Privremeni neslužbeni rezultati u 11,15 sati - I. izborna jedinica

PRIVREMENI neslužbeni rezultati za I. izbornu jedinicu u 11,15 sati.

Izborna jedinica: I. IZBORNA JEDINICA

Vrijeme: 24.11.2003. u 11:15 sati

Zatvoreno biračkih mjesta: 328 od 328 100,0 %

Glasovalo : 255945 od 363268 70,45 %

Ukupno listića: 253487

Važećih listića: 249765 98,53 %

Nevažećih listića: 3722 1,47 %

Broj osvojenih glasova

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 74148 29,69 %

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 64490 25,82 %

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS 27005 10,81 %

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP / ZAGORSKA

DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS 17806 7,13 %

5. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 11071 4,43 %

6. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 10192 4,08 %

7. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS /

DEMOKRATSKI CENTAR - DC 8598 3,44 %

8. NEOVISNA LISTA - prof.dr.sc. ZDRAVKO TOMAC 5305 2,12 %

9. NEOVISNA LISTA - BORIS MIKŠIĆ 4608 1,84 %

10. HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD - HIP / HRVATSKI

BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU - HRVATSKI

BLOK 4253 1,70 %

11. ZELENA STRANKA - ZS / ZELENI-STRANKA NOVOG

DOBA - ZELENI-SND / STRANKA NOVE

ALTERNATIVE-POKRET ZELENIH - SNA-POKRET

ZELENIH 2595 1,04 %

12. HRVATSKA STRANKA PRAVA-1861 - HSP-1861 2451 0,98 %

13. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR 2017 0,81 %

14. HRVATSKI DEMOKRŠĆANI - DEMOKRŠĆANI / HRVATSKA

DEMOKRATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA - HDRS 1813 0,73 %

15. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE -

SRP 1609 0,64 %

16. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 1397 0,56 %

17. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP /

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU 1331 0,53 %

18. DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA-SNAGA NARODA -

DSU-SN 1089 0,44 %

19. BEBIČ VLADIMIR-TREĆI HRVATSKI BLOK - BV-TREĆI

BLOK 788 0,32 %

20. HRVATSKI NEZAVISNI DEMOKRATI - HND 732 0,29 %

21. HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA - HKDS

/ HRVATSKA GRAĐANSKO SELJAČKA STRANKA - HGSS 712 0,29 %

22. NEOVISNA LISTA - mr.sc. ĐULA

RUŠINOVIĆ-SUNARA, dr.med. 681 0,27 %

23. ALIJANSA ZA PRAVNU DRŽAVU - ALIJANSA 671 0,27 %

24. STRANKA HRVATSKIH BRANITELJA - SHB 669 0,27 %

25. HRVATSKA PUČKA STRANKA - HPS 555 0,22 %

26. POKRET ZA LJUDSKA PRAVA-STRANKA EKOLOŠKI

SVJESNIH GRAĐANA - POL / ISTARSKA NEZAVISNA

STRANKA 416 0,17 %

27. HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS 357 0,14 %

28. NEOVISNA LISTA - VESNA KANIŽAJ 337 0,13 %

29. HRVATSKA PUČKA SELJAČKA STRANKA-1904 -

HPSS-1904 316 0,13 %

30. NEOVISNA LISTA - BOŽIDAR ŠPOLJAR 251 0,10 %

31. HRVATSKA REPUBLIKANSKA ZAJEDNICA - HRZ 219 0,09 %

32. HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES 212 0,08 %

33. NEOVISNA LISTA - ROBERT PESSERL 179 0,07 %

34. HRVATSKI PROLJEĆARI - HP 152 0,06 %

35. HRVATSKI PRAVAŠI - HP 149 0,06 %

36. NEOVISNA LISTA - JOSIP N. KRZNARIĆ 143 0,06 %

37. DOMOVINSKA GRAĐANSKA STRANKA - DGS 130 0,05 %

38. SOCIJALNO-DEMOKRATSKA UNIJA HRVATSKE - SDU 119 0,05 %

39. HRVATSKI REPUBLIKANCI - HR 103 0,04 %

40. NEOVISNA LISTA - ANTE GRABOVAC 96 0,04 %
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara