svim relevantnim regulatornim pitanjima kako bi unutarnje tržište energije funkcioniralo ispravno i potpuno neovisno o bilo kojim drugim javnim ili privatnim tijelima uključujući i vlade, istaknuo je ministar zaštite okoliša i energetike.

Kako Agencija do sada nije imala pravo i obavezu na suradnju sa svima koji su vezani uz energetiku, u Vladinu prijedlogu izmjena i dopuna zakona od Agencije se traži da informacije o tržištu temelji i na informacijama koje prikuplja od fizičkih i pravnih osoba koje imaju neki kontakt s energijom, odnosno svim korisnicima energije, a ne samo s energetskim subjektima kako je to do sada bilo propisano. Izmjene i dopune Zakona o tržištu električne energije uz ostalo donosi obvezu operatora prijenosnog sustava i vlasnika operatora prijenosnog sustava vezanu uz čuvanje povjerljivosti komercijalno osjetljivih informacija, a precizira se i pravo proizvođača da električnu energiju za potrebe crpnog (pumpnog) rada reverzibilne hidroelektrane nabavlja na veleprodajnom tržištu.

Propisuje se i obveza operatora prijenosnog sustava za izradu i objavu pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava, a HERA se određuje kao jedino nadležno tijelo za davanje ili odbijanje suglasnosti na pravila koje donosi operator prijenosnog sustava.

11:45 Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku o kupovini tražbina banaka prema kutinskoj Petrokemiji u iznosu od 450 milijuna kuna, a kako je istaknuo premijer Andrej Plenković, ta odluka je važna za dokapitalizaciju tvrtke koja bi trebala uslijediti, kao i dugoročno i kvalitetno poslovanje.

Kako je navela državna tajnica, Petrokemija zbog gubitaka u prethodnim razdobljima ima neravnotežu u bilanci financiranja, odnosno akumulirala je značajan dug koji je na dan 31. prosinca 2017. godine bio veći od 800 milijuna kuna, dok je kapital negativan, u iznosu od 196 milijuna kuna. "Nakon što RH preuzme tražbine prema Petrokemiji d.d., iste će na slijedećoj skupštini društva biti pretvorene u kapital, uslijed čega će se dio navedenih tražbina pretvorenih u kapital koristiti za pokrivanje gubitaka u 2017. godini, a dijelom i za istu svrhu u 2018. godini", pojasnila je Mikuš Žigman. Opširnije...

11:20 U građenje i održavanje državnih cesta u 2018. godini Hrvatske ceste (HC) uložit će 2,95 milijardi kuna, a Hrvatske autoceste (HAC) 638,8 milijuna kuna, navodi se u planovima građenja i ulaganja tih tvrtki za koje je suglasnost dala Vlada. Planom građenja i održavanja državnih cesta za 2018. godinu predviđaju se ukupna ulaganja u iznosu od 2,95 milijardi kuna od čega u građenje i održavanje državnih cesta 2,17 milijardi kuna, pri čemu investicije u izgradnju iznose 1,2 milijarde kuna, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Ostala ulaganja iznose 776,9 milijuna kuna od čega se najveći dio od 429 milijuna kuna odnosi na financijske izdatke te 189,6 milijuna kuna na troškove upravljanja. Hrvatskim autocestama je ove godine za građenje i održavanje na raspolaganju 638,8 milijuna kuna od čega za građenje 228,7 milijuna kuna, izvanredno održavanje 319,6 milijuna kuna i redovno održavanje 90,4 milijuna kuna.

11:00 Vlada je prihvatila i u Sabor uputila nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS) kojim se uz ostalo najviša cijena građenja usklađuje s realnim stanjem u graditeljstvu te se ubrzava pokretanje novog programa stambenog zbrinjavanja. Opširnije...

10:45 Ministar financija Zdravko Marić kazao je na sjednici Vlade kako su lani prihodi proračuna iznosili 122,7 milijardi kuna, 5 posto više nego godinu dana prije, što se zahvaljuje pozitivnim gospodarskim kretanjima i poreznoj reformi, dok su rashodi bili manji nego što se planiralo. Opširnije...

10:30 Vlada je u Hrvatski sabor uputila u prvo čitanje prijedlog zakona o zakladama kojim se pojednostavljuje i skraćuje postupak osnivanja i registracije zaklada pri uredima državne uprave u županiji odnosno u gradskom uredu Grada Zagreba, prema sjedištu zaklade, umjesto kako je sada propisano, pri Ministarstvu uprave.

Propisuje se i pod kojim uvjetima zaklade mogu obavljati gospodarske djelatnosti, a ako u obavljanju takve djelatnosti zaklada ostvari višak prihoda, on se mora koristiti isključivo za ostvarenje svrhe zaklade.
 
10:20 Izmjenama i dopunom Zakona o mirovinskom osiguranju, koje je Vlada uputila u saborsku proceduru, temeljem odluke Ustavnog suda propisuje se da se nadzor i kontrola činjenica na osnovu kojih je ostvareno pravo iz mirovinskog osiguranja može obaviti u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja. "Predlažemo da se nadzor i kontrola nad provomoćnim rješenjem o invalidskoj mirovini i tjelesnom oštećenju mogu obaviti u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja", rekao je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić.
 
Prema važećim odredbama Zakona provedba navedenih kontrola i nadzora, izvanrednih kontrolnih pregleda, te revizija nalaza i mišljenja moguća je bez vremenskog ograničenja, a Ustavni sud je odlukom iz 2016. godine ukinuo te odredbe, s time da je prestanak njihovog važenja odgodio do 15. srpnja ove godine kako bi se Saboru dalo dovoljno vremena za usklađivanje zakonskog rješenja s Ustavom. Nepostojanjem vremenskog ograničenja narušava se pravna sigurnost kao jedna od temeljnih odrednica vladavine prava iz članka 3. Ustava, obrazložio je Ustavni sud u svojoj odluci.
 
Stoga je Vlada sada, temeljem odluke Ustavnoga suda, propisala rok od jedne godine od pravomoćnosti rješenja za nadzor i kontrolu činjenica temeljem kojih je ostvareno pravo iz mirovinskog osiguranja.

10:00 Premijer Andrej Plenković se osvrnuo na preporuke Europske komisije, kazavši da je dobro da je Komisija prepoznala napore Vlade na fiskalnoj konsolidaciji te poručio da je važno da se iz programa nacionalnih reformi realiziraju mjere kako bi se ojačao potencijal rasta hrvatskog gospodarstva. Osvrnuvši se na početku sjednice Vlade, između ostalog, na jučer objavljene preporuke Europske komisije, Plenković je kazao kako je dobro da je tih preporuka manje nego prošle godine. "Dobro je da ih imamo manje nego prošle godine. To je znak da smo kvalitetno radili na nacionalnom programu reformi. Ovaj puta praktički sve što je Komisija preporučila uvršteno je već u naš plan, što znači da smo dobro prepoznali kretanja", izjavio je. 

Istaknuo je izrazito važnim da je Europska komisija prepoznala napore Vlade u fiskalnoj konsolidaciji, gdje su ostvareni rezultati bolji od očekivanih, a ojačani su i procesi glede upravljanja javnim dugom, koji se smanjuje brže nego što to čine druge članie EU-a. Podsjetio je i da je Hrvatska lani izašla i Procedure prekomjernog manjka. "Mislim da ne čudi da su u nam 2017. i općenito financijske institucije i agencije za kreditni rejting podigle rejting po prvi put od 2004.", naveo je Plenković, dodavši da će Vlada nastaviti sa svim onim što treba činiti u pogledu fiskalne konsolidacije i daljnjih reformi.
 
Kazao je i da je važno da se iz programa nacionalnih reformi realiziraju tri prioriteta, zajedno sa svim ostalim mjerama i da se na taj način ojača potencijal rasta hrvatskog gospodarstva.
 
09:25 Plenković nije ni spomenuo aferu Hotmail koja mu trese fotelju

09:10 Počela je sjednica. Plenković je kazao kako očekuje da sutra u saboru budu izglasani Tolušić i Horvat.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2017. godinu
2.a) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (EU)
  b) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije (EU)
3. Nacrt prijedloga zakona o zakladama
4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju
5. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (EU)
6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (EU)
7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja (EU)
8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji         
9.Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti društvu:
a) Hrvatske autoceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2018. godinu
b) Hrvatske ceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2018. godinu
10.Prijedlog odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu
11. Prijedlog odluke o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina prema trgovačkom društvu Petrokemija d.d.
12. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Slavonski Brod za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja projekta "Izgradnja infrastrukture na lučkom području luke Slavonski Brod"
b) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje  Lučke uprave Slavonski Brod, radi financiranja projekta "Izgradnja infrastrukture na lučkom području luke Slavonski Brod"
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2018. godinu
14. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
15. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 
Gradu Belišću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za financiranje projekata komunalne infrastrukture
Gradu Belišću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za projekt „Izgradnja gradskog stadiona u Belišću“
Općini Čeminac za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
Općini Brinje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o upravljanju državnom imovinom                                                                 
 
17. Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2017. godinu                                                          
                        
18. Izvješće o ostvarivanju programa rada i Financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2016. godinu                                                                                                              
19. Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2017. godinu     
   
20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Nacrta Catanijske deklaracije
           
21. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu      
 
22. Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica
 
23. a) Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova                                                                      
    b) Prijedlog odluke o deviznoj vrijednosti koeficijenta
24. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 170. obljetnice hrvatske zastave (Zagreb, 5. lipnja 2018. godine)
25. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
      a) Nikole Grmoje, u vezi s klimatskim promjenama i drugim ugrozama okoliša
      b) dr. sc. Zlatka Hasanbegovića, u vezi s LNG terminalom na Krku                
      c) Anke Mrak-Taritaš, u vezi s državnim tajnicima i pomoćnicima ministara
      d) Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s davanjem koncesije za eksploataciju tehničko-građevnog kamena
      e) Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s prodajom odnosno doniranjem oružja.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a) Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 25. svibnja 2018. godine                                                                                              
b) Vijeće za vanjske poslove (FAC), 28. svibnja 2018. godine   
c) Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir) (COMPET), 28. i 29. svibnja 2018. godine        
 
2. a) Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa (EU) (povjerljivo)
b) Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa (EU) (povjerljivo)                                                
 
3. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda (ograničeno)
4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
5. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće
6. Kadrovska pitanja

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara